Лабенська Лілія Леонідівна

Закінчила Національну академію внутрішніх справ України у 2000 р. за спеціальністю «Правознавство». Кандидат юридичних наук, (2004 р., 12.00.02. – «Конституційне право», «Правовий статус депутатів місцевих рад»). Доцент кафедри загально-правових дисциплін, 2014 р.

Дисципліни, що викладає: «Правознавство», «Порівняльне правознавство», «Права людини в глобалізованому світі», «Право Європейського Союзу», «Європейське право та інститути», «Міжнародна торговельна політика», «Конституційне право».

Сфера наукових інтересів.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uGKBpWwAAAAJ&hl=uk

 Електронна пошта: l_labenskaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Організаційна робота:

Куратор групи МП 23-2

 Підвищення кваліфікації:

З 20 вересня по 20 жовтня 2021 року пройшла курс підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів освіти за програмою «Педагогіка вищої школи» на базі Класичного приватного університету.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України 

 1. Лабенська Л.Л. Регламентація виборчих цензів при формуванні органів місцевого самоврядування: історія та сучасність. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 53-56
 2. Лабенська Л.Л. Інститут виборчих цензів (вимог): історія розвитку та практика застосування в Україні. Право і і суспільство. 2020. № 3. С. 29-37
 3. Лабенська Л.Л., Савич В. Права дитини в Україні. Право і суспільство. 2018. № 1. С. 56-63

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Правознавство [Електронний ресурс]: навч. посібник для здобувачів вищої освіти неюридичних спеціальностей / кол. авт.; за заг. ред. к.ю.н., доц. Т.М. Лежнєвої. Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2021. 204 с.

(Автор роздіду посібника «ТЕМА 2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» С. 43-77) 2 друк.арк.

 1. Тематика курсових робіт та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» / уклад. Лабенська Л.Л. Дніпро : ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2021. 42 с.
 2. Тематика курсових робіт та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни «Конституційне право України» / уклад. Лабенська Л.Л. Дніпро : ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2021. 40 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 1. Реформування інституту виборчих цензів у післявоєнний період. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 26 травня 2023 р.), Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. С. 34
 2. Міжнародні виборчі стандарти: різнотлумачення змісту категорії. Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 червня 2022 р.), Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, С. 23
 3. Можливості громадськості у протидії корупції. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матеріали VII Міжнародної наукової конференції (Кременчук, 21–22 січня 2022 року), Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, С. 41
 4. Європейські стандарти в механізмі забезпечення виборчих прав громадян України. Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 червня 2021 р.), Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, С. 83-85
 5. Виборчий кодекс України: дотримання європейських стандартів виборчого права в дії. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: матер. Всеукр. наук. конф. (Хмельницький, 17 квітня 2021 р.), Хмельницький: Хмельницький національний університет, С. 102-104
 6. Евтаназія: Законодавче закріплення в зарубіжних країнах та перспективи регламентації в Україні. Права та закон: теорія, методологія, практика: матер. Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. (Київ, 15 квітня 2021 р.), Київ: legalactivity.com.ua, С. 42-45
 7. Забезпечення прав дитини в Україні: сучасний стан. Другий Всеукраїнський форум «Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насильству в освітніх закладах»: матеріали ІІ Всеукраїнського Форуму «Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насильству в освітніх закладах» (11 лютого 2021 року, Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет»): збірник доповідей та тез. Дніпро: ВНПЗ «ДГУ», 2021
 8. Особливості виборчих цензів при формуванні органів місцевого самоврядування. Актуальні проблеми права: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. (Верхньодніпровськ, 8 жовт. 2020 р. ) Верхньодніпровськ: Верхньодніпровський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 2020. С. 15-19
 9. Виборчі цензи (вимоги): сучасні стандарти та історія розвитку. Інтеграція юридичної науки розвитку правової системи : і практики як основа сталого розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 8–9 лист. 2019 р.) Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2019. С. 28-31
 10. Реалізація принципу народовладдя в Україні: проблеми та шляхи їх подолання. Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: :матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 29-30 бер. 2019 р.) Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2019. С. 21-24.