ПРОДОВЖУЄМО СЕЗОН ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

У відповідності до графіка відкритих занять 29 жовтня 2021 року викладач кафедри психології Інна Василівна Знанецька провела відкриту лекцію для студентів третього курсу з дисципліни «Практикум з конфліктології». Лекція була присвячена темі «Причини виникнення, динаміка та засоби розв’язання конфліктів». Студенти ознайомились із основними причинами виникнення конфліктів, особливостями розвитку конфліктних ситуацій, засобами їх розв’язання. Викладач з великим досвідом практичної діяльності зацікавила аудиторію способом подачі інформації, використанням презентації, що полегшує сприймання теми.

Викладач ознайомила аудиторію з етапами і фазами конфлікту, детально розглянула способи вирішення конфліктних ситуацій шляхом впливу на учасників або зміни характеристики об'єкта, зазначила, з якими саме умовами пов’язано успішне вирішення конфлікту. На лекції було розглянуто алгоритм вирішення конфліктних ситуацій, що дуже важливо для практичної психологічної діяльності майбутніх психологів. Викладач запропонувала вправи із застосуванням вільних асоціацій, «я»-висловлювань, «я-ти»-повідомлень, що збагатило студентські скриньки корисних вправ для роботи з конфліктами.

У студентів та науково-педагогічних працівників кафедри була можливість актуалізувати власний досвід взаємодії в конфліктних ситуаціях, отримати більш детальну інформацію стосовно зазначеної теми, спробувати альтернативні форми спілкування в конфлікті з подальшою рефлексією.