Черевко Анатолій Дмитрович

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Додаток

Е-Mail:  svetvikch@gmail.com

ORCID -  https://orcid.org/0000-0002-1743-0547

ОСВІТА: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту, 1994 р. Кваліфікація (за дипломом) – Викладач фізичної культури. Тренер.

Запорізький національний Університет, 2009 р. Магістратура. Педагогіка вищої школи. Кваліфікація (за дипломом) – Викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби.

1993-2002 рр. – тренер з греко-римської боротьби КДЮСШ  с/к «Вихор».

2002-2004 – директор ДЮСШ КСК «Шинник».

З 2019 року член федерації легкої атлетики Дніпропетровської області територіального підрозділу громадської спілки  «Федерація легкої атлетики України».

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Фізичне виховання (спецпідготовка).

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Фізичне виховання,  фізична культура, спорт, педагогіка.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (стажування):

27.09.2021-29.10.2021 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра тактико-спеціальної підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

27.09.2021-29.10.2021 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра тактико-спеціальної підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

22.08.2022-5.09.2022р. «Інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти: досвід країн Європейського союзу та України». Люблін, Республіка Польща.

26.01.2022-26.02.2022р. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. «Інноваційні  педагогічні технології формування фізичної культури студентської молоді у ЗВО».

31.10-7.11.2022р. «Академічна доброчесність при підготовці фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія в країнаїх Європейського союзу та України». Люблін, Республіка Польща.

8.05.2023-15.05.2023р. «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні». Люблін, Республіка Польща

31.07-10.09.2023 Центр українсько-європейського наукового співробітництва. «Технології доброчесного використання штучного інтелекту у сфері освіти та науки».

 

НАУКОВА І МЕТОДИЧНА РОБОТА:

 1. Черевко А.Д. Концептуальні підходи до підготовки майбутніх педагогів щодо збереження здоров»я /А.Д.Черевко, С.В. Черевко /Вчені Записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 48. Пед. науки /Гол.ред. Якубов Ф.Я. Сімферополь НІЦКІПУ, 2014. С. 25-28.
 2. Черевко А.Д., Солошенко Р.О, Індиченко Л.С., Коваленко Є.В. Моніторинг державних реформ щодо здоров'язбереження нації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60. Т. 1. С.170-174.
 3. Черевко А.Д., Степанова І.В., Глоба Т.А., КоваленкоЕ.В. Організація самостійних занять з використанням засобів роупскіпінг для студентів закладів вищої освіти. Науковий часопис Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред.. О.В. Тимошенка. К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 4 (112) 19. С. 152-156.
 4. Черевко А.Д., Черевко С.В., Суркова О.Б., Подолкіна З.К., Лопуга Г.В. Реанімаційні реформи в Україні: логічна структура програми зі зниження загрози здоров'ю нації. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2019. № 1 (17). 1-268. С.263-268.
 5. Черевко С.В., Індиченко Л.С., Черевко А.Д. Особливості кін естетичного інтелекту в спортсменів на різних етапах спортивної кар'єри. Зб. наук. пр. «Теорія і практика сучасної психології».2019. №4, Т. 2. С.129-136.
 6. А. Черевко, С. Черевко, Л. Індиченко, А. Плошинська. Психопрофілактика і корекція емоційного вигорання спортсменів-легкоатлетів в умовах закладу вищої освіти. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С. 2020. Випуск 17. С.98-103.
 7. Черевко А.Д., Індиченко Л.С., Кондратенко В.В., Черевко С.В., Зайцев І.А. «Зміни обсягу державного та приватного фінансування сфери професійного спорту». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С.2021. Вип. 20. С.100-104.
 8. S. Cherevko, T. Globa, A. Ploshynska, A. Cherevko. Research on the influence of sports competitions on the formation of personal qualities of students-athletes. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам'янець-Подільський: . 2021. Випуск 20. C 5-10.
 9. Черевко А.Д. Концептуальні підходи до підготовки майбутніх педагогів щодо збереження здоров»я /А.Д.Черевко, С.В. Черевко /Вчені Записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 48. Пед. науки /Гол.ред. Якубов Ф.Я. Сімферополь НІЦКІПУ, 2014. С. 25-28.
 10. Черевко А.Д., Солошенко Р.О, Індиченко Л.С., Коваленко Є.В. Моніторинг державних реформ щодо здоров'язбереження нації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип. 60. Т. 1. С.170-174.
 11. Черевко А.Д., Степанова І.В., Глоба Т.А., КоваленкоЕ.В. Організація самостійних занять з використанням засобів роупскіпінг для студентів закладів вищої освіти. Науковий часопис Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 4 (112) 19. С. 152-156.
 12. Черевко А.Д., Черевко С.В., Суркова О.Б., Подолкіна З.К., Лопуга Г.В. Реанімаційні реформи в Україні: логічна структура програми зі зниження загрози здоров'ю нації. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2019. № 1 (17). 1-268. С.263-268.
 13. Черевко С.В., Індиченко Л.С., Черевко А.Д. Особливості кін естетичного інтелекту в спортсменів на різних етапах спортивної кар'єри. Зб. наук. пр. «Теорія і практика сучасної психології».2019. №4, Т. 2. С.129-136.
 14. А. Черевко, С. Черевко, Л. Індиченко, А. Плошинська. Психопрофілактика і корекція емоційного вигорання спортсменів-легкоатлетів в умовах закладу вищої освіти. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С. 2020. Випуск 17. С.98-103.
 15. Черевко А.Д., Черевко С.В., Чорна Д.С. Новітні фітнес – технології у контексті фізичного виховання здобувачів вищої освіти. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – November # 48, 2020. – Р. 252-256.
 16. Черевко С. В., Черевко А. Д., Суркова О. Б., Подолкіна З. К. Сучасні тренди фітнес індустрії, застосування до викладання фізичної культури у закладах вищої освіти. I Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 5-7 апреля 2020 года Стокгольм, Швеція. С.474-479.
 17. Черевко С.В., Репина С.О., Черевко А.Д., Державне фінансування спорта в Україне. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – February # 41, 2020. – Р. 252-256.
 18. Черевко А.Д., Індиченко Л.С., Кондратенко В.В., Черевко С.В., Зайцев І.А. «Зміни обсягу державного та приватного фінансування сфери професійного спорту». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С.2021. Вип. 20. С.100-104.
 19. Cherevko, T. Globa, A. Ploshynska, A. Cherevko. Research on the influence of sports competitions on the formation of personal qualities of students-athletes. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам'янець-Подільський. 2021. Випуск 20. C 5-10.
 20. Черевко А. Д., Лутаєва Н. В., Дорош В. А., Черевко С. В. КОНТРОЛЬ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ УСПІШНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ:Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 5 (150) 22. С.119-124.
 21. Черевко А., Кондратенко В., Зайцев І., Любимов В., Черевко С. (2022). Особливості проведення занять з фізичної культури в період дистанційного навчання. Безперервна професійна освіта: теорія та практика, (2), С. 66-72.).
 22. Ponomarenko L., Poliakova O., Cherevko A., Kondratenko V., Korotun O., Khoma K. E-Learning For Students Of Ukraine In The Period Of Russia's Military Aggression Against Ukraine: Problems And Prospects For Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.6, June 2022.  431-434. (Web of Science).
 23. Коваленко Ю. О, Черевко С. В., Черевко А. Д., Караулова С. І., Воронков Є. О. Вплив оздоровчого плавання на показники готовности дітей старшого дошкільного віку до навчання в закладах середньої освіти. «Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт»: зб. наукових праць. - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 4. С. 26-32.
 24. Черевко С., ІндиченкоЛ., Коваленко Є., Черевко А. Формування корпоративного здоров’я в закладах вищої освіти України. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ: Видав-ництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 12 (158) 22. С. 149-153.
 25. Черевко С. В., Черевко А. Д. ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНИХ СТУДЕНТІВ. The 8 th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (January 23-25, 2022) MDPC Publishing, Berlin, Germany. РР.434-440.
 26. Черевко С.В., Дорош В., Лутаєва Н., Умеренко В.,Черевко А. Питання формування рухових умінь і навичок у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія№15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури  (фізична  культура  і  спорт): зб. наук. пр. / За ред. О.В. Ти-мошенка. Київ: Вид. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2023. – Вип. 3(161) 23 C. 154-159.
 27. Т. Глоба, М. Присяжна, І. Могильний, А. Черевко. Академічна доброчесність на сучасному етапі розвитку вищої освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія№15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. пр. / За ред. О.В. Ти-мошенка. Київ: Вид. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2023. Вип. 3(161) 23 C. 18-21.
 28. Черевко А.Д. Рухова активність здобувачів вищої освіти як засіб збереження та зміцнення здоров’я. Міжнародна науково-практична конференція Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. Том 1. С. 334-336.
 29. Черевко А.Д., Білецький П. Адаптивна фізична культура у закладах вищої освіти України. Міжнародна науково-практична конференція Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. Том 1. С. 336-338.

Навчально-методичні посібники, методичні вказівки.

 1. Черевко А.Д. Методичні рекомендації з техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання та спорту. /А.Д. Черевко – Дніпропетровськ, 2015р.32 с.
 2. Черевко А.Д. Методичні рекомендації «Тактична підготовка тенісиста». 38 с. м. Дніпро, 2016 р.
 3. Черевко А.Д. Методичні рекомендації доз самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» «Спортивні ігри. Бадмінтон» 24 с., Дніпро 2015 р.
 4. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання (спеціальна підготовка)»: змістовий модуль загальна фізична підготовка засобами спортивних ігор «Бадмінтон» / укладачі: А. Черевко, А. Нестеренко, І. Зайцев. Дніпро, 2018. 42 с.
 5. Підвищення рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти методом самостійних занять: навчально-методичний посібник / Саричев В.І., Черевко С.В., Індиченко Л. С., Черевко А.Д. Д.: Вид-во «Візіон», 2019. 84 с.
 6. Athleticism: tutorial (methodical manual)/ S. V. Cherevko, G. V. Lopuha, A. D. Cherevko. - D: Publishing house: Vizion, 2021. 100 р.
 7. Коваленко Є. В., Індиченко Л. С., Черевко А. Д. Методичні особливості організації практичних занять з фізичної культури в дистанційній формі навчання для студентів закладів вищої освіти: методичні рекомендації / Є. В. Коваленко, Л. С. Індиченко, А. Д. Черевко. Дніпро: Вид-во «Нова Ідеологія», 2023. 59 с.

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання та спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», № державної реєстрації у 2013 році – 0134001551 та 2013-2019 р. – 0115U007039.

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО. Моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання», № державної реєстрації у 2020 - 2023 р. – 0120U101468