Додаємо наукового обґрунтування освітній програмі «Управління соціальною безпекою»

Колектив кафедри соціального забезпечення та податкової політики докладає зусиль для актуалізації та покращення освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів. Після робочих зустрічей та обговорень змісту освітніх програм робочими групами та стейкголдерами було прийнято рішення про необхідність збільшення наукових напрацювань науково-педагогічних працівників у сфері соціальної безпеки. І на сьогодні можемо вже пишатися першими результатами:

1) Наукова стаття авторського колективу проф. Бондаревської К.В., зав.каф. соціального забезпечення та податкової політики Тараненко В.Є., доц.Корягіної Т.В., доц.Черби В.М., доц.Туболець I.I. "Comprehensive Rating Assessment of the Level of Social Security in the Labor Market of Ukraine and the EU", що опублікована в журналі "AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research" (Чехія), побачила світ та індексується у Web of Science;

2) Наукова стаття за авторством проф.Бондаревської К.В. та проф. Дороніної О.А. "Strategizing Social Security in the Labor Market in the Context of Transformation of Key Threats", опублікована в Baltic Journal of Economic Studies, що індексується у Web of Science.

Ознайомитися із дослідженнями можна за посиланнями: 

http://www.magnanimitas.cz/12-02-xxx

http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1799/1816

Зазначені статті використовуватимуться для формування навичок наукових досліджень студентами, які навчаються на магістерському рівні за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення». Дякуємо колегам за активність!