Заволока Лариса Олександрівна

Заволока Лариса Олександрівна

старший викладач кафедри (за сумісництвом)

 

У 1986 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Економіка праці».

1990-1994 – економіст учбової філії  «Укрдержстрах» АНД району (у 1994 році учбова інспекція перейменована на учбову філію Акціонерного товариства страхової компанії «Оранта-Дніпро»).

1994-1996 рр. – начальник учбового філіалу АТ СК «Оранта-Дніпро».

Працює в навчальному закладі з вересня 1986 року. Має досвід організаційно-управлінської діяльності (з  2000 - 2016 рр. виконувала обов’язки заступника декана з виховної роботи на громадських засадах).

Сфера наукових інтересів: удосконалення менеджменту у страховій діяльності.

Особливі нагороди:

1.Диплом ІІІ обласного міжвузівського конкурсу на кращі наукові, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання за книгу «Банківські операції: опорні схеми» яка посіла 3 місце у номінації «Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні» (м. Дніпропетровськ, 2001).

 1. Диплом V обласногоміжвузівського конкурсу на кращінаукові, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання за книги «Страхування» та «Страхові послуги» які посіли 3 місце у номінації «Кращий навчально-методичний посібник» (м. Дніпропетровськ, 2004).

 

Дисципліни, що викладає: фінанси суб’єктів господарювання, фінансово-економічне планування діяльності суб’єктів господарювання.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Усього опубліковано 157 наукових та науково-методичних праць. З них 60 наукових статей та тези, 98 праць науково-методичного характеру, навчальний посібник з грифом МОН (у співавторстві) «Менеджмент соціального страхування».

 

Монографії, підручники:

 1. Баранник Л. Б., Даценко В. В Заволока Л. О. Менеджмент соціального страхування: навчальний посібник/ Л. Б. Баранник, В. В. Даценко,  Л. О. Заволока.- Дніпропетровськ : ДДФА, 2010. – 204 с.
 2. Терещенко Т.Є., Заволока Л.О., Пономарьова О.Б.Страхування (у схемах, таблицях, коментарях): навч. посібник. / Т.Є., Терещенко, Л.О. Заволока, О.Б. Пономарьова. –Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020 - 221с.

 

Статті у наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus, WoS, Index Copernicus):

 1. Заволока Л. О., Субачов І. Т., Олійник В. Я. Розвиток страхового ринку, як фактор фінансової стабілізації економіки / Л.О. Заволока, І.Т Субачов, В. Я. Олійник // Фінанси України. - 2001. - №5.- С.130-134.
 2. Заволока Л. О., Стелюк Б. Б., Концептуальные подходы к управлению организационными изменениями предприятия /Б.Б. Стелюк, Л.О. Заволока // Современный научный вестник: Экономические науки: научно-теоретический и практический журнал.-2013.- № №41 (180).-С. 56-64.
 3. Заволока Л. О. Впровадження та гармонізація європейських стандартів в системі українського страхування / Л. О. Заволока, В.В. Задорожна // Економіка Фінанси Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал.-2015.-№4/1.- С.35-38.
 4. Заволока Л. О. Сучасний стан функціонування системи фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні / Л. О. Заволока, К.М. Добролежа// Глобальні та національні проблеми економіки.- 2015.-№5.- С. 837-840.
 5. Заволока Л.О. Соціальне страхування як вирішальна ланка системи соціального захисту населення України /Л.О. Заволока, В.В. Задорожна// Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».- №11.-2016.- С. 31-34.
 6. Заволока Л.О. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств/ Л.О. Заволока, Л.О. Клокова, К.Г. Тумасян // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№6.-2017.- С. 16-20.
 7. Заволока Л.О. Удосконалення функціонування ринку перестрахування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2015–2017 рр.) / Л.О.Заволока,  А.В. Стасюк,  К.Р.  Сосенкова // Інфраструктура ринку. - №30.-2019.- С.230-234.
 8. Заволока Л.О. Методи управління фінансовими ризиками страхової компанії / Л.О.Заволока, Є.О. Колєснік, І.С. Сіліна // Приазовський економічний вісник. - №2 (13).-2019.- С.278-282.
 9. Заволока Л.О. Інновації на ринку страхових послуг/ Л.О.Заволока, Є.О. Колєснік, І.С. Сіліна // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку».-№19.-2018.- С. 195-200.
 10. Заволока Л.О. Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку/ Л.О.Заволока, А.О. Лінник, Д.С. Колесник // Економіка та суспільство. - №18.-2018.- С. 758-762 
 11. Заволока Л.О. Управління платоспроможністю страхової компанії / Л.О.Заволока, О.Б. Пономарьова, Л.О. Алєксєєва // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№5/5.-2018.- С. 31-34.

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 

 1. Заволока Л.О. Minimumpericulum (мінімум ризику) / Л.О. Заволока, В.Р. Тристан // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2018 р. м. Тернопіль).- Тернопіль, 2018.- С.134-136.
 2. Заволока Л.О Сучасний стан розвитку страхового ринку / Л.О. Заволока, А.І. Барамідзе // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 5.- С. 14-16.
 3. Заволока Л.О  Аналіз діяльності банків як фінансових посередників на ринку фінансових послуг України/ Л.О. Заволока, В.М. Телятник//Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права: матеріали міжнародної  науково-практичної конференції (м. Полтава, 21 мая 2020 р.) у 2 ч. –: Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С.56-58
 4. Заволока Л.О  Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку/Л.О. Заволока, К.В.Волошко // Сорок сьомі економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції  (м. Львів, 27 травня 2020 року).-  Львів, 2020.- с.5-7.
 5. Заволока Л.О  Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку/ Л.О. Заволока, Є. С. Овчаренко  // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: матеріали I Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції ( м. Дніпро, 28-29 травня 2020 року).- Дніпро, 2020.- С. 259-261

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Методичні рекомендації для семінарських занять з дисципліни «Менеджмент у страховій діяльності» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / укл. Л.О. Заволока. - Дніпро: Університетмитноїсправи та фінансів, 2018. –  42 с.
 2. Методичнірекомендації для семінарських занять з дисципліни «Страхування» підготовкифахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. Л.О. Заволока. – Дніпро:  Університет митної справи та фінансів, 2018. – 69 с.
 3. Методичнірекомендації для самостійноїроботи з дисципліни «Страхування» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. Л.О. Заволока. – Дніпро:  Університет митної справи та фінансів, 2018. – 45 с.