Бикова Адель Леонідівна

Завідувачка кафедри, кандидат економічних наук, доцент

У 1986 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Міське будівництво».

У 2002 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси».

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія на тему: «Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України».

Основні дисципліни, що викладає: «Економіка суб’єктів господарювання», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка управління персоналом», «Економіка бізнес діяльності»,«Механізм регулювання соціально-трудових відносин», , «Управління людським капіталом організації».

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: економіка, управління людським капіталом, сучасні персонал-технології.

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників»

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Публікації кандидата економічних наук, доцента, завідуючої кафедри Бикової Аделі Леонідівни (за останні 5 років)

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема, Scopus, WebofScienceCoreCollection

 1. Бикова А.Л. Реалізація соціально-економічних стратегій на макро- та мікрорівнях в Україні / Бикова А.Л., Саричев В.І., Семенова Л.Ю. // Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 2 (72). С. 66–74.
 2. Бикова А.Л. Розбудова сміттєпереробної галузі як дієвий засіб поводження з відходами // Бикова А.Л., Пікуліна Н.Ю., Лобза А.В. // Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 3 (72). С. 51–57.
 3. Бикова А.Л. Вплив пандемії COVID-19 на IT рекрутинг персоналу // А.Л. Бикова, А.В. Лобза, С.О. Стасик // Молодий вчений. – 2021. – №1(89). – Ч. 2. – С. 196-201 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 4. Бикова А.В. Розробка програми адаптації для персоналу// А.Л. Бикова, А.В. Лобза, Т.В. Рябуха // Молодий вчений. – 2021. – №1(89). – Ч. 2. – С. 739-742 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 5. Бикова А.Л. Аналіз системи винагороди персоналу на підприємстві та шляхи її вдосконалення // А.Л.Бикова, А.В. Лобза, О.І.Погорілий // Молодий вчений. – 2021. – №1(89). – Ч. 1. – С. 64-68 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 6. Бикова А.Л. Аналіз та перспективи розвитку рекрутингової діяльності у сфері ІТ // А.Л. Бикова, А.В. Лобза, В.В. Криша // Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету, Проблеми системного підходу в економіці // Вип.3 (77). Київ – 2020 - С. 117-123
 7. Бикова А.Л. Особливості діяльності рекрутингових агентств на українському ринку праці // Бикова А.Л., Лобза А.В.,Пільгун А.Р. // Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету, Проблеми системного підходу в економіці // Вип.3 (77). Київ – 2020 - С. 123-131
 8. Бикова А.Л. Соціальний пакет як інструмент мотивації працівників // А.Л. Бикова, В.С. Воронова // Молодий вчений. - №1 - 2019, С. 205-208 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 9. Бикова А.Л. Вдосконалення складових корпоративної культури підприємства // А.Л. Бикова, Д.С. Бондаренко // Молодий вчений. - №1 - 2019, С. 202-204 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 10. Бикова А.Л. Особливості управління розвитком персоналу на підприємстві // А.Л. Бикова, А.Ю. Жиленко // Молодий вчений. - №11 - 2018, С. 418-421 [РИНЦ, GoogleScholar, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 11. Бикова А.Л. Впровадження персонал-технологій у системі управління персоналом на торговому підприємстві // А.Л. Бикова, Е.Д. Сальник // Молодий вчений. - №12 - 2018, С. 245-250 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 12. Бикова А.Л. Управління підбором і наймом персоналу на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «М’ясна фабрика «Фаворит плюс» // А.Л.Бикова, А.В.Полтавець // Молодий вчений. - №11 (51). – 2017, С. 1100-1103 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 13. Бикова А.Л. Управління знаннями персоналу як передумова конкурентоздатності організації // А.Л. Бикова, А.В.Лобза // Молодий вчений. - №12 (52). – 2017, С. 572-576 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 14. Бикова А.Л. Нормативно-правове підґрунтя та проблеми працевлаштування молоді: сильні і слабкі сторони // А.Л. Бикова, А.В. Лобза, Л.Ю. Семенова // Причорноморські економічні студії - Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій м.Одеса / № 16. Одеса – 2017 – С. 131-136.
 15. Бикова А.Л. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення / А.Л. Бикова, А.В.Лобза, Л.Ю.Семенова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету. Серія «Економіка і менеджмент». – вип.17, 2016. – С.108-115.
 16. Бикова А.Л. Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві / А.Л. Бикова, А.В. Лобза, Л.Ю.Семенова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка». – вип. №1 (47), том 1. – 2016. – С. 245-253.
 17. Бикова А.Л. Сучасні системи винагороди працівників: вітчизняний та зарубіжний досвід / Бикова А.Л., Карвасарний В.В. // Молодий вчений. - №10 (37). – 2016. – С.331-335[РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 18. Бикова А.Л. Складові ефективної адаптації персоналу / Бикова А.Л., Паранько Д.С. // Молодий вчений. – 2016. - №12. – С.640-646 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини Навч.-наочн. посібн. для студентів вищих навч. закладів [А.Л.Бикова, А. В. Лобза, К.В.Бондаревська та ін]: за заг. ред. д.е.н., проф. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 268 с.
 2. Організація праці Навч.-наочн. посібн. для студентів вищих навч. Закладів [О. О. Гетьман, А. П. Гірман, А. В. Лобза, Л.Ю. Семенова та ін]: за заг. ред. д.е.н., проф. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – 228 с.
 3. Управління знаннями та інноваціями: навч. посібник / [А.В. Лобза, А.Л. Бикова, А.П. Гірман, Л.Ю. Семенова, О.О. Гетьман та інш.]. – Дніпро: УМСФ, 2018. – 374 с.

 

Монографії

 1. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі: Монографія. – Дніпро: УМСФ, 2017. – 236 с.
 2. LivingwageasthebasicsocialstandardinUkraine: realitiesandproblemsoftheimprovements / Lobza A.L., Bykova A.L., Semenova L.Y. / NationalEconomicDevelopmentandModernization: experienceofPolandandprospectsforUkraine - Collectivemonograph. – Vol. 1. Poland:”Izdevnieciba ”BaltijaPublishing”, 2017. – 356p. Kielce, Poland 2017. ( P. 15- 35).
 3. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за науковою редакцією д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, 

дискусійні публікації

 1. Бикова А.Л. Поповнення персоналу як важлива складова системи управління персоналом підприємства // Бикова А.Л., Книш А.І. // Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «П’ятдесят четверті економіко-правові дискусії» 24 лютого 2021 р., (м. Львів (Україна)
 2. Бикова А.Л. Динаміка обсягів інвестиційної діяльності в Україні // Бикова А.Л., Саричев В.І. // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль бізнес-аналітики та обліку у вирішенні енергетичних та соціально-економічних проблем України» 12-13 березня 2020 р., м. Дніпро. – С. 302 – 306.
 3. Бикова А.Л.Людський капітал України в умовах цифрового суспільства: стан та динаміка змін // Бикова А.Л.,Лобза А.В.// «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління»// Міжнародна науково-практична конференція, Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 06 листопада 2020р. – С. 86-88
 4. Бикова А.Л. Роль соціальних програм на підприємстві // Бикова А.Л., Бойко Д.А // Матеріали доповідей ХХVІ Мiжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Проблеми та пeрспективи розвитку сучасної науки», Вінниця 21 січня 2019 р. Наука та практика , С. 31-33 el-conf.com.ua
 5. Бикова А.Л. Еміграція: причини, стан, наслідки // Бикова А.Л. Лобза А.В. // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С.289
 6. Бикова А.Л. Проблеми управління підбором і наймом персоналу на сучасному підприємстві // Бикова А.Л., Каменєва К.В. // TheThirdInternationalscientificcongressofscientistsofEurope‖.  Proceedingsofthe  IIIInternationalScientificForumofScientists "East–West" (January 11, 2019). PremierPublishings.r.o. Vienna. 2019. С. 1214-1219
 7. Бикова А.Л. Організація розвитку персоналу в умовах сучасних інтеграційних процесів // Бикова А.Л., Жаров О.А. // Економіко-правові та управлінські аспекти розвиткусуспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародноїнауково-практичної конференції (1 листопада 2019, Дніпро). –У 2-х ч. Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів,2019. − С. 148-150.
 8. Бикова А.Л. Ефективне використання людського капіталу як засіб економічного зростання // Бикова А.Л., Гузік Т. О. // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2019, Дніпро). – У 2-х ч. Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. − С. 150-152.
 9. Бикова А.Л. Особливості формування корпоративної культури сучасного підприємства // Бикова А.Л., Калашнікова В.В. // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2019, Дніпро). – У 2-х ч. Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. − С. 209-210.
 10. Бикова А.Л. Трудовая миграция в Украине: причины, состояние, урегулирование // Бикова А.Л., Криша В.В. // Материалы XХI Международной научной конференции молодых ученых, Минск, 12–13 апр. 2018 г. / редкол.: Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2018. С. 112-114
 11. Бикова А.Л. Сучасні умови використання людського капіталу в нетрадиційних формах зайнятості // Бикова А.Л., Шаляпіна А.С. // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції 19 травня 2017 р. «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікро-рівнях». – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, УМСФ, 2017. – С. 28-29.
 12. Бикова А.Л. Шляхи удосконалення системи найму персоналу на сучасному українському підприємстві // А.Л. Бикова, А.В. Лобза // InternationalScientific- PracticalConferenceModernTransformationofEconomicsandManagementintheEraofGlobalization: ConferenceProceedings. Januaru 29, 2016.Klaipeda: BaltijaPublishing. – S.196-199
 13. Бикова А.Л. Проблеми адаптації молодих фахівців на прикладі ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» // Бикова А.Л., Клочкова В.М. // Реформування економіки: Досвід ЄС та перспективи України: матеріли доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27 травня 2016р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 50 – 52
 14. Бикова А.Л. Перспективы реабилитации людей с ограниченными возможностями // Бикова А.Л., Штрайфель В.М. // Материлы XIX Международной научной конференции молодых ученых, Минск, 14 – 15 апр. 2016г./ ред. кол.: В.В.Манкевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2016. –  С. 135-136