Проведено лекції зі здобувачами вищої освіти Запорізького національного університету у рамках реалізації спільних заходів щодо академічної мобільності

У рамках реалізації Договору про співпрацю між Запорізьким національним університетом та Університетом митної справи та фінансів, та згідно з попередньою домовленістю щодо організаційного забезпечення реалізації права здобувачів на формування індивідуальної освітньої траєкторії,  кафедрою правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін у період з 23 по 25 листопада 2021 року, забезпечено проведення лекцій в режимі онлайн відео-конференції Zoom за дисциплінами навчального плану підготовки магістрів  спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», обраними студентами  ЗНУ.

У заходах брали участь: завідувач кафедри, к.ю.н., доцент Варава В.В. з лекціями  «Актуальні проблеми протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням у митній сфері» та «Оперативно-розшукова психологія» , професор кафедри, д.ю.н, професор Тертишник В.М. з лекцією  «Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя», доцент кафедри, к.ю.н, доцент Давлатов Ш.Б. з лекцією «Організація роботи прокуратури» і доцент кафедри, к.ю.н., доцент Карнаухов О.В., з лекцією «Діяльність слідчого, детектива та прокурора у кримінальному провадженні».

Здобувачі вищої освіти ЗНУ за спеціальностями «Правоохоронна діяльність» і «Право», аудиторія  яких сягала більше 50 осіб,  виявили велику зацікавленість у тематиці лекцій та отримали від лекторів змістовні відповіді на поставлені питання.

Також, за домовленістю,  заплановане проведення онлайн лекцій викладачами ЗНУ, тематика яких обрана здобувачами вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», які навчаються в Університеті митної справи та фінансів.