Лютіков Павло Сергійович

Професор кафедри Лютіков Павло Сергійович

У 2007 році закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету та одержав диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

З 2007 по 2009 навчався на денній формі аспірантури Запорізького національного університету, яку достроково закінчив у зв’язку із захистом дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Дисертацію захищено 05 червня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 у Національному університеті державної податкової служби України, диплом ДК № 052997.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук захистив 17 жовтня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.139.01 у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», диплом ДД № 002673.

Лауреат академічної стипендії імені М.С. Грушевського для аспірантів вищих навчальних закладів у 2009 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 року № 849).

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2014 році (Постанова № 4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 року).

З 01.09.2009 р. по 02.09.2009 р. – старший викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

З 01.09.2009 р. по 01.09.2018 р. – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи.

З 02.09.2009 р. 01.02.2016 – доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

З 01.02.2016 по 21.08.2019 – професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

Основні дисципліни, що викладає: «Публічна служба», «Інформаційне забезпечення публічного адміністрування», «Bases of public law of the foreign states».

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом (консультуванням) захищено 5 здобувачів наукового ступеня доктора юридичних наук та 2 здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

З вересня 2019 р. по теперішній час – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 в Університеті митної справи та фінансів.

Член редакційної колегії наукових журналів категорії «В» «Правова позиція» та «Customs Scientific Journal».

Є автором понад 100 наукових праць, які опубліковані в тому числі у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз (зокрема, 8 публікацій у виданнях, що включені до Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).

 


Електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=D6dEA6wAAAAJ

Orcid.org/0000-0001-6173-0128

Наукові та навчально-методичні публікації

 


Лютіков П.С. Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: деякі проблемні аспекти доктринального дослідження та нормативного регулювання. Митна справа. 2008. № 2 С. 110-114.
Лютіков П.С. Шляхи вирішення проблем нормативного регулювання державного контролю у галузі чорної металургії в Україні. Адміністративне право та процес очима молодих вчених : Всеукраїнська конференція з адміністративного права, м. Запоріжжя, 28-29 лютого 2008 р. : тези доповіді / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – С. 168-170
Лютіков П.С. Генезис дослідження у вітчизняній доктрині адміністративного права державного контролю у галузі чорної металургіїМитна справа. 2008. № 3, частина 2. С. 43-50.
Лютіков П.С. Генезис державного контролю у галузі чорної металургії у вітчизняному законодавстві: етапи та їх характеристика стаття Митна справа. 2008. № 6, частина 2. С. 64-69
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Генезис наукового дослідження державного контролю у галузі чорної металургії: характеристика окремих етапів. Право України. 2008. № 12. С. 44-51.
Лютіков П.С. Основні принципи державного контролю у галузі чорної металургії в Україні. Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених : Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, 27 березня 2008 року, м. Запоріжжя : тези доповіді – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – С. 80-82. 2
Лютіков П.С. Загальна характеристика форм та методів державного контролю у галузі чорної металургії в Україні тези Запорізькі правові читання : Міжнародна науково-практична конференція, 13-15 травня 2008 року : тези доповіді. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – С. 220-222. 2
Лютіков П.С. Мета як визначальна характеристика змісту та сутності державного контролю у галузі чорної металургії в Україні / П.С. Лютіков тези Осінні юридичні читання : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, м. Харків, 12-13 листопада 2008 року : тези доповіді / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 202-204. 2
Лютіков П.С. Аналіз зарубіжного досвіду здійснення державного контролю в галузі чорної металургії в Україні тези 60 річниця прийняття «Загальної декларації прав людини : Збірник наукових статей, м. Запоріжжя, 2008 рік / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 147-152. 5
Лютіков П.С. Проблеми та перспективи розвитку і правового регулювання державного контролю у галузі чорної металургії в Україні стаття Митна справа. 2009. № 4, частина 2. С. 184-190
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: організаційно-правовий аспект. Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009. 211 с.
Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар. Науково-практичний коментар / Н.О. Армаш, О.М. Бандурка, А.В. Басов, Ю.В, [та ін.]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Т. Комзюка. – К. : Прецедент ; Істина. 2009. 823 с.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Проблеми правового розмежування адміністративної та господарської юрисдикції: аналіз передумов виникнення та можливі шляхи їх вирішення. Право України. 2009. № 10. С. 175-181.
Лютіков П.С. Пріоритетні орієнтири запозичення зарубіжного досвіду здійснення державного контролю в галузі чорної металургії для Української держави в умовах світової фінансово-економічної кризи стаття Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2009. № 1. С. 43-48
Лютіков П.С. Особливості правового регулювання державного контролю у галузі чорної металургії в Україні: аналіз та перспективи реформування. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2009. № 2. С. 72-77
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Оновлені пріоритети підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації – невід’ємна складова розвитку вітчизняної юридичної науки (виклики сьогодення). Митна справа. 2010. № 4. частина 2. С. 3-11
Liutikov P. The right of person for the appeal of administrative jurisdictional process: updated look at the concept and characteristics of the institute of appeal. Internal security. 2010. № 1. С. 97–104.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Нормативне регулювання засад участі експерта в адміністративно-деліктному процесі: зарубіжний досвід та вектори його запозичення для України. Вісник Академії Прокуратури України. 2010. № 1 (103). С. 103 – 116
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Адміністративно-юрисдикційний процес – сфера об’єктивізації участі особи у відносинах із органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань). Підприємництво, господарство і право. 2010. № 2. С. 43–47.
Лютіков П.С. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права: переосмислення ролі у світлі модернізації галузі адміністративного права та перегляду її предмету. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2010. № 2. С. 69–76.
Лютіков П.С. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права: питання генезису дослідження у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2010. № 3. С. 73–76.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Сучасна система суб’єктів тлумачення норм адміністративного законодавства: аналіз основних складових. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 12. С. 51–54.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Основні перспективи розвитку вітчизняного законодавства щодо засад відводу та самовідводу в адміністративно-юрисдикційному процесі. Митна справа. 2011. № 1, частина 2. С. 46-52.
Лютіков П.С. Юридичні особи-суб’єкти адміністративного права: оновлені підходи до класифікації. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2011. № 1. С. 138-142.
Лютіков П.С. Адміністративно-процедурні відносини як особлива сфера об’єктивізації юридичних осіб. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2011. № 4 (частина 1). С. 109–112.
Лютіков П.С. Сучасний стан наукових досліджень юридичних осіб як особливого інституту адміністративного права : аналіз та перспективи розвитку. Національні інтереси та проблеми правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 березня 2011 р.). у 2-х частинах. О., 2011. Ч. 2. С. 48–50. 2
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Класифікація юридичних осіб: аналіз сучасної юридичної літератури та нормативно-правових актів. Актуальні питання сучасної юридичної науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 11-12 червня 2011 року. у 2-х томах. Х., 2011. Т.1. С. 88–89.
Коломоец Т.О., Лютиков П.С. Актуальные вопросы толкования административного законодательства (в аспекте административной деликтоспособности юридических лиц). Актуальные проблемы публичного права в России и за рубежом: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-летию д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова / отв. ред. А.М. Волков. М. : РУДН, 2011. С. 188–198.
Лютіков П.С. Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб : аналіз адміністративно-правової літератури кін. ХІХ – 1917 рр. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»: Збірник наукових статей. 2012. Том ХІ, ч. 1. С. 325–334.
Лютіков П.С. Дослідження юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права в адміністративно-правовій літературі у 40-80 рр. ХХ століття (в розрізі виділення юридичних осіб як самостійних суб’єктів адміністративного права). Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2012. № 1 (частина 1). С. 194–200.
Лютіков П.С. Історичні передумови визначення місця та ролі юридичних осіб в системі суб’єктів адміністративного права: аналіз адміністративно-правової літератури кін. ХІХ-1917 рр. Митна справа. 2012. № 5 (83). С. 255–261.
Лютіков П.С. Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб : аналіз адміністративно-правової літератури 20-30 рр. ХХ століття. Форум права. 2012. № 4. С. 602–609. [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_98.pdf
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Органи місцевого самоврядування як особливий різновид колективних суб’єктів адміністративного права стаття. Право України. 2012. № 6. С. 209–217.
Лютіков П.С. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права: пошук базового критерію розмежування та поділу їх на групи. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2012. № 4 (частина ІІ). С. 159–165.
Лютиков П.С. Юридические лица – субъекты антинаркотической профилактики по законодательству Украины. «Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков : материалы ХV международной научно-практической конференции (5-6 апреля 2012 г.) : в ч. / отв ред. Д.Д. Невирко; СибЮИ ФСКН России. – Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2012. Ч. 2. С. 140–144. 4
Лютиков П.С. Инновационные подходы к исследованию юридических лиц как особого института административного права: анализ и перспективы внедрения. Инновационная Россия: проблемы и перспективы формирования правового государства: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора Демьяна Николаевича Бахраха. Екатеринбург : ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2012. С. 11–24.
Лютіков П.С. Узагальнений огляд думок вчених-адміністративістів щодо диференціації юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права. Актуальні проблеми адміністративного права та процесу: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 28 вересня 2012 р.). Донецьк : Донецький юридичний інститути МВС України, 2012. С. 96–99.
Лютіков П.С. Суб’єктний склад адміністративного права та місце у ньому юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури періоду 90 рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2012. Випуск 19 (Частина 1, Том 3). С. 235–259.
Лютіков П.С. Розвиток поглядів учених-адміністративістів на предмет адміністративного права. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 58. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2012. С. 204–210.
Лютіков П.С. Наукова дискусія в радянській юридичній літературі 50-80 рр. ХХ ст. з приводу розмежування цивільного та адміністративного права: аналіз її передумов та наслідків впливу на розуміння сучасної системи суб’єктів адміністративного права. Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 20-21 жовтня 2012 р. К., 2012. у 2-х томах. Т. 2. С. 30–34.
Лютіков П.С. Ретроспективний аналіз наукових праць Е.М. Берендтса та І.Т. Тарасова в аспекті визначення суб’єктного складу адміністративного права та місця у ньому юридичних осіб. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2012. Випуск 20 (Частина 1, Том 3). С. 158–160.
Лютіков П.С. Поняття та ознаки юридичної особи як суб’єкта адміністративного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2012. Випуск 21 (Частина 1, Том 3). С. 172–176.
Лютіков П.С. Предмет адміністративного права : аналіз адміністративно-правової доктрини 40-80 років ХХ століття. Юридична Україна. 2013. № 1 (121). С. 34–40.
Лютіков П.С. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз. Форум права. 2013. № 1. С. 635– 641. URL: ttp:archive.nbuv.gov.ua/e-journals/fp/2013-1/131pctpa.pdf.
Лютіков П.С. Складові елементи адміністративно-правового статусу юридичної особи (адміністративна правосуб’єктність, суб’єктивні права та обов’язки) : оновлений погляд у контексті модернізації адміністративно-правової доктрини. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 1. С. 81-85.
Лютіков П.С. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права: аналіз змісту характерних ознак як умов вступу в адміністративно-правові відносини. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2013. № 1 (ч. 1). С. 98–100.
Лютіков П.С. Класифікація та характерні ознаки суб’єктивних прав та обов’язків як складових адміністративно-правового статусу юридичної особи: теоретико-правовий аналіз. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 2 (ч. 1). С. 125–131.
Лютіков П.С. Адміністративно-правовий статус юридичних осіб: аналіз структури та поняття. Європейські перспективи (Політика, економіка, право). 2013. № 2. С. 19–25.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб як основа їх адміністративно-правового статусу: теоретико-правовий аналіз. Право України. 2013. № 3–4. С. 385–395.
Лютиков П.С. Юридические лица – субъекты административной ответственности: необходимость нормативной фиксации в действующем законодательстве Украины как гарантия качественного и прогрессивного развития административного законодательства. Legea si viata. 2013. № 4 (256). С. 26–29.
Лютіков П.С. Аналіз основних етапів доктринального дослідження юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права крізь призму становлення адміністративно-правової науки. Право, суспільство і держава: форми взаємодії : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 15-16 березня 2013 р. К., 2013. С. 105–106.
Лютіков П.С. Юридичні особи в системі суб’єктів адміністративного права: ретроспективний аналіз адміністративно-правової літератури 20-30 рр. ХХ століття. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 24 лютого 2013 р. Дніпропетровськ, 2013. С. 80–82. 2
Лютіков П.С. Аналіз вертикальних внутрішніх зв’язків в системі юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права. Молода наука – 2013 : збірка наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2013» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. Т. 4. С. 148–152.
Лютіков П.С. Феномен юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права: Монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. 252 с.
Лютиков П.С. Трансформация предмета административного права и его составляющих как сфера объективизации участия юридических лиц: анализ административно-правовой литературы 20-30 гг. ХХ века. Административное право и процесс. Федеральный научно-практический журнал. 2013. № 5. С. 12-18.
Лютіков П.С. The legal entities and their legal and administrative status. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. 2014. № 1. С. 97–103.
Liutikov P. Administrative and legal status of legal entities: analysis of the structure and definition. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2014. – № 2. P. 73-77.
Краснова К.В., Лютіков П.С. Інститут запобіжних заходів у господарському судочинстві: питання теорії та практики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. № 2. С. 26–31.
Лютиков П.С. Административная ответственность юридических лиц: анализ административно-правовой литературы. Правотворчество и правоприменение в условиях инновационного развития общества : сборник научных статей. в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: Н.В. Сильченко. Гродно : ГрГМУ, 2014. С. 218-223.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Основні адміністративно-примусові заходи протидії незаконному обігу наркотиків в Україні: пріоритети використання в умовах сучасних реформаційних процесів. Право України. 2014. № 10. С. 199-208
Лютіков П.С. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права (до реформування вітчизняного адміністративного законодавства). Право України. 2014. № 11. С. 170-177
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Принцип спеціалізації як вихідний принцип адміністративного судочинства (у контексті визначення підвідомчості та підсудності адміністративних справ). Адміністративне судочинство України: теорія та практика: монографія / кол.авт., за заг ред. О.М. Нечитайла. К.: ВАІТЕ, 2015. С. 19-24.
Краснова К.В., Лютіков П.С. Показання свідка в господарському процесі: вкотре про необхідність оновлення засобів доказування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. № 34. Вип. № 1. С. 142-145
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. The main administrative and coercive measures in combating drug trafficking in Ukraine: Priority resource in contemporary process of law reform in Ukraine. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 14. том. № 1. С. 50-53.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Обмеження щодо одержання подарунків як засіб запобігання правопорушенням, пов’язаним із корупцією: правовий аспект. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 164-168.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Обмеження щодо одержання подарунків публічними службовцями: деякі дискусійні питання нормативного закріплення в законодавстві України. Право і суспільство. 2017. № 2. С. 74-80.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Оціночні поняття адміністративного судочинства України: наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині. Право України. 2018. № 2. С. 54-70.
Liutikov P. Truth of the norm of administrative law: essence and content of the category. Адміністративне право і процес. 2019. № 2. С. 5-15
Liutikov P.S., Liutikova М.О., Buchynskyi O.Y. Classification of tax disputes: legal-theoretical peculiarities. Право і суспільство. 2019. № 5. Ч. 1. С. 185-192.
Лютіков П.С. Міжнародні корпорації як суб’єкти адміністративного права. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 2, том 2, 2019. С. 102-106.
Ліпинський В.В., Лютіков П.С. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення митних правил. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. № 65. Вип. № 1. С. 238-241.
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика» / Т.О. Коломоєць, В.К.Колпаков [та ін.]. 2019. 588 с.
Kolomoets Т., Larkin M., Liutikov P. Informal youth associations as a business reality. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 3, No 5 (2017). P. 294-297. doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-294-297. Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
Vikhliaiev M., Liutikov P. Conceptual fundamentals for reforming domestic legislation on legal entities. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 5, No 3 (2019). P. 104-107. doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-104-107. Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science
Liutikov P., Bakalinska O., Liutikova M., Lekar S., Pryimachenko D. Distribution of the jurisdiction of government authorities on granting the permit for the development of a land management plan in Ukraine: administrative and legal analysis. Journal of law and political sciences. Volume: 22. Issue: 2. (2020) P. 80-91. Print ISSN 2222-7288 Online ISSN 2518-5551. Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
Pyvovar I., Kuzmenko O., Liutikov P., Liutikova M., Kuvakin S. Inactivity of public authority as a subject of land dispute in administrative legal proceedings. Revista de la Universidad del Zulia. 2020. Volumen 11, Número 31, P. 360-375. DOI http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.31.22 Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
Pryimachenko D., Liutikov P., Shevchenko M. Judicial review of the exercise of discretionary powers: case-law of European court of human rights and experience from Ukraine. Journal of law and political sciences. 2021. Volume: 26. Issue: 1. P. 400-425. https://drive.google.com/file/d/10-qZf0O_M8-CB_Df0CZ9eyxDhNEu348-/view. Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
Pryimachenko D., Liutikov P., Makarenko A. Implementation of international rules and standards in national customs legislation on the application of advance rulings in customs. Journal of law and political sciences. Volume: 23. Issue: 2. (2020). P. 41-70. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551 Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
Bilous O., Liutikov P. The concepts and the essence of interpretation of law. Baltic Journal of Economic Studies. Vol 7, No 1 (2021). P. 139-144. doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-1-139-144/(Indexed in the following international databases: Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
Abramova A.; Shaposhnykov K.; Liutikov P.; Skvirskyi I. The Ecosystem of VAT Administration in E-Commerce: Case of the Eastern Europe Countries. Estudios de Economía Aplicada, Vol, 39-5 (2021) http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/issue/view/309 doi 10.25115/eea.v39i5.490 Indexed in the following international databases: Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science; Scopus.
Адміністративне право України: підручник / За заг.ред. Т.О. Коломоєць. К.: Істина, 2009. С.3-24. Гриф надано МОН України, лист №1.4/18/Г-882 від 16.04.2008 р.
Адміністративне судочинство : підручник / Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирожкова, І.О. Сквірський. К. : Істина, 2009. 256 с. Гриф надано МОН України, лист №1.4/18-Г-1969 від 24.07.2008 р.
Господарський процес: Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету спеціальності «Правознавство». Мазманян Ц.Г., Лютіков П.С. Навчально-методичний посібник Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 79 с.
Словник базової термінології з адміністративного права: Навчальний посібник / Коломоєць Т.О., Пирожкова Ю.В., Лютіков П.С. та ін. К. : Істина, 2010. 240 с. Гриф надано МОН України, лист №1.4/18-5-127.1 від 20.01.2009 р.
Лютіков П.С. Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в Україні: методичний посібник: Методичний посібник Запоріжжя: ЗЦППКК, 2011. Ч.1 71 с.
Адміністративна відповідальність: навчальний посібник / Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Меліхова О.Ю. К. : Істина, 2011. 184 с. Гриф надано МОН України, лист № 1/11-11348.1 від 14.12.2010 р.
Адміністративне право України: Підручник. Вип. 2, змін. і доп. / Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Меліхова О.Ю. К. : Істина, 2012. 528 с. Гриф надано МОН України, лист №1/11-12238.2 від 29.12.2010 р.
Господарський процес: навчальний посібник / Германюк М.О., Кукурудз Р.О. Лютіков П.С. Запоріжжя: ЗНУ, 2012. 292 с. Гриф надано МОН України, лист № 1/11-11646 від 16.07.2012 р. 309/138 ,
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / Германюк М.О., Лютіков П.С. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. 294 с. Гриф надано МОН України, лист № 1/11-11668 від 16.07.2012 р.
Коломоєць Т.О., Лютіков П.С. Публічне адміністрування в Україні в умовах реформування (адміністративно-правовий аспект) : навчальний посібник для студентів юридичних факультетів. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. 216 с.
Адміністративне право України : словник термінів. [Т.О. Коломоєць, В.К.Колпаков [та ін.] всього 24К. : Ін Юре, 2014. 520 с. Гриф надано МОН України, лист № 1/11-3114 від 05.03.2014 р.