Александрюк Тетяна Юріївна

Старший викладач кафедри

У 1983 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. Калініна за спеціальністю «Економіка і організація залізничного транспорту» та отримала кваліфікацію інженер-економіст.

Працює у ВНЗ з 1995 року, в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації – 20 років.

Має стаж практичної роботи за фахом більше десяти років (бухгалтерія Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту, робота відповідала та була спорідненою за змістом навчальним дисциплінам, які вкладає Александрюк Т.Ю.) та стаж науково-педагогічної діяльності – 25 років, в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації 20 років.

Має подяки Міністерства фінансів України, Дніпропетровської обласної ради та міського голови.

Член Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій»

Сфера наукових інтересів: вивчення теоретичних та прикладних аспектів проблем соціального забезпечення, правові та практичні аспекти реалізації податкової політики в умовах адаптації до європейських стандартів.

Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Статистика соціального забезпечення», «Податкова система», «Оподаткування фізичних осіб».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Має більше 150 друкованих праць методичного та наукового характеру, в тому числі наукові публікації у фахових та міжнародних виданнях. З них (у співавторстві): 6 монографії, 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 навчально-методичний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, видання з серії «Вивчай та шануй закон».

Рівень наукової та професійної активності відповідає ліцензійним умовам за підпунктами: 3.2; 3.3; 3.5; 3.10; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16; 3.17.

Профіль у Google Scholar

Організаційно-виховна робота:

 • заступник завідувача кафедри соціального забезпечення та податкової політики УМСФ з практичної підготовки;
 • 2017 р. – відповідальний секретар Приймальної комісії УМСФ;
 • 2019-2020 – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії УМСФ.

Міжнародна діяльність:

- участь у міжнародному науковому проекті:

участь у рамках проекту “ENHANCED VISIBILITY ON EUROPEAN INTEGRATION TEACHING AND RESEARCH” у співпраці з національним ЕРАЗМУС+ офісом в Україні під егідою програми імені Жана Моне (Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції):

 1. Адміністрування податків: європейський досвід та українські реалії / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). - Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. - 2018. – 652 с. (С. 31– 45).
 2. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в контексті європейського вибору/ Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 267 с. (С. 99– 104).
 3. Особливості та соціальні наслідки справляння податків на споживання у зарубіжних країнах / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІV.– Київ, APREI, 2020. – 202 с. (С. 5 – 19). URL http://yearlybook-aprei.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Ukrayinskyj-SHHorichnyk-z-YEvropejskyj-Integraczijnyh-Studij.-Vypusk-IV-2020.pdf
 4. Сучасні тренди європейських інтеграційних процесів та українське питання/ Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ.– Луцьк, Терен, 2019. – 428 с. (С. 29 – 43).
 5. Сучасні тренди європейських інтеграційних процесів та українське питання/ Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – Київ, 2020. – 212 с. (С. 29 – 42).

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Монографії:

 1. Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів: моногр. / Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік та ін.; За заг. ред. Л.Б. Баранник. – Дніпро: УМСФ, 2018. – 306 с.
 2. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Донецький державний університет управління, Вища економіко-гуманітарна школа / / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк та ін., за ред. проф. Хлобистова Є.В. - Київ, 2019. - 668 с. (577 – 582).

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Александрюк Т.Ю. Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України /Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Міжнародний науковий журнал (InternationalScientificJournal). – Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2016. - № 2. – 163 с. (С. 107-115). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/2/796
 2. Александрюк Т.Ю. Податкове регулювання в системі заходів політики фіскальної консолідації/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – Київ, ООО «Спринт-Сервис», 2017. – №1 (23), 2 т. 169 с. (С. 60 - 64). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2017/1/1926
 3. Александрюк Т.Ю. Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди")/ / Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький. - 2018. – №36/1. - 327 с. (С.188 – 200).
 4. Александрюк Т.Ю. Соціально-економічні аспекти оподаткування суб’єктів бізнес-структур в Україні / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. – №10 (18). – 97 с. (37 – 55) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4215
 5. Александрюк Т.Ю. Роль податків на споживання у системі фіскально-перерозподільних процесів в Україні / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник Національного гірничого університету. Науковий журнал // Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» . - 2019. - № 1 (65). –180 с. – С. 126 - 138.
 6. Александрюк Т.Ю. Податкове навантаження в Україні в соціально-економічному вимірі / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди")/ / Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький. - 2019. – №38/2. - 327 с. (С.188 – 200).
 7. Александрюк Т.Ю. THE INFLUENCE OF TAXATION AND CERTAIN SOCIAL DETERMINANTS ON THE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURE SUBJECTS IN UKRAINE.(Оцінка впливу оподаткування та окремих соціальних детермінантів на розвиток суб’єктів бізнес-структур в Україні)/Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // CustomsScientificJournal.  Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. №2. 92 р. (Р. 6-15). [IndexCopernicusInternational (Республіка Польща)]URL: http://www.csj.umsf.in.ua/archive/2019/2/2-2019.pdf
 8. Александрюк Т.Ю. Економічні та соціальні компоненти сучасної податкової політики // Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк: Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. С. URL https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5892
 9. Александрюк Т.Ю. Гендерне бюджетування в контексті соціального захисту населення в Україні / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди") / Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький. - 2020. – №45. - 235 с. (С. 163 – 174) URL file:///D:/Downloads/Verstka_45.pdf.
 10. Александрюк Т.Ю. Особливості та соціальні наслідки справляння податків на споживання у зарубіжних країнах / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІV.– Київ, APREI, 2020. – 202 с. (С. 5 – 19).
 11. Александрюк Т.Ю. Оцінка впливу оподаткування та окремих соціальних детермінантів на розвиток суб’єктів бізнес-структур в Україні /Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // CustomsScientificJournal. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. - № 2.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 1. Александрюк Т.Ю Деякі питання нормативно-правового забезпечення реалізації фіскальної політики в Україні/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 25листопада 2016 р.). - Дніпро: УМСФ, 2016. – 228 с. С. 118-121.
 2. Александрюк Т.Ю. Екологічний податок як інструмент впливу на екологічну ситуацію в Україні / Т.Ю. Александрюк, О.Є. Білозерцева, Ю.С. Борисова// Наукові записки сучасних вчених: Збірник наукових матеріалів ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, 26 жовтня 2018 р.). – Вінниця:, 2018. – Ч. 1, 64 с. (С. 13 – 17).
 3. Александрюк Т.Ю. Екологічний податок – зарубіжний досвід та напрями удосконалення податку в Україні /Т.Ю. Александрюк, К.В. Ясько, М.М. Арєхова // Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 27 жовтня 2018 р.). – Київ:, 2018. – Ч. ІІ, 130 с. (С. 27 – 31)
 4. Александрюк Т.Ю. Оподаткування суб’єктів малого бізнес :українські реалії та зарубіжний досвід/Т.Ю. Александрюк, В.В. Зіненко, А.П. Фуга//Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 27 жовтня 2018 р.). – Київ:, 2018. – Ч. ІІ, 130 с. (С. 79 – 82).
 5. Александрюк Т.Ю. Адміністрування податків: європейський досвід та українські реалії/Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк// Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). - Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. - 2018. – 652 с. (С. 31– 45).
 6. Александрюк Т.Ю. Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (Дніпро, 20 квітня 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 304 с. (С. 46 - 48).
 7. Александрюк Т.Ю. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в контексті європейського вибору / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу [Текст]: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 -22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 267 с. (С. 99– 104).
 8. Александрюк Т.Ю. Суб’єкти бізнес-структур як трудовий та фіскальний потенціал розвитку національних економік / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: УМСФ, 2018. – 263 с. (С. 124 – 126).
 9. Александрюк Т.Ю. Податки на споживання як індикатор соціально-економічного розвитку національних економік та рівня життя їх платників / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 372 с. (С. 252 – 254).
 10. Александрюк Т.Ю. Соціальні проблеми як предмет теоретичного та емпіричного дослідження / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк //Інноваційне підприємництво, менеджмент, фінанси: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23 листопада 2019  року)/ ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – Ч. 2. – 108 с. (С. 37-40).
 11. Александрюк Т.Ю. Прикладні аспекти бюджетно-податкового процесу як складової соціальної безпеки держави / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // The 2 ndInternationalscientificandpracticalconference “Prioritydirectionsofsciencedevelopment” (November 25-26, 2019) SPC “Sciconf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019. 552 p. II Международнаянаучно-практическаяконференция «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT» (м. Львів, 25 -26 листопада 2019 р.). - Львів, 2019. – 552 с. (С. 471-476).
 12. Александрюк Т.Ю. Соціальна економіка: нові напрями статистичного дослідження та вивчення/ Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : збірник тез за матеріалами ХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. - Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. – 950 с. (С. 695 – 697). (25 листопада – 1 грудня 2019 р.).
 13. Александрюк Т.Ю. SINGLE TAX AS A FORM OF THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE (Єдиний податок як форма спрощення системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів бізнес-структур в Україні) / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк //Materialsoftheinternationalscientific-practicalconference "Topicalproblemsofaccountingandauditintodey" («Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»).– К.: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2020. – p. 256. (24-26)
 14. Александрюк Т.Ю. Окремі питання проведення децентралізації управління в соціальній сфері України / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк //Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення (м. Черкаси, 2-4 червня 2020 р.). – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2020. – 120 с. (С. 58 –60).
 15. Александрюк Т.Ю. Децентралізація управління у соціальній сфері України / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 315 с. (С. 88 – 90).
 16. Александрюк Т.Ю. Гармонізація міжнародних відносин у світовій економіці та завдання України: соціальний аспект / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. 78 с. (С. 14 – 18).