БІЗНЕС-КОУЧИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС

Які існують нові можливості у військовий час, які галузі будуть
відроджуватися після війни, які сектори економіки будуть перспективними
для подальшого працевлаштування. Ці та інші питання обговорювали в
межах зустрічі з бізнес-коучем, банкіром Оленою Острініною здобувачі
вищої освіти спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії» (освітня програма Країнознавство), «Міжнародні
економічні відносини» (освітня програма Міжнародні економічні відносини).
Тема зустрічі була присвячена бізнес-коучингу як дієвому інструменту
трансформації бізнесу у воєнний час. Здобувачі вищої освіти спеціальностей
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
(освітньо-професійна програма Країнознавство), «Міжнародні економічні
відносини» (освітньо-професійна програма Міжнародні економічні
відносини) активно брали участь у заході, адже перспективи розвитку країни,
взаємодії різних структур суспільства та виклики завжди були актуальною
темою для фахівців у галузі міжнародних відносин. Той, хто готовий до
викликів, досліджує  виклики та проводить моніторинг сучасного стану може
бути корисним у своєї професії. У межах зустрічі спікерка торкалась питань
критичної інфраструктури, господарства та будівництва, розвитку сфери
послуг. Крім того, особливу увагу  спікерка та учасники приділили темі
волонтерського руху, як суспільної корисної діяльності, яка зараз поєднує
багатьох  людей, які за власним бажанням готові активно допомагати
розвитку суспільства. Але участь у волонтерському русі зараз може стати
корисним підґрунтям у майбутньому, надає нові здібності, поширює коло
знайомих тощо. Здобувачі вищої освіти активно долучилися до обговорення,
відповідали на запитання гостя, а зустріч допомогла кожному побачити
перспективи не тільки розвитку особливих навичок, але й побачити вектори
розвитку бізнесу.
Дякуємо за проведену зустріч та сподіваємось на подальше
співробітництво!