Нестеренко Олександр Миколайович

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАСЛУЖЕНИЙ ТРЕНЕР УКРАЇНИ ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ

Додаток

Е-Mail: aleksn.8889@gmail.com

ОСВІТА: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 1988р. Спеціальність – «Фізична культура і спорт». Кваліфікація (за дипломом) – викладач-організатор масової фізкультурно-оздоровчої роботи та туризму.

Член  Методичного об’єднання завідувачів кафедр і викладачів фізичного виховання закладів вищої освіти Дніпропетровського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;  Дніпропетровського осередку Студентської спортивної спілки України; Вченої ради фінансового факультету.

2012, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2002 рр. нагороджений Почесними грамотами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

2009 року присуджено звання - Заслужений тренер України.

2008 року нагороджений Подякою Міністерства фінансів України.

2007 року нагороджений Почесною грамотою Міністерства фінансів України.

2006 року нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Фізичне виховання (спецпідготовка), Теорія і методика викладання волейболу, Теорія і методика викладання баскетболу.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, мотивація до здорового способу життя через систематичні заняття фізичною культурою, шляхи підвищення ефективності занять студентів основної та спеціальної медичної групи, лікарсько-педагогічний контроль та самоконтроль студентів в процесі занять фізичним вихованням.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (стажування):

27.09.2021-29.10.2021 р. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра тактико-спеціальної підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

23-30.08.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Інноваційні форми сучасної освіти  з використанням платформ Microsoft Teams та Office 365». Люблін, Республіка Польща.

07-16.06.2021 р. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Кафедра боротьби, боксу і важкої атлетики.

05-12.04.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle». Люблін, Республіка Польща.

21.03.2016-21.04.2016 р. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Кафедра плавання та водних видів спорту.

23.01.2023-25.01.2023 Підвищення кваліфікації у КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», свідоцтво СПК № 41682253/2091, реєстраційний № 12 від 25 січня 2023 року. 0,5 кредиту ЄКТС

05.12.2022-16.12.2022 Підвищення кваліфікації у КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», свідоцтво СПК № 41682253/28368, реєстраційний № 40 від 16 грудня 2022 року. 2,3 кредиту ЄКТС

19.07.2022-19.07.2022 Підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітній марафон практик. Інноваційні підходи до викладання варіативних модулів «Волейбол» та «Доджбол», сертифікат № ФК-6287 від 19 липня 2022 року. 0,1 кредиту ECTS

 

 

НАУКОВА І МЕТОДИЧНА РОБОТА:

- навчальні посібники «Современные физкультурно – оздоровительные технологи в физическом воспитании» (одноосібний)), «Лікарсько-педагогічний контроль та самоконтроль студента в процесі занять фізичним вихованням», (в співавторстві)

- 31 наукових публікацій, з яких:

-   7 статей, опублікованих у фахових виданнях;

-  14 тез та матеріалів наукових конференцій

- 8 розробок навчально-методичного характеру до проведення практичних занять, виконання самостійної роботи студентами;

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання та спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», № державної реєстрації у 2013 році – 0134001551 та 2013-2019 р. – 0115U007039.

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО. Моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання», № державної реєстрації у 2020 - 2023 р. – 0120U101468