Лобза Алла В'ячеславівна

Доктор філософії у галузі економіки, старший викладач кафедри

У 1976 році закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету.

У 2003 році після закінчення докторантури захистила дисертацію на тему: «Механізми стимулювання праці в умовах трансформації економіки України» Міжнародної кадрової академії, Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ), диплом доктора філософії в галузі економіки за спеціальністю 08.09.01 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика, UKR-1 №1278. 

Основні дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Управління персоналом», «Кадровий аудит», «Механізм управління трудовими ресурсам», «Мотивація праці», «Планування у сфері праці», «HR-аналітика», «Технології управління персоналом», «Управління знаннями та інноваціями».

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Сфера наукових інтересів: економіка, механізми стимулювання праці, економіка управління персоналом, сучасні персонал-технології, управління персоналом.

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників»

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікації старшого викладача кафедри економіки та соціально-трудових відносин, д.ф.г.е.

Лобзи Алли В’ячеславівни (за останні 5 років)

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема, Scopus, WebofScienceCoreCollection

 1. Лобза А.В. Розбудова сміттєпереробної галузі як чинник підвищення якості життя суспільства // А.В.Лобза, Н.Ю.Пікуліна, А.Л.Бикова // Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка») –№3 – 2021 – С. 51-57
 2. Лобза А.В. Аналіз та перспективи розвитку рекрутингової діяльності у сфері ІТ // А.В.Лобза, А.Л.Бикова, В.В.Криша // Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету, Проблеми системного підходу в економіці // Вип.3 (77). Київ – 2020 - С. 117-123
 3. Лобза А.В. Вплив пандемії COVID-19 на IT рекрутинг персоналу // А.В. Лобза, А.Л.Бикова, С.О.Стасик // Молодий вчений. – 2021. – №1(89). – Ч. 2. – С. 196-201 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 4. Лобза А.В. Аналіз системи винагороди персоналу на підприємстві та шляхи її вдосконалення // А.В. Лобза, А.Л.Бикова, О.І.Погорілий // Молодий вчений. – 2021. – №1(89). – Ч. 1. – С. 64-68 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 5. ЛобзаА.В. Особливості діяльності рекрутингових агентств на українському ринку праці // ЛобзаА.В., Бикова А.Л., Пільгун А.Р. // Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету, Проблеми системного підходу в економіці // Вип.3 (77). Київ – 2020 - С. 123-131
 6. Лобза А.В. Розробка програми адаптації для персоналу// А.В. Лобза, А.Л.Бикова, Т.В.Рябуха // Молодий вчений. – 2021. – №1(89). – Ч. 2. – С. 739-742 [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 7. Лобза А.В Запровадження HR-інжинірингу на сучасному підприємстві як інноваційний шлях розвитку //А.В.Лобза, Ю.В.Чабан// Молодий вчений. — 2019. №1(65). [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 8. Лобза А.В., Соломонова А. Формування соціальної політики сучасного підприємства розвитку // А.В.Лобза, А.В.Соломонова// Молодий вчений. — 2019. — №1(65). [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 9. Лобза А.В. Розробка системи оцінки персоналу підприємства: реалізація підходу KPI // А.В.Лобза, К.В.Щербина// Молодий вчений. - 2018. - №12(64). [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 10. Лобза А.В. Підходи до розробки системи оцінки ефективності діяльності сучасного підприємства //А.В.Лобза, І.С.Гузь // Молодий вчений. - №1 (53). – 2018. – С. 514-517 [РИНЦ, GoogleScholar, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus(IC™ Value): 4.11 (2013)]
 11. Лобза А.В. Побудова системи HR-інжинірингу на сучасномупідприємстві // А.В.Лобза, А.А.Бреус // Молодий вчений. — 2018. — №10(62) - С. 304 – 307. [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 12. Лобза А.В. Аудит персоналу на сучасному підприємстві // А.В.Лобза, О.С.Шабанова // Молодий вчений. — 2018. — №11(63) - С. 463 – 467. [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 13. Лобза А.В. Розробка програми адаптації персоналу на підприємстві як необхідна умова утримання конкурентоздатного персоналу // А.В.Лобза, В.В.Козир// Молодий вчений. — 2018. — №12(64) - [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 14. Лобза А.В. Нормативно-правове підґрунтя та проблеми працевлаштування молоді: сильні і слабкі сторони // А.В. Лобза, Л.Ю. Семенова, А.Л. Бикова // Причорноморські економічні студії - Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій м.Одеса / № 16. Одеса – 2017 – С. 131-136.
 15. Лобза А.В. Управління знаннями персоналу як передумоваконкурентоздатності організації // А.В.Лобза, А.Л.Бикова // Молодий вчений. — 2017. — №12(52) С. 572 – 576. [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 16. Лобза А. В. Створення корпоративного університетуорганізації як ефективний інструмент розвитку персоналу// А.В.Лобза, Н.А.Моргуновська// Молодий вчений. — 2017. — №12(52) - С. 707 – 711. [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 17. Лобза А. В.Окремі аспекти оцінки персоналу вдистриб’юторських організаціях // А.В.Лобза, Н.О.Черниш// Молодий вчений. — 2017. — №4(44) - С. 686 – 689. [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 18. Лобза А.В. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт в Україні: реалії та проблеми вдосконалення / А.В.Лобза, А.Л. Бикова, Л.Ю.Семенова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету. Серія «Економіка і менеджмент». – вип.17, 2016. – С.108-115.
 19. Лобза А.В. Підходи до створення ефективної системи найму персоналу на сучасному вітчизняному підприємстві / А.В. Лобза, А.Л. Бикова, Л.Ю.Семенова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка». – вип. №1 (47), том 1. – 2016. – С. 245-253.
 20. Лобза А.В. Шляхи подолання проблем виведенняперсоналу зі штату організації // А.В.Лобза, А.П. Каширіна //Молодий вчений. — 2016. — №12(39) - С. 785 – 788. [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 21. Лобза А.В. Особливості підбору персоналу на сучасних українських підприємствах, тенденціїрозвиткурекрутингу // А.В.Лобза, С.Ю.Клименко// Молодий вчений. — 2016. — №5 - С. 87 –90. [РІНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. IndexCopernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)]
 22. Лобза А.В. Організація процесу найму персоналу на сучасному українському підприємстві / А.В. Лобза, С.К. Комарова / Науково- практичний журнал (Випуск 11) «Причорноморські економічні студії» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - 2016. - С. 144-150. 
 23. ЛобзаА.В. Инновационныйпутьформированиячеловеческогокапиталавбанковскойсфере // А.В.Лобза, А.Л. Бикова,В.О. Калініна // JournalL’Association 1901 SEPIKE, Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France. I. Internationalen Internet Konferenz vom 23.10.2013. – S. 170-174.

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини Навч.-наочн. посібн. для студентів вищих навч. закладів [А.Л.Бикова, А. В. Лобза, К.В.Бондаревська та ін]: за заг. ред. д.е.н., проф. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 268 с.
 2. Організація праці Навч.-наочн. посібн. для студентів вищих навч. Закладів [О. О. Гетьман, А. П. Гірман, А. В. Лобза, Л.Ю. Семенова та ін]: за заг. ред. д.е.н., проф. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – 228 с.
 3. Управління знаннями та інноваціями: навч. посібник / [А.В. Лобза, А.Л. Бикова, А.П. Гірман, Л.Ю. Семенова, О.О. Гетьман та інш.]. – Дніпро: УМСФ, 2018. – 374 с.

 

Монографії

 1. Socialization of people with disabilitiesin Ukraine / AllaLobza, AdelBykova, ValentinaKalinina / JournalL'Association 1901  SEPIKE - ISSN 2196- 9531; ISSN 2372-7438 - Osthofen, Deutschland; Poitiers, France, LosAngeles, USA, 2014. - ( P. 86-98).
 2. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за науковою редакцією д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328с.
 3. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі: Монографія. – Дніпро: УМСФ, 2017. – 236 с.
 4. LivingwageasthebasicsocialstandardinUkraine: realitiesandproblemsoftheimprovements / Lobza A.L., Bykova A.L., Semenova L.Y. / NationalEconomicDevelopmentandModernization: experienceofPolandandprospectsforUkraine - Collectivemonograph. – Vol. 1. Poland:”Izdevnieciba ”BaltijaPublishing”, 2017. – 356p. Kielce, Poland 2017. ( P. 15- 35).

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, 

дискусійні публікації

 1. Лобза А.В. Побутові відходи як загроза якості життя людства // Лобза А.В., Пікуліна Н.Ю. // "Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах": матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / (16 квітня 2021, Дніпро). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – С.739-742
 2. Лобза А.В. Людський капітал України в умовах цифрового суспільства: стан та динаміка змін // Лобза А.В. Бикова А.Л. // «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління»// Міжнародна науково-практична конференція, Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 06 листопада 2020р. – С. 86-88
 3. Лобза А.В. Еміграція: причини, стан, наслідки // Лобза А.В. Бикова А.Л. // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С.289
 4. Лобза А.В. Розвиток персоналу як важлива складова конкурентоспроможності сучасного підприємства // Лобза А.В., Махоніна А. О. // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2019, Дніпро). – У 2-х ч. Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. − С. 213-215.
 5. ЛобзаА.В. Шляхи удосконалення системи найму персоналу на сучасному українському підприємстві // А.В. Лобза, А.Л. Бикова // InternationalScientific- PracticalConferenceModernTransformationofEconomicsandManagementintheEraofGlobalization: Conference Proceedings. Januaru 29, 2016.Klaipeda: BaltijaPublishing. – S.196-199
 6. Лобза А.В. Оцінка персоналу як важлива ланка мотивації персоналу // А.В.Лобза, А.В.Будник // Матеріали конференції Міжнародна науково-практична конференція. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди - Вип.41, 2018/11/28, с. 59-61.
 7. Лобза А.В. Дослідження змін у системі національного багатства - передумова координації економічного зростання соціального розвитку держави / А.В.Лобза, Д.Д.Воронова // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю 23.04.20, Полтава – С.204-207.
 8. Лобза А.В. Європейська соціальна економіка: визначення соціальної економіки, що відповідає національній системі рахунків //А.В.Лобза, О.І. Погорілий // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю 23.04.20, Полтава – С.204-207.
 9. Лобза А.В. Окремі аспекти теорії та практики стимулювання та мотивації персоналу // А.В.Лобза, А.М.Швець// ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю 23.04.20, Полтава – С.204-207.
 10. Лобза А.В. Створення дієвої системи мотивації як запорука успішного бізнесу // А.В.Лобза, Ю.В.Бокова // Міжнародна науково-практична конференція «Наукові підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни» 20.06.20, Полтава – С.32-36
 11. Лобза А.В. Роль колективного договору в регулюванні соціально-трудових відносин //А.В.Лобза, Кулешова АВ..//. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації» 28.05.20. – Полтава, с.19-21
 12. Лобза А.В. Проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями в Украине // А.В.Лобза, А.В.Шаляпина //Материалы конференции:Материалы XIХ Международной научной конференции молодых ученых, Минск, 14–15 апр. 2016 г. / редкол.: В. В. Манкевич (отв. ред.) [и др.]. - 2016/4/15. - С. 132-133
 13. Лобза А.В. Аналіз та напрями вдосконалення системи оцінки персоналу підприємства (організації, установи) // А.В.Лобза, Т.В.Кравченко // Матеріали конференції: Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції // Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - 2016/4/30, С. 125-128
 14. Лобза А.В. Сучасні технології професійного підбору та відбору персоналу // А.В.Лобза,А.В.Попович // Матеріали конференції: Економічна система в умовах інтеграційних процесів: стан та перспективи:збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м.Київ, 26-27 травня 2017р.).- К.: Аналітичний центр – 2017. – С. 82-87
 15. Лобза А. В., Шаляпіна А.С. Аутплейсмент як сучасна персонал-технологія вивільнення працівників // А.В.Лобза, А.С.Шаляпіна // Матеріали конференції Міжнародна конференція "Сучасні механізми забезпечення соціально- економічної безпеки на макро- та мікрорівнях" // 2017/5/19. – С.80-81
 16. Лобза А. В. Сучасні проблеми охорони та безпечних умов праці // А.В.Лобза, О.В.Тимошенко// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економічних наук», 2017/6/10. – С 77-80