Борисенко Ольга Петрівна

Доктор наук з державного управління, професор

Тел.: +38 (097) 367 44 32

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Соціальні мережі:

https://www.facebook.com/olga.borysenko.75/

https://www.linkedin.com/in/ольга-борисенко-69320463

 

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління:

«Формування державної зовнішньоекономічної політики України та механізми її реалізації», рік захисту – 2013.

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді К 64.803.01 Харківського державного аграрного університету за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК: 

«Застосування методів моделювання та витратно-цінового аналізу в прогнозуванні та адаптивному плануванні врожайності зернових (за матеріалами Луганської області)»; рік захисту – 1999.

 

Вчене звання:

Доцент по кафедрі обліку і аудиту (2007 р.)

Професор по кафедрі державного управління та митної справи (2016 р.)

 

Навчальні дисципліни:

Методологія прийняття управлінських рішень, Інноваційний менеджмент, Інформаційні системи та технології в публічному управлінні, Основи державного антикризового менеджменту, Основи електронного урядування, Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування.

 

Керівник проектної групи освітньої програми підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Сфера наукових інтересів:

стратегічне управління, електронне урядування, механізми державного управління, митне адміністрування

 

Освіта: 

  • Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність – математика; 1983 р.

Луганський державний аграрний університет, економічний факультет, спеціальність – аграрний менеджмент, 1999 р.

Аспірантура кафедри економіки АПК Луганського державного аграрного університету, спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК; 1998

Докторантура кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління, 2012 р.

 

Досвід роботи

З 2018 року – професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів; 2015 - 2018 рр. – завідувач кафедри публічного управління та митного адміністрування; 2014 р. професор кафедри обліку і аудиту; 2014-2001 – доцент кафедри обліку і аудиту; 2006-2008 рр. – начальник відділу аспірантури та науково-організаційної роботи; 2003- 2006 рр. начальник науково-організаційного відділу; 2002-2003 рр. – в.о. начальника науково-дослідної лабораторії з проблем митної справи.

 

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах, форумах

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра державного управління та місцевого самоврядування, програма стажування, довідка № 03/1-3-10-377 від 19.12.2018 р.

Семінар в рамках проекту «DOBRE» Агенції США з міжнародного розвитку з формування, розвитку, впровадження професійних компетентностей у науковій та освітній діяльності у сфері публічного управління. Сертифікат від 25.05.2018, № 1756/MSAP/2018;

Семінар-тренінг в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей у державних службовців - DOCCU», Сертифікат від 21.04.2017, № 21042017-2

 

Науково-методична робота. Є автором понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких:

  • 2 монографії (з них 1 одноосібна),
  • навчальні посібники, навчально-методичні посібники,
  • статті у фахових виданнях України, статті у зарубіжних виданнях,
  • статті у наукових фахових і міжнародних виданнях, що мають високий імпактфактор і реферуються наукометричними базами, у тому числі Scopus та Web of Science (2 статті);
  • матеріали конференцій.

 

Здійснювала дослідження у межах науково-дослідних тем, у тому числі: 

  • у Національній академії державного управління при Президентові України: «Державне управління та місцеве самоврядування» (ДР № 0199U002827); «Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку України» (ДР № 0110U002468);

“Методологічні засади аналізу та впровадження зарубіжного досвіду державного управління в умовах європейської інтеграції України” (ДР № 0110U000383);

  • в Університеті митної справи та фінансів (Академії митної служби України):

«Дослідження механізмів контролю за визначенням митної вартості (організаційно-управлінський, економічний та правовий аспект)» (ДР № 0108U009117),

«Організація та порядок здійснення інформаційного забезпечення, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності підприємств суб’єктів ЗЕД і митних органів та їх значення в забезпеченні фінансової безпеки України» (ДР № 0104U003695),

«Розвиток обліку, аналізу і контролю в управлінських системах» (ДР № 0110U003898),

«Розвиток інститутів та механізмів реалізації митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій» (номер державної реєстрації: 0114U000646),

«Розвиток інституту публічного управління та митного адміністрування на засадах інновативної парадигми»

 

Працювала:

членом постійної спеціалізованої вченої ради  - 1) К 08.893.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» строком до 31 грудня 2019 року;

членом постійної спеціалізованої вченої ради  Д 08.893.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком до 31 грудня 2020 року

 

членом редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Публічне управління та митне адміністрування»

членом редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України»

 

Під науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації

 

Досягнення

2019

 

Почесна Грамота Університету митної справи та фінансів

2018

 

Подяка Соборної районної у місті Дніпрі ради

2018

 

Подяка Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей

2017

 

Почесна Грамота Університету митної справи та фінансів

2017

 

Подяка Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей

2005

 

Грамота Державної митної служби України

 

 Посилання на профілі

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SjeGrLEAAAAJ&hl=ru

2.

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2885-4986