Корягіна Тетяна Вікторівна

Доцент кафедри

У 2002 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю фінанси та здобула кваліфікацію економіст з фінансів. У 2020 році закінчила магістратуру Харківського національного економічного університету імені С.Кузнеця за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» (Освітня програма «Управління соціальними проектами»).

Науковий ступінь - кандидат наук з державного управління (2009, зі спеціальності механізми державного управління, тема дисертації «Державне регулювання корпоративного сектора України». Вчене звання доцента кафедри економічної теорії 2011 р.

Дисципліни, що викладає: Економічна теорія соціального розвитку, Економіка домогосподарства, Державне регулювання економіки, Макроекономіка, Інститути соціального забезпечення, Соціальна політика, Державне управління та соціальна політика, Соціальний маркетинг.


Сфера наукових інтересів – державне регулювання економіки країни, регулювання доходів населення, соціальна сфера країни.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Організаційна робота:

- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри – 2012 - 2016 рр. - завідувач кафедри економічної теорії УМСФ;

- з 2017 р. – заступник завідувача кафедри соціального забезпечення та податкової політики УМСФ з навчально-методичної роботи;

- з 2020 р. – вчений секретар Вченої ради факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів: Монографія / За ред. д.е.н. Л. Б. Баранник. – Дніпро: УМСФ, 2019. - 336 с. (Внесок Корягіної Т.В. Розділи 1.1, 1.4, 3.4.6)

Навчальні посібники:

Баранник Л. Б., Корягіна Т. В. Соціальний захист громадян : навчальний посібник. Вид. 3-тє, доповнене і перероблене. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 272 с. (Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси»).

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Корягіна Т., Ільченко В. Аналіз сучасного стану реалізації податкової політики в Україні в умовах децентралізації. Науковий вісник Одеського національного економічного університету.   №3.  С. 96-112.
 2. Корягіна Т.В., Ільченко В.М. Роль регіональних податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів. Причорноморські економічні студії. - №41. С.164-169.
 3. Корягіна Т.В., Козорог Д.С., Норенко А.М. Соціальні аспекти економічного зростання України. Приазовський економічний вісник. 2019. №6. C. 270 – 276. URL : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/6_17_ukr/51.pdf
 4. Корягіна Т.В., Черба В.М., Тараненко В.Є. Вплив старіння населення на соціально-економічний розвиток країни. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 1. С. 40-46. URL : http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_75_2_2020_ukr/8.pdf (С.40-46.)
 5. Черба В.М, Корягіна Т.В., Тараненко В.Є. Напрями вдосконалення соціального законодавства у сфері державного регулювання доходів населення. Науковий погляд у майбутнє. 2021. Випуск 20. Том 1.-Одеса:Купрієнко СВ, 2021., с. 88-95. (ISSN, DOI, IndexCopernicus)
 6. Баранник Л. Б., Корягіна Т. В., Тараненко В. Є. Соціальне обслуговування в системі соціального захисту населення: теоретико-методологічний та фінансовий аспекти. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів.  Випуск 50. С.106-122.
 7. Liliia Barannyk, Olena Dobrovolska, Victoriia Taranenko, Tetyana Koriahinа and Ludmyla Rybalchenko (2021). Personal income tax as a tool for implementing state social policy. Investment Management and Financial Innovations, 2021. 18(2), 287-297. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2). 2021. 23
 8. Kseniia Bondarevska, Victoriia Taranenko, Iryna Tubolets, Tetyana Koriahina, Vita Cherba (2022) Comprehensive rating assessment of the level of social security in the labor market of Ukraine and the EU. 2022. 12, 92-100.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Податкові зміни 2019 р. у контексті впливу на добробут населення/ Т.В. Корягіна //Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 372 с. (С. 254-256).
 2. Соціальний захист в контексті забезпечення якості життя в Україні / Т.В. Корягіна // Innovative Educational technologies: European Experience and its Application in training in economics and management. Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems. july 22 – july 31, 2019. - p. 40 – 43.
 3. Соціально-економічні проблеми розвитку економіки України / Т.В. Корягіна // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 59. – 521 с. – С. 61 – 64.
 4. Євроінтеграція як вектор руху сучасного розвитку України / Т. В. Корягіна,  А. В. Муркович // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2019, Дніпро). – У 2-х ч. Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. − 471 с. – С. 233-234.
 5. Соціалізація економічного розвитку в Україні / Т.В. Корягіна // ІІ Всеукраїнська науково-практичної конференції «Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення». 2-4- червня 2020 р. Черкаси, ЧДТУ. - Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2020. – 120 с. - С. 14- 16.
 6. Доходи домогосподарств України в умовах кризового стану економіки / Т.В. Корягіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління». Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – С. 37 –38.
 7. «Старіння» населення в Україні / В.О. Запорожченко, Т.В. Корягіна // Розвиток бухгалтерсьського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 417 с. – С. 51- 53.
 8. Рівень життя населення в умовах сучасної України / М.О. Сірант, Т.В. Корягіна // Розвиток бухгалтерсьського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 417 с. – С. 288-290.
 9. Суспільний Е-контроль державного боргу України: необхідність, зміст, перспективи / Т.В. Корягіна, Д.С. Шишкова // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. - 785 с. - С 302-307.
 10. Трудова міграція української молоді / В.О.Метлицька, А. С. Божко, Т.В. Корягіна // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. - 785 с. - С 212-214.
 11. Корягіна Т.В., Романюха А.О. Оподаткування фізичних осіб як форма регулювання їх доходів. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 870 с. С 135-137.
 12. Корягіна Т.В. Нерівномірність розподілу доходів як основний аспект соціального розшарування в суспільстві. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 870 с. С 105-107.
 13. Корягіна Т.В., Мамчур А.П. Роль соціальної стратегії у системі управління сучасним підприємством. Теоретичні та практичні засади розвитку економіки, обліку, фінансів, менеджменту та права». 23-24 листопада 2021 року. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.В. Потебні Запорізького національного університету.
 14. Корягіна Т.В., Правдіна Є.С., Запорожченко В.О. Основні напрями оптимізації споживчих витрат домогосподарств у сучасних умовах. «Теоретичні та практичні засади розвитку економіки, обліку, фінансів, менеджменту та права». 23-24 листопада 2021 року. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.В. Потебні Запорізького національного університету.
 15. Корягіна Т.В.. Метлицька В.О. Напрями та засоби оптимізації соціального страхування в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації в економічному, управлінському та інженерному аспектах» / за ред. Макаренка А. П., Меліхової Т. О. Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. С 281 – 283.
 16. Черба В.М., Корягіна Т.В., Плахотіна І.В. Потенційні загрози соціальних ризиків в Україні та напрями їх нейтралізації. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. С.78-82.
 17. Метлицька В.О., Корягіна Т.В. Напрями та засоби оптимізації ефективного бюджетного фінансування соціального забезпечення населення України. Метеріали Міжнароної науково-практичної конференції «Сталий розвиток економіки, суспільства а підприємництва. 27-28 квітня 2023 р. Івано-Франківськ.
 18. Тіселіна Е.В., Корягіна Т.В. Соціальна допомога сім’ям з дітьми в Україні. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 20 квітня 2023. Т 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів С. 145-146.