06 липня 2022 року в рамках навчальної (ознайомчої) студентів 1-го та виробничої практики студентів 2-го курсу спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» проведений ВЕБІНАР-ПРАКТИКУМ за тематикою: «КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГА

Організатор, модератор та експерт інтерактивного комунікатвного заходу -  Коросташова І.М. к.ю.н., доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності.

Підготовка до вебінару-практикуму відбулась за організаційної підтримки студентів 1 курсу Пайос Аліси ПО21-2 та Соломатіна Ярослава  ПО21-1.

Вебінар-практикум відбувався в режимі on-line (zoom конференція)

З доповідями виступили студенти 1 курсу : Пайос Аліса (ПО21-2), Десятерик Ярослав (ПО21-1), Кутіщев Святослав (ПО21-1)  й висвітлили наступні питання :

- «Прокуратура України, як суб’єкт нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку (особливості здійснення нагляду); 

- «Система державного контролю за діяльністю органів досудового розслідування (НАБУ, ДБР, БЕБ)»;

- «Громадський контроль за діяльністю Національної поліції України» (суб'єкти та особливості здійснення)».

Під час вебінару-практикуму студенти в інтерактивному режимі вирішували   практичні завдання та обговорювали наступні питання:

  • Якою є система контролю та нагляду за діяльністю правоохоронних органів України? Суб`єкти контролю та нагляду, їх повноваження.
  • В чому полягають особливості державного контролю і нагляду, а також громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів?
  • Що слід робити, щоб припинити порушення прав (відновити порушені права), якщо порушниками є співробітники правоохоронних органів?
  • Які способи  є найбільш ефективним для захисту та відновлення порушених прав?

Під час роботи  вебінару – практикуму студенти проявили зацікавленість у темі дискусії та вирішенні практичних завдань, виборі можливих варіантів їх вирішення. Серед здобувачів освіти зав`язалась жвава дискусія. Градус дискусії та ефективність роботи вебінару-практикуму підвищилися завдяки гарній підготовці студентів та активній участі у інтерактивному комунікативному заході одночасно студентів 1 та 2 курсу спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Під час підведення підсумків заходу здобувачі освіти висловили побажання щодо продовження практики проведення інтерактивних–комунікативних заходів.

В результаті проведеного заходу студентами:  поглиблено отримані теоретичні знання;  сформовано розуміння специфіки майбутньої професійної діяльності; ознайомлення із особливостями контролю та нагляду за діяльністю низки правоохоронних органів України; набуто первинні практичні навички, що відповідають кваліфікаційним вимогам професії; зміцнена мотивація до подальшої професійної діяльності.