Гапєєва Ольга Миколаївна

Доктор економічних наук, професор кафедри

У 1996 році закінчила Державну гірничу академію України за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Удосконалення системи визначення приватизаційного рейтингу вугільних шахт». У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему: «Міжнародна економічна безпека в умовах сталого розвитку».

Основні дисципліни, що викладає: «Основи економіки», «Економіка бізнес-діяльності», «Економіка суб’єктів господарювання», «Соціально-економічна безпека».

Профіль у Google Scholar 

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-6320-2775

Scopus Author ID: 57211506062; 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211506062

Web of Science Researcher ID: AAI-6884-2020; https://publons.com/researcher/3493070/olha-hrybinenko/

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Сфера наукових інтересів: економіка, економіка підприємства, економічна безпека, міжнародні економічні відносини, міжнародна економічна безпека.

Дійсний іноземний член редакційної колегії журналу «Business, Management and Education».

Членкиня «Української асоціації економістів-міжнародників».

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікації

професора кафедри економіки та соціально-трудових відносин, 

д.е.н. Гапєєвої Ольги Миколаївни (за останні 5 років)

 

У періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу

 1. Hrybinenko O. (Hарieieva O.). Innovation activity priority selection system of enterprises. European Cooperation Scientific Approaches and Applied Technologies. 2017. № 2. P. 42–51.
 2. Hrybinenko O. (Hарieieva O.), Shahoian S. Globalization as a challenge to Ukrainian exporters of iron ore raw material. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 1. P. 85–92. (WebofScience). URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-85-92.
 3. Hrybinenko O. (Hарieieva O.), Riepina I., Parieva N., Parieva O., Savenko I., Durbalova N. Quantity Assessment of the Risk of Investment Projects. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019. Vol.8. № 3. P. 7256–7260(Scopus). URL: https://doi.org/10.35940/ijrte.C6338.098319.
 4. Hrybinenko O. (Hарieieva O.), Bulatova O., Zakharova O.Evaluation of demographic component of countries’ economic security. Business, Management and Education. 2020. P. 307–330(Scopus, WebofScience). URL: https://doi.org/10.3846/jbem.2020.12309.
 5. Hrybinenko O. (Hарieieva O.). The Integrated Assessment Mechanism of the Sustainable Development Potential of Ukrainian Enterprises. Business and Management 2018:proceedings of10th International Scientific Conference. May 3–4, Vilnius, Lithuania. 2018. P. 74–82. URL: https://doi.org/10.3846/bm.2018.09.
 6. Hrybinenko O. (Hарieieva O.), Bulatova O., Zakharova O. Financial indicators in the system of economic security of the world countries. Business and Management 2020:proceedings of 11th International Scientific Conference. May 7–8, Vilnius, Lithuania. 2020. P. 273–281. URL: https://doi.org/10.3846/bm.2020.672.

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.)., Шагоян С. М. Сутність та шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. Вип. 22. Ч. 1. С. 98–100.
 2. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Економічний розвиток України в умовах покращення інвестиційного клімату. Економічний простір. 2017. № 117. С. 75–86.
 3. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Міжнародна економічна безпека: оцінка сучасного середовища, глобальні тренди та ризик-фактор. Економічний простір. 2019. № 149. C. 14–22. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/149-2.
 4. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Міжнародна економічна безпека: детермінанти та складові розвитку. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 121–126. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.12.121.
 5. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Екологічна складова міжнародної економічної безпеки. Вісник Маріупольського державного університету Серія: Економіка. 2019. № 18. С. 51–61. URL: https://doi.org/10.34079/2226-2822-2019-9-18-51-61.
 6. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Еволюція теоретичного базису вивчення економічної безпеки країн. Проблеми економіки. 2019. № 4. С. 149–155. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-149-155 (0,74 д.а.).
 7. Hrybinenko O. (Hарieieva O.), Shahoian S. Development of the export potential of Ukraine in the context of innovations of the international mining and metallurgical companies. Економіка і регіон.2020.№ 1 (76). С. 38–51.
 8. Hrybinenko O. (Hарieieva O.), Bulatova O. Effect of the education and healthcare systems on the social security level in the context of global goals of sustainable development. Journal of European Economy. 2020. Vol. 19. № 1. P. 26–46.
 9. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.), Шагоян С. М. Економічна складова стратегій національної безпеки країн, що розвиваються. Причорноморські економічні студії. 2020. № 50–1. С. 13–20. URL: https://doi.org/10.32843/bses.50–2.
 10. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Розвиток інституційного середовища міжнародної економічної безпеки в сучасних умовах. Економічний простір. 2020. № 154. С. 149–155. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-28.
 11. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Оцінка рівня безпеки України за системою економічних, соціальних та екологічних індикаторів. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2020. № 19. С. 5–20. URL: https://doi.org/10.34079/2226-2822-2020-10-19-5-20.
 12. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Особливості формування системи забезпечення економічної безпеки країн світу. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 1 (112). С. 8–15. URL: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-1-1.
 13. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Науково-методичний інструментарій оцінки рівня економічної безпеки країн світу: інтеграційний підхід. Ефективна економіка. 2020.№ 2.URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7681.
 14. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Макроекономічні виміри безпеки країн світу. Науковий погляд: економіка та управління. 2020.№ 1.С. 11–18. URL: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-67-2.
 15. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Концептуальні моделі економічної безпеки як поліструктурної системи. Економіка: реалії часу. 2020. № 2 (48). С. 22-29. URL: https://doi.org/10.15276/ETR.02.2020.3.
 16. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Індикатори розвитку ринку праці в системі соціальної безпеки країн світу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 30. С. 55–64. URL: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-30-11.
 17. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Індикатори екологічної складової економічної безпеки країн світу. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 168-176. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.4.168.
 18. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Інвестиційно-інноваційні індикатори безпекового розвитку країн. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2020. № 2 (12). С. 18–28. URL: https://doi.org/10.15276/ EJ.02.2020.3.
 19. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Зовнішньоторговельні індикатори економічної безпеки країн. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 3. С. 67–77. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5736.
 20. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Економічний складник стратегій національної безпеки розвинутих країн. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2020. № 37. С. 7–13. URL: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-37-1.
 21. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Безпекова компонента стратегій економічного розвитку країн, що розвиваються. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 4. С. 84–97.URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5967.

Монографії

 1. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Міжнародна економічна безпека в контексті сталого розвитку: Монографія. Д: Середняк Т.К., 2020. 434 с.
 2. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Ієрархічна структура системи економічної безпеки (п. 1.2, с. 23–31); Методичні аспекти кількісної оцінки рівня економічної безпеки країн світу (п. 2.1, с. 39-47). Формування міжнародної економічної безпеки в сучасних умовах: колективна монографія / За заг. ред. О. В. Булатової. Маріуполь: МДУ, 2020. 255 с. 

Публікації за матеріалами конференцій

 1. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Причини та заходи запобігання банкрутства підприємства. Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / відп. ред.: В. М. Шаповал, В. Я. Швець, Б. Шлюсарчик; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т. 10–12 грудня 2018 р., м. Дніпро. Дніпро: НТУ «ДП», 2018. С. 50–54.
 2. Грибіненко О. М. (Гапєєва О. М.). Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Вільна торгівля, протекціонізм, справедлива торгівля: за і проти: матеріали міжнародної наукової конференції. Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки» (Спеціальний випуск). 2018. № 16. С.35–37.