Івашова (Пісьмаченко) Людмила Миколаївна

Доктор наук з державного управління, професор

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Соціальні мережі: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001818154134

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління:

«Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України до світового економічного простору»; дата захисту – 25.12.2008 р. (Диплом ДД № 007098)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді К 03.03.02 Дніпропетровського державного аграрного університету за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства АПК:

«Організація і ефективність використання автомобільного транспорту АПК в умовах розвитку ринкових відносин»; дата захисту 19.12. 1996 р. (Диплом КН №012856 )

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент по кафедрі бухгалтерського обліку і фінансів (2002 р., атестат ДЦ №004275).

Професор по кафедрі обліку і аудиту (2011 р., атестат 12ПР №006746).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Митний аудит», «Державно-приватне партнерство», «Актуальні проблеми державної служби», «Методологія наукових досліджень та системного підходу в державному управлінні», «Інновативність і креативність наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні», «Сучасні технології планування, організації та проведення наукових досліджень», «Податкова система та адміністрування податків», «Детінізація економіки».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

інституційне забезпечення публічного управління,  державне управління ЗЕД, державний фінансовий контроль, митний аудит, діджиталізація в публічному управлінні, публічне управління у сферах освіти та охорони здоров’я.

ОСВІТА:

вища, закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут у 1986 році, за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз в сільському господарстві», кваліфікація - економіст бухгалтерського обліку в сільському господарстві.

ДОСВІД ВИКЛАДАЦЬКОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ

06.2015 до сьогодні        професор кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів

11.2011 – 06.2015            завідувач кафедри державної служби і митної справи Академії митної служби України

09.2009 – 10.2011            професор кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України

11.2005 - 09.2009            докторант, професор кафедри економічної теорії та історії економіки Національної академії державного управління при Президентові України

05.2005 – 11.2005            начальний кафедри обліку і аудиту в митній системі Академії митної служби України

09.2000 - 05.2005            доцент кафедри бухгалтерського обліку в митні системі  з покладанням обов’язків завідувача кафедри Академії митної служби України

09.1992 - 09.2000            старший викладач, доцент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Дніпропетровського державного аграрного університету

09.1989 – 09.1992            аспірант УкрНДІ економіки агропромислового виробництва ім. О.Г.Шліхтера

09.1986 - 09.1989             асистент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Дніпропетровського сільськогосподарського інституту

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах, форумах

23.07.2020.р                   участь у якості незалежного експерта у роботі Круглого столу за ініціативи обласної організації ПП «Пропозиція» на тему: Районний поділ України: вплив на децентралізацію та розвиток місцевого самоврядування у Дніпропетровській області»

Документ: Запрошення, Програма

13.09.2017 р.                 

– 01.09.18 р.                   участь у якості наукового експерта та консультанта при проведенні конференції, семінарів-тренінгів та семінарів-форумів, з питань ефективного використання механізмів державного управління для взаємодії влади і суспільства, розвитку людського потенціалу та лідерства та можливих шляхів імплементації зарубіжного досвіду взаємодії міських громад та органів місцевого самоврядування, що проводилися ГО «Лабораторія наукових ініціатив» проекту міськради «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпра (в частині формування і розвитку громадянського суспільства та створення інститутів взаємодії влади і суспільства).

Документ: Довідка від 03.09.2018 № 1-09-2018

01.10 - 08.10.2016 р.      стажування у межах Міжнародної освітньої програми для представників закладів вищої освіти з питань публічного адміністрування і побудови політичної системи Греції. м. Афіни;

Документ: Сертифікат

22.03 – 22.04. 2016 р.     стажування на кафедрі економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. М.Дніпро;

Документ: Довідка від 20.05.2016 № 03/1-3-06-273 

02.10 - 08.10.2014 р.      участь у Міжнародній освітній програмі підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та парламентаризму «International education  programme for public and local government authorities», мм. Стокгольм – Копенгаген;

Документ: Сертифікат

Науково-методична робота

Є автором понад 180 публікацій наукового та навчально-методичного характеру,

серед яких:

 • 7 монографій (з них 1 одноосібна),
 • навчальні посібники, навчально-методичні посібники,
 • статті у фахових виданнях України, статті у зарубіжних виданнях,
 • статті у наукових фахових і міжнародних виданнях, що мають високий імпактфактор і реферуються наукометричними базами, у тому числі Scopus та Web of Science.
 • матеріали конференцій.

Здійснює наукові дослідження та є виконавцем та керівником науково-дослідних тем, у тому числі:

 • В Академії митної служби України за темою «Інформаційне забезпечення контролю і аналізу діяльності підприємств – суб’єктів ЗЕД і митних установ» (державний реєстраційний номер 0104U003695) – керівник;
 • В Національній академії державного управління при Президентові України за темою «Формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку національної економіки» (державний реєстраційний номер 0108U002008) -виконавець;
 • В Університеті митної справи та фінансів за темами “Управлінські процеси в реалізації митної політики в Україні” (державний реєстраційний номер 0108U011264) – виконавець; «Розвиток інститутів та механізмів реалізації митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій» (державний реєстраційний номер 0114U000646) – керівник; «Розвиток інституту публічного управління та митного адміністрування на засадах інновативної парадигми» (державний реєстраційний номер 0120U101495) - керівник.

 

Працювала  :

 • членом спеціалізованих вчених рад, заступником голови спеціалізованої вченої ради та офіційним опонентом із захисту докторських і кандидатських дисертацій;
 • головою екзаменаційної комісії із захисту бакалаврських і магістерських

дипломних робіт;

 • головним редактором фахового наукового видання «Публічне управління та митне адміністрування», членом редакційних колегій наукових видань;
 • головою та членом Акредитаційних комісій МОН

Під науковим керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій.

Під науковим консультуванням захищено 1 докторську дисертацію

Здійснює наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом понад трьох років.

Досягнення:

2002 – Почесна грамота Державної митної служби України

2005 – Грамота Академії митної служби

2008 – Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові України

2016 – Грамота Дніпропетровської обласної ради

Посилання на профілі

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.

Google Scholar

https://cholar.google.com/citations?user=2U89_4wAAAAJ&hl=ru).

2

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-3176-919X

.

Публікації Л.М. Івашової за останні  роки

 

- у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або Web of  Science Core Collection, рекомендованих МОН:

 1. Sergy Kvitka, Yevgeniy Borodim, Volodymyr Yemelyanov, Liudmyla Ivashova, Oleksii Bohachov The foresight of national economy’s digital development [Передбачення цифрового розвитку національної економіки ]// Revista Inclusiones/ Volume 7 (Special Issue), April - June 2020, pp. 112-125 https://www.revistainclusiones.com/gallery/10%20vol%207%20num%20especialleabriljunio 2020revinclusi.pdf [Web of Science]
 2. Sergiy Kvitka, Eugeniy Borodin, Viktor Koval, Volodymyr Yemelyanov, Lіudmyla Ivashova Innovative mechanisms of the cross-sectoral interaction between business and public authorities in conditions of information society’s transformation [Інноваційні механізми міжгалузевої взаємодії бізнесу та органів державної влади в умовах трансформації інформаційного суспільства] Contemporáneos: Educación, Política y Valores. 2019 Special Issue, Vol. 7. рn.133.// https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ _files/ 200006309-752b8752ba/EE%11.133%20Mecanismos%20innovadores%20de%20la% 20interacci%C3%B3n%20intersectorial....pdf [міжнародне видання]
 3. Kateryna Andriushchenko, Viktoriia Kondarevych, Oleksandr Datsii, Dmytro Mishchenko, Ljudmyla Ivashova, Nataliia Levchenko, Konstantin Pivovarov, Igor Kutashev. The Impact of Digital Transformation on the Company's [Вплив цифрової трансформації на фінансовий ріст компанії] Financial Growth. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, November 2019 Retrieval Number: D9586118419/2019 ©BEIESP. Р. 8929-8935. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/ v8i4/D9586118419.pdf ISSN: 2277-3878 DOI:10.35940/ijrte.D9586.118419 [Scopus]
 4. Kateryna Teteruk, Nadiia Datsii, Evgen Kartashov, Ljudmyla Ivashova, Ganna Ortina Specificity of Forming Human Capital at It - Enterprises in Conditions of Concept Lifelong Learning [Специфіка формування людського капіталу в підприємствах в умовах концепції безперервного навчання] International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)., Volume-9 Issue-3, January 2020 Retrieval Number: C8183019320/2020©BEIESP P. 1379-1387 URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/C8183019320.pdf ISSN: 2278-3075 DOI: 10.35940/ijitee. C8183.019320 [Scopus]

- у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Івашова Л.М. Фінансові механізми реалізації соціальної політики держави: пільги та субсидії для населення / М.Ф.Івашов, Л.М.Івашова // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління»/ науковий збірник. - 2013. - № 2. -С. 34-42.
 2. Івашова Л.М. Досвід державного фінансового контролю в країнах ЄС та напрями його імплементації до України / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов // Вісник Академії митної служби України. – 2014. - № 2. С.12-23.
 3. Івашова Л.М. Теоретичні засади розвитку державно-приватного партнерства у сфері державного регулювання ЗЕД /Л.М.Івашова // Вісник Академії митної служби України. – 2015. - №1. С.7-12.
 4. Ивашова Л.Н. Усовершенствование механизмов государственного управления в условиях развития государственно-частного партнерства / Л.Н.Ивашова // Научно-теоретический и практический журнал: Уральский научный вестник (ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ).  Республика Казахстан: г. Уральск: ТОО «Фирма Сервер + », 2015.  № 14 (145). С. 124-129.
 5. Ivashova L. Problems, prospects the development of foreign and customs policy of Ukraine under european integration [Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної й митної політики України  в умовах євроінтеграції] / Л.М.Івашова, – Публічне управління та митне адміністрування. - № 2(13). – 2015. – С.37-44.
 6. Ivashova L. Research methodology and systematic approach: mechanisms, levers, methods, tools  / L.Ivashova, R. Bakardzhyjev  // Public Policy and Economic Development : scientific and production journal. – Issue 4(8). – Mykolayiv: Publisher Yemelyanova T.V., 2016. – P.104-112. [Index Copernicus]
 7. Івашова Л.М. Вплив показників ЗЕД на розвиток транспортно-логістичної системи України в умовах євроінтеграції / Л.М.Івашова К.І.Шатрова // Зб.наук.ст. «Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: «Державне управління»,. - №1. – 2016. - С. 45-52.
 8. Івашова Л.М. Елементи методології державного регулювання  зовнішньоторговельної діяльності в Україні: методи та інструменти / Л.М.Івашова // Публічне управління та митне адміністрування. - № 2(15). – 2016. – С.25-34.
 9. Івашова Л.М. Державно-приватне партнерство у сфері туризму як дієвий механізм забезпечення сталого розвитку економіки країни і регіонів /Л.М.Івашова // Публічне управління та митне регулювання. - №1 (18). – 2018. – С.52-62.
 10. Івашова Л.М., Івашов М.Ф. Українські реалії та світовий досвід протидії корупції у сфері публічних закупівель// Публічне управління та регіональний розвиток. 2019. № 4. С. 316-343.
 11. Івашова Л. М., Кийда Л. І.. Діджиталізація митних процедур: сучасний стан та перспективи розвитку митної справи // Публічне управління та митне адміністрування. 2019. №3 (22). С. 218-230.
 12. Івашова Л.М., Івашов М.Ф., Усаченко О.О. Особливості державного регулювання у сфері будівництва нового і реконструкції застарілого житлового фонду в Україні // Публічне управління та регіональний розвиток. 2019. № 6. С. 824-855 URL: https://doi.org/10.34132/pard2019.06.06 [Index Copernicus]
 13.  Івашова Л. М., Івашов М.Ф. Квеліашвілі І.М. Методологія наукових досліджень та системного підходу у сфері публічного управління: механізми, важелі, методи, інструменти// Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). С. 11-19.
 14. Івашова Л.М., Івашов М.Ф., Крітенко О.О. Детінізація зовнішньоекономічної діяльності на основі розвитку методів аналізу ризиків та митного аудиту // Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 4 (27). С. 112-122.

 

- підручники, навчальні посібники;

 1. Івашова Л.М. Основи бухгалтерського обліку і аудиту: навч. посіб. / Івашов М.Ф., Івашова Л.М., Вініченко О.М., Дробязко С.І., Шевченко В.М., Атамас О.П. / за заг.ред. М.Ф.Івашова.  Дн.: Вид-во «Ліра», 2013.-  406 с. ( рекомендовано МОН)
 2. Фінансовий облік: практикум: / П.Й.Атамас, О.П.Атамас, О.О.Лисиченко, Л.М.Пісьмаченко / за заг ред. П.Й.Атамаса. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. 444 с.
 3. Івашова Л.М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб. / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов, О.П.Борисенко. – вид 2-ге, перероб. І доп.. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2015. – 134 с.
 4. Івашова Л.М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого самоврядування : навч. посіб. / Л.М.Івашова, Антонов А.В. О.П.Борисенко. – вид 3-тє, перероб. І доп.. – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 178с.

 

- монографії;

 1. Івашова Л.М. Фінансовий контроль і аудит: реалії та перспективи розвитку: монографія / Л.М.Івашова, О.М.Гнєздилова, Н.Г.Волік. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2012. – 260 с.
 2. Івашова Л.М. Удосконалення системи фінансування у сфері надання пільг та субсидій населенню на прикладі Дніпропетровської області // Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи:  монографія / колектив авторів за заг ред. А.Б.Кондрашихіна. – К.: Вид-во АМУ, 2013. – 388 с. -  С. 276-302.
 3. Івашова Л.М.  Механізми та інструменти функціонування громадянського суспільства та його взаємодії з органами місцевого самоврядування в контексті сталого розвитку територій // Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення: монографія / О.Ю.Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 320 с. (С. 232 - 239)
 4. Івашова Л. М. Квеліашвілі І.М.         Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні питання та вектори розвитку// кол. моногр.; за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2017. – 430 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; том 92)
 1. Івашова Л.М. Механізми та інструменти функціонування громадянського суспільства та його взаємодії з органами місцевого самоврядування в контексті сталого розвитку територій // Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення: монографія / О.Ю.Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 363 с. (С. 256 - 265)
 2. Івашова Л. М., Івашов М.Ф. Сталий розвиток регіонів: окремі аспекти відродження туристичної діяльності міст та громад на засадах державно-приватного партнерства // Сталий розвиток територій: виклики та можливості: монографія / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. Кошицький Технічний Університет. Республіка Словаччина. Кошице: Видання Академічного співтовариства Михайла Балудянського, 2020.

 

- навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до написання магістерських робіт галузі знань 28 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з урахуванням вимог Наказу УМСФ від 20.02.2018 №36 [Текст] / укл. Л.М.Івашова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 39 с.
 2. Методичні рекомендації для написання курсової роботи у процесі підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укладач Л.М.Івашова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 29 с.
 1. Програма комплексного державного екзамену підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / укл. Л. М. Івашова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 20  с.
 1. Івашова Л.М. Митний пост-аудит: конспект лекцій / Л.М.Івашова, Т.С.Єдинак. – Дніпро: УМСФ, 2019. – 108 с.

 

- тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації.

 1. Івашова Л.М. Реформування митної служби України: сьогодення та перспективи / Л.М.Івашова // Збірник  наукових праць за результатами міжнародної  наукової конференції «Зміни в суспільстві і праві» Люблін: Університет ім. М.Кюрі-Складовської, 3-6 квітня 2014 р. – Люблін: Вид-во Університету, 2014. – С. 117-121;
 2. Івашова Л.М., Серт П.М. Роль митних органів у протидії проявам тіньової економіки / Л.М.Івашова, П.М.Серт. // Актуальні проблеми світової та національної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м.Дніпропетровськ, 26 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – С.309-312.
 3. Івашова Л.М. Про необхідність розвитку нових освітніх напрямів у галузі знань «Державне управління»/ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту». – Харків, 16-17 квітня 2015 р. – С.49-50.
 4. Івашова Л.М. Упровадження єдиного соціального внеску в Україні: проблеми та перспективи / Л.М.Івашова, В.С.Брижахін // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): матеріали міднар.наук.-практ. конф. (20 листопада  2015 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – С.71.
 5. Івашова Л.М. Зміна парадигми національної податкової політики в антикризовому управлінні: / Л.Івашова, Т.Крушельницька // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів УІІ міжнар.наукю-практю конф. (22 грудня 2015 р, м.Ірпінь). – Ірпінь: НУДПСУ, 2015. –С. 79-83
 6. Івашова Л.М. Державне управління діяльністю вищих навчальних закладів на основі інформаційно-інноваційних технологій / Л.М.Івашова, В.М.Шевченко // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука,  освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2017 р. / за заг. Ред.. В.П. Садкового. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2016. – С.21-25.
 7. Івашова Л.М.  Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів – фінансової основи сталого розвитку територій // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2016 р. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015.− С. 45−49.
 8. Івашова Л.М.  Розвиток транспортно-логістичних систем в умовах трансформації міжнародних економічних відносин / К.І. Шатрова, Л.М.Івашова// Модернізація соціально-економічних систем: нові умови господарювання [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Кельце Польша: Державний університет імені Яна Кочановського, 2016. – С. 152-154
 9. Івашова Л.М.  Нормативно-правове забезпечення діяльності транспортно-логістичної системи України / К.І. Шатрова, Л.М.Івашова // Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти [Текст]: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи і фінансів, 2016. – С. 12-15.
 10. Івашова Л.М   Механізми та інструменти, що забезпечують формування, функціонування й розвиток громадянського суспільства / Л.М.Івашова// Формування і розвиток громадянського суспільства та створення інститутів взаємодії влади і суспільства як складові стратегії розвитку міста Дніпра: матеріали семінару-наради у межах проекту «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпро» (м.Дніпро, 13 вересня 2017 р.) / за заг.ред. Т.А.Крушельницької, Л.М.Івашової. – Дніпро: ГО ЛНІ, 2017. - С.12-15
 11. Івашова Л.М   Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства: організаційно-управлінський механізм / Л.М.Івашова// Механізми та інструменти взаємодії міської влади і громадянського суспільства: створення матриці взаємодії: матеріали семінару-тренінгу у межах проекту «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпро» (м.Дніпро, 31 жовтня 2017 р.) / за заг.ред. Т.А.Крушельницької. – Дніпро: ГО ЛНІ, 2017. - С.10-16
 12. Івашова Л.М.  Запобігання та протидія корупції в умовах розвитку громадянського суспільства / Л.М.Івашова Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня). – Дніпро: ДРІ ДУ НАДУ, 2017. С.-
 13. Івашова Л.М.  Компаративний аналіз зарубіжних та національних моделей муніципального управління / Л.М.Івашова// Сучасні моделі муніципального менеджменту. Розвиток громадянських компетентностей у професійній діяльності: матеріали семінару-тренінг у межах проекту «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпро» (м.Дніпро, 9 листопада 2017 р. / за заг.ред. Т.А.Крушельницької. – Дніпро: ГО ЛНІ, 2017. - С.18-27
 14. Івашова Л.М.  Розвиток людського потенціалу й інституту лідерства в Україні / Л.М.Івашова// Організаційно-інформаційні і фінансові засади функціонування інститутів самоорганізації населення: матеріали семінару-форуму молодих вчених у межах проекту «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпро» (м. Дніпро, 13 листопада 2017 р.) / за заг.ред. Т.А.Крушельницької. – Дніпро: ГО ЛНІ, 2017. - С.15-20
 15. Івашова Л.М   Митний аудит як інструмент протидії тіньовим оборудкам у сфері ЗЕД / Л.М.Івашова // Аактуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 листопада). – Дніпро: УМСФ, 2017. - С. ???-
 16. Івашова Л. М. Стратегічні напрями розвитку системи  державного управління у сфері освіти та науки в Україні/ Л.М.Івашова, В. М.Шевченко // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 81-84.
 17. Івашова Л.М.  Особливості формування ефективних громадянських компетентностей у процесі навчання / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов // Розвиток громадянських компетентностей в Україні: матеріали науково-практичних конференції за міжнародною участю (в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». – Дніпро, Херсон, Іван-Франківськ. -2018 .- С.85-89.
 18. Івашова Л.М.  Роль громадянського суспільства у контексті розвитку публічно-приватного партнерства в сфері переробки твердих побутових відходів//Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 20 жовт. 2018 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпрo : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С40-43
 19. Івашова Л.М. Вплив інституційних патологій на функції державного управління у сфері ЗЕД та шляхи їх подолання / Л.М. Івашова, В.Р.Зардов //Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 52-55.
 20. Івашова Л.М. Інституційні зміни та їх вплив на функції державного управління у сфері ЗЕД / Л.М.Івашова, М.Ф.Івашов // Теорія та практика публічної служби: матеріали наукю-пркт. конф. , Дніпро, 21 грудня 2018 р. / за заг ред. С.М.Серьогіна. – Д.: ДРУДУ НАДУ, 2018, - С.13-18.
 21. Івашова Л.М., Івашов М.Ф. Напрями розвитку державного управління у сфері освіти і науки в Україні/ Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Харків, 17-18 травня 2019 р.). Харків: НУЦЗУ, 2019. С. 22-26.
 22. Івашова Л. М., Кийда Л. І. Удосконалення процедури митного контролю в контексті реалізації концепції «смарт-митниця» // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 25 жовт. 2019 р. [Електр. видання] / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпрo : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 287-293. URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm.
 23. Івашова Л.М., Голер І. Й. Організаційні особливості проходження публічної служби в Україні та світі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд» . – Ч 2. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С.43-45
 24. Івашова Л. М., Шаповалова А.Д. Інститут лідерства в публічному управлінні у контексті розвитку людського потенціалу в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд» . – Ч 2. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 89-93
 25. Івашова Л.М. Інноваційні виклики та напрями інституційних змін в освітній сфері // Освітній менеджмент в контексті політичного та економічного розвитку держави: матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  (м. Дніпро, ДАНО, 24 березня 2020 р.). (передано до оргкомітету)
 26. Ljudmila Ivashova, Oleksandr Datsii, Tatiana Totska and OlenaKritenko Preliminary in formation asan effective mechanism of customs control and customs security of State Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020 [Article 37]  DOI: 10.5281/zenodo.4277916 URL: https://zenodo.org/record/4277916#.X9dpetgzaUk
 27. Івашова Л. М., Івашов М.Ф. Гармонізація відносин між суспільством та владними державними інституціями у контексті захисту національних інтересів України // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (6 листопада 2020 р). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С.23-25.
 28. Івашова Л. М., Ткаченко Ю. С. Напрями удосконалення державної політики у сфері охорони здоров‘я в Україні // PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT: Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Kyiv, Ukraine 20-22 December 2020. С. 1022-1029. URL: https://sci-conf.com.ua/ wp-content/uploads/2020/12/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-20-22.12.20.pdf
 29. Хасілєв О. Й., Івашова Л. М. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров‘я України та напрями її удосконалення  PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT: Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference Kyiv, Ukraine 20-22 December 2020. С.065-1072. URL: https://sci-conf.com.ua/ wp-content/uploads/2020/12/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-20-22.12.20.pdf
 30. Івашова Л. М., Новік М. А., Івашов М. Ф. Побудова кар’єри державних службовців: зарубіжний досвід та напрями імплементації для України // WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS: Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference (Toronto, Canada 23-25 December 2020) С.360-369. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/ WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-23-25.12.2020.pdf