Калашнікова Ольга Леонідівна

В 1977 році отримала вищу освіту та закінчила аспірантуру в Дніпропетровському державному університеті

В 1991 році присуджено ступінь доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 «Російська література».

В 1992 році присуджено вчене звання профессора

У 2009 р. її нагороджено нагрудним знаком "За сумлінну службу в митних органах України" та нагрудним знаком "Відмінний митник" II ступеня за розробку "Ідентифікатора культурних цінностей".

У 2012-2013 рр. брала участь у проекті "Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку" (Митна енциклопедія)".

Основний напрям наукової роботи – Основи мистецтвознавчої експертизи; Історія української культури.

Сфера наукових інтересів: митна експертиза культурних цінностей; управління ризиками у митній справі; історія світової та української культури.

Основні дисципліни, що викладає: «Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей», «Історія української культури», «Прикладна культурологія»

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Монографії

 1. Кипр – остров церквей. – Никосия, 2005, - 159 с. (соавтори Победимська С., Подгорнева Е.)
 2. Кипр – остров-музей._ Никосия, 2006, 112 с.
 3. Монастырь Пресвятой Богородицы Киккской. – Никосия, 2006. -115 с.
 4. Iepa BaΣiΛikн kai Σtaypoпнгiakн Моnн Kykkoy. – ΛeykoΣia, 2006. 115 p.
 5. The Holy Royal and Stavropigial Monastery of Kykko. – Nicosia, 2007. – 115 p.
 6. Святые обители Кипра. – Никосия, 2007.– 163 с.
 7. "Сей род сочинений пленителен". Монографія. – Дніпропетровськ: Новая идеология, 2013. – 344 с.
 8. Митна енциклопедія. Наукове видання: У 2-т.– Хмельницький, : ПП Мельник А., 2013. 536 с. (вийшла у 2014 р.) ( у співавторстві з Бережнюком І.Г, Пашко П.В. та ін.)
 9. Калашникова О.Л. ЛИТЕРАТУРА КАК ЯДРО СВЕРХТЕКСТА В. МАКАНИНА //.Література в дзеркалі літератури: монографія / За наук. ред. Т. М. Потніцевої. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. - 300 с.– С. 218-240.
 1. Исследовать, чтобы понять: феномен протестного сознания в романе Виржини Депант «Teen Spirit» //Гилев Г.А., Иванков Ч.Т., Калашникова О.Л., Олексин Ю.П., Федотова Г.А. и др. «Инновационная наука, образование, производство и транспорт '2019». Монография. – Одесса: С.В.Куприенко, 2019. – С. 102-114. (РИНЦ, Copernicus, GScholar)

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 479 с. (МОН).
 2. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей. Навчальний посібник. – К.: Вища освіта, 2006, - 287 c. (МОН)
 3. Українська та зарубіжна культура. Лекції. - Дніпропетровськ, 2011. - 216 с.
 4. Словник культурних цінностей та їх складових частин: на допомогу митнику. Ч. I – III. – Дніпропетровськ, 2001-2003.

Фахові статті

 1. Митна експертиза ювелірних виробів// Музейні читання „Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 10-12 листопада 2008 р. – К., 2009, с. 248-255
 2. Міжнародний досвід у сфері правового регулювання переміщення культурних цінностей в умовах поширення інтеграційних процесі //Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – С.146-148.
 3. Музейні фонди як складова національної культурної спадщини: проблема каталогізації// Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних памяток: Сучасний стан. Перспективи розвитку. – Київ, 2011. – С.176-179.
 4. Електронний інвойс у контролі за переміщенням культурних цінностей // Перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організаціями. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 2 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. – С.57-59.
 5. Украинская карта русской культуры 18 века // Информационный вестник Форума рус истов Украины «Русистика: синтетическая наука или форма идеологии?». Вып. 16. – Симферополь, 2013. – С. 137-143.
 6. Порівняльний аналіз міжнародної та української систем реєстрації та ідентифікації культурних цінностей //"Митна безпека".– Хмельницький: ДНДІМС – 2013. – №2. – С. 70-75.
 7. Розробка єдиного стандарту каталогізації артефактів як засіб збереження культурної спадщини в умовах збройного конфлікту //// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції// Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (Економіка-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти): – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів 2015. – С. 28-29
 8. Беллетризация документа или документализация романа: история Ваньки Каина/ Сквозь литературу. Сб. статьей к 80-летию Леонида Генриховича Фризмана. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015 - 464 с. – С.31- 45.
 9. Тема пам'яті у творчості Патріка Модіано та її втілення у жанровому репертуарі письменника (співавтор Шубкіна К.А.)//Молодий вчений. –№5(33), травень. – 2016. – С. 494-499. (Index Copernicus: 5.77-Value (2014).
 10. Стандартизація обліку пам’яток культури україни в умовах нових глобалізаційних викликів// матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів»16-17 квітня 2018 року. М. Ужгород . – двнз «Ужгородський національний університет» факультет міжнародних економічних відносин, university of economics in bratislava faculty of international relations, akademia polonijna w częstochowie. – с. 315-318.
 11. «Две сестры и кандинский» в индивидуально-авторском сверхтексте в. Маканина//«держава та регіони. Серія: гуманітарні науки». – № 1 (52). –2018. – с. 10-15 [indexcopernicus].
 12. Правові наслідки недосконалості опису та обліку музейних колекцій//«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» № 2/2018. – 224-227. [index copernicus].
 13. ЛИТЕРАТУРНАЯ ОПТИКА Ф. БЕГБЕДЕРА//Научный взгляд в будущее.   International periodic scientific journal/ Issue 11. November 2018. Т.2 . Педагогика, психология и социология, Физическое воспитание и спорт, Философия и филология – Одесса: Издательство Куприенко СВ, 2018 (РИНЦ, DOI, IndexCopernicus).– С. 91- 102. ISSN 2415-7538
 14. «Я» И ЛИТЕРАТУРА: БЕГБЕДЕРОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ AUTOFICTION// MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2019/ SWorld – February 2019. –Issue №54 February 2019. International periodic scientific journal. Т. 1.. – С. 76-88 (IndexCopernicus)
 15.  

Статті в іноземних виданнях

 1. The French view of the Russian Woman: on the literary Origins of a Stereotype // Russian Literature. Volume 72. Issue 2. Amsterdam–L/–N.Y.–Oxford–Paris–Shannon–Tokyo: ELSEVIER, 2012. – Р. 223-238 індексується в Скопус.
 2. A woman's point of view: the Memoirs of N. B. Dolgorukaia //Russian Literature. LXXV (2014) I/II/III/IV. – 1 January – 15 February – 1 April – 15 May. Amsterdam: Elsevier.– 2014. – Р. 249-264 індексується в Скопус.
 3. История и чувства в "женском письме"// Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich. 11. Zmysły 2// "Slavica wratislayiensia" CLXI. – Wrocław: Wydavnictwo Universytetu Wrocławskiego, 2015. AUWr n.3632. - P. 17-29 індексується в Скопус.
 4. Культурные ценности в системе культурных стратегий Китая: заметки о китайском путешествии// «Картина мира через призму китайской и белорусской культур». Сборник статей. Минск: БГАТУ,2019. – С.8 – 16.
 5. «ВАВИЛОНСКОЕ ПИСЬМО» А.ВОЛОДИНА: ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ//"Научные труды SWorld" Вып.57, 2019. Ноябрь. Т.1  / Issue №54, 2019.  November. Т. 1– С. 72-78. (Индекс Коперникус )

Тези конференцій

 1. Розробка стандарту каталогізації артефактів як шлях до збільшення ефективності митного контролю за переміщенням культурних цінностей. //Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур. Збірник тез науково-практичної заочної конференції. – Хмельницький: ДНДІМС, 2014. – С. 25-26.
 2. "Проза В.Маканина рубежа веков: принципы миротворчества" // “Русская литература и искусство: междисциплинарные подходы”. Материалы международной научной конференции. – Ханчжоу (Китай): Чжэцзянский университет, 2016. – 56 c. – С. 18-19 індексується в Copernicus
 3. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ// Матеріали Міжнародна науково-практична конференція на тему: ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ.16-17 квітня 2018 року м. Ужгород . – ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Факультет міжнародних економічних відносин, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA Faculty of International Relations, AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE. – С. 315-318. 
 4. Регламентація принципів формування реєстрів культурних цінностей у міжнародних та національних правових актах (2013–2018 рр.) // «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 176-178