Кувакін Сергій В’ячеславович.

Кувакін Сергій В’ячеславович.

В 1998 році закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», в 2000 році закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Дата присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук: 2002 рік.

Дата присудження вченого звання доцент по кафедрі адміністративного та митного права: 2008 рік.

Викладає дисципліни «Адміністративне право», «Адміністративна діяльність субєктів публічної влади».

Основний напрям наукової роботи: адміністративно-деліктне право.

Нагороди, досягнення: Почесна грамота Голови Державної митної служби України, 2008 рік

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 

 

 1. Управління профілактикою злочинності та її особливості: світовий досвід Вісник Запорізького юридичного інституту. Стаття. Вісник Запорізького юридичного інституту. 1998. №3. С.132-143. Фахове видання.

 2. Роль організаційних форм в управлінні органами внутрішніх справ. Стаття. Вісник Запорізького юридичного інституту. 1999. №4. С.120-126. Фахове видання.

 3. Класифікація організаційних форм управлінської діяльності ОВС. Вісник Запорізького юридичного інституту. Стаття. 1999. №2. С.284-289. Фахове видання.

 4. Організаційні функції управління органами внутрішніх справ. Стаття. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2000. №4. С.116 -124. Фахове видання.

 5. Законність в управлінні та адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України надійний гарант забезпечення конституційних прав громадян України ІІІ міжрегіональна наукова-практична конференція “Концепція розвитку законодавства України” (листопад 1998р.): Наукові статті. Запоріжжя, 1999. – С.17-22.

 6. Співвідношення правових та неправових форм в діяльності органів державного управління Науково-практична конференція “Актуальні проблеми попередження, розкриття та розслідування злочинів органами внутрішніх справ”. 8-9 червня 2000 р. Запоріжжя, 2000.– С.112-114.

 7. Організаційна діяльність як елемент управління органами внутрішніх справ Науково-практична конференція “Становлення правової держави в Україні: проблеми та шляхи регулювання”. 8 грудня 2000 р. Запоріжжя, 2000.– С. 56-58.

 

 

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 

 

 1. Зміст організаційних форм управління під час взаємодії органів внутрішніх справ з громадськими формуваннями. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-25 травня 2002 р. м.Запоріжжя: у 2ч.– Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2002.– ч.2.– С.17-22.

 2. Програма з навчальної дисципліни «Адміністративне право України» (для всіх категорій). Вид.2-е змінене, ЗЮІ МВС України, 2002.– 51с.

 3. Поняття, сутність та класифікація форм управління органами внутрішніх справ. Вісник Запорізького юридичного інституту. Запоріжжя: 2003. №1. С.101-110. Фахове видання.

 4. Організаційна діяльність як форма управління органами внутрішніх справ України Вісник Запорізького юридичного інституту. 2003. №3. С.129-137. Фахове видання

 5. Шляхи удосконалення процесу ротації керівних кадрів у системі МВС Актуальні проблеми державотворення в умовах адміністративної реформи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 квітня 2003 р. м.Запоріжжя.–Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2003.– С.29-31

 6. Вплив зовнішньоорганізаційної діяльності на управління органами внутрішніх справ України Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників органів внутрішніх справ та забезпечення прав і свобод людини”. 11-12 грудня 2003 р. м.Запоріжжя: у 2-х ч. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2003.– ч.1.– С.202-205.

 7. Організаційні форми управління в діяльності митних органів України. Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи її вирішення: Матеріали науково-практичної конференції. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2003.– С.103-104.

 8. Робоча навчальна програма дисципліни “Адміністративна відповідальність” Дніпропетровськ, ДУЕП, 2004. – 13с.

 9. Місце й роль організації в управлінні. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2004. №1. С.94-102. Фахове видання

 10. Навчальна програма дисципліни “Адміністративна відповідальність” Дніпропетровськ, ДУЕП, 2004. – 10с.

 11. Навчально-методичний конплекс програма дисципліни “Адміністративна відповідальність” Дніпропетровськ, ДУЕП, 2004. – 13с.

 12. Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Адміністративне право України» до семінарських, контрольно-практичних занять, самостійної підготовки і підсумкового контролю для студентів денного та слухачів заочного навчання. Запоріжжя, Запорізький юридичний інстиуту, 2004.– 277с

 13. Методичний посібник для абітурієнтів Дніпропетровськ: АМСУ, 2005. – С.5-14.

 14. Робоча навчальна програма дисципліни “Адміністративний процес” Дніпропетровськ, ДУЕП, 2005. – 13с.

 15. Навчальна програма дисципліни “Адміністративний процес” Дніпропетровськ, ДУЕП, 2005. – 11с.

 16. Навчальна програма „Адміністративна відповідальність за порушення митних правил” Дніпропетровськ: АМСУ, 2006.– 12с.

 17. Вдосконалення професійної підготовки кадрів у системі митних органів України Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справи: Матеріали науково-методичної конференції. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2005.– С.31-33.

 18. Проблеми кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України. Митна справа. №1. 2008. С. 44-46. Фахове видання

 19. Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил. Вісник Академії митної служби України. №2. 2008. С.85-92. Фахове видання

 20. Проблеми кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів. Митна справа. №1. 2008. С. 34-41. Фахове видання

 21. Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил за новим митним законодавством України. Вісник Академії митної служби України. №3. 2013. С.38-43. Фахове видання

 22. Проблемні питання щодо застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил. Вісник Академії митної служби України. №4. 2013. С.56-61. Фахове видання

 23. Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «ОНЮА». №2. 2013. с.59 – 65.

 24. Розмежування понять «адміністративне правопорушення» та «адміністративний проступок». Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції “Проблеми розвитку законодавства і правозастосовної практики». Тернопіль, 2013. с.65-71.

 25. Кувакін С.В., Декарчук Ю.О. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності: актуальні питання. Правова реформа та забезпечення демократизацій них процесів і національних процесів в Україні: матеріали науково-практичної конференції молодих вчених. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.– С.107-110

 26. Кувакін С.В.; Мазур А.В. Доктринальне тлумачення положень ст. 469 Митного кодексу України в інтерпретаційному акті Конституційного Суду України. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право.– № 2.– 2014.– С.66-69. Фахове видання.

 27. Кувакін С.В., Кукуруз О.В. Проблематика правового регулювання підстав для відкриття справи про порушення митних правил. Правова реформа та забезпечення демократизацій них процесів і національних процесів в Україні: матеріали науково-практичної конференції молодих вчених. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014.– С.107-110

 28. Кувакін С.В., Рак Ю.Ю. Митний огляд як форма митного контролю та митне обстеження як процесуальна дія у справі про порушення митних правил. Актуальні питання розвитку адміністративного права та правоохоронної діяльності: науково-практична інтернет-конференція.– Луганськ: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 15-30 травня 2014 року

 29. Кувакін С.В., Єременко А.О. Правовий статус експерта як учасника проваджденняу справах про порушення митних правил. «Тенденції та інновації юридичної науки» :Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя юридичного спрямування, 11 червня 2014 р.

 30. Доставлення правопорушника як примусовий захід,що застосовується органами доходів і зборів. Матеріали Мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї на тему «Дев'яті економіко-правові дискусії», 01 грудня 2015, м.Львів.

 31. Кувакін С.В., Чобіт І.М. Малозначність порушення митних правил як підстава звільнення від адміністративної відповідальності. Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя  «Сьомі економіко-правові дискусії» від 5 травня 2015 р. Львів. С.56-59.

 32. Принцип гласності під час провадження у справах про порушення митних правил. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів”, 25 листопада 2016 р., Дніпро.

 33. Кувакін С.В. Кунєв Ю.Д. Підстави встановлення випробувального строку для державних службовців під час проходження державної служби: доктринальне тлумачення чинного законодавства. Вісник АМСУ. №1. 2016. с.44-49. Фахове видання.

 34. Кувакін С.В., Армаш Н.О. Принципи провадження у справах про порушення митних правил: загальнотеоретичний аспект. Держава та регіони. Серія : Право. 2016. №2. с.45-54. Фахове видання.

 35. Проблеми правової регламентації доставляння правопорушника, що застосовується органами доходів і зборів. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція. 24.11.2017 р. м. Кропивницький Кропивницький інститут КІДМУ.

 36. Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України. Науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності», 12–19 травня 2017 року, Ірпінь-Хмельницький.

 37. Проблеми правової регламентації доставляння правопорушника, що застосовується органами доходів і зборів. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція. 24.11.2017 р. м. Кропивницький Кропивницький інститут КІДМУ.

 38. Порядок та підстави складання протоколу про порушення митних правил. Матеріали Мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї на тему «Девятнадцяті економіко-правові дискусії», 01 березня 2018, м.Львів.

 39. Попередження як вид адміністративного стягнення, що застосовується за порушення митних правил під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення. Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України: збірник тез науковопрактичної інтернет-конференції [Електронний ресурс]; (м. Ірпінь – м. Хмельницький, 28 травня – 11 червня 2018 року; упоряд. Прус Л.Р., Попель С.А. – Електронне мережевенаукове видання. – Електрон. текст. дані. [Хмельницький: Науково-дослідний центрмитної справи, 2018]. -108 с.

 40. Проблеми прокурорського нагляду за дотриманням законів при провадженні у справах про порушення митних правил. Сучасний рух науки: тези доп. ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 жовтня 2018 р. Дніпро, 2018. 748 с.

 41. Проблемні питання кваліфікації окремих видів порушень митних правил, що посягають на порядок переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України. Науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності», 12–19 травня 2017 року, Ірпінь-Хмельницький.

 42. Порядок та підстави складання протоколу про порушення митних правил. Матеріали Мiжнародної науково-практичної iнтернет-конференцiї на тему «Девятнадцяті економіко-правові дискусії», 01 березня 2018, м.Львів.

 43. Особливості стадії оскарження справ про порушення митних правил. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. №1. 2018. с.71-80. Фахове видання

 44. Особливості кваліфікації порушень митних правил, що посягають на об’єкти інтелектуальної власності. Держава та регіони. Серія : Право. 2018. №2. с.48-57 Фахове видання

 45. Кувакін С.В. Адміністративні стягнення за порушення митних правил: проблеми їх застосування у судовій практиці. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Судовий розгляд податкових і митних спорів: проблеми, виклики, пріоритети», м.Київ , Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України, 4-5 липня 2019 року. С.209-212.

 46. Кувакін С.В., Сліпченко М. Доцільність введення адміністративної відповідальності за булінг: юридичний склад правопорушення та практика застосування судами. Міжнародна науково-практична конференція. «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень». м. Запоріжжя, 10–11 травня 2019 р.

 47. Доставлення правопорушника як захід забезпечення провадження у справах про порушення митних правил. Міжнародна науково-практична конференція «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики», 17 травня 2019 р.

 48. Iryna Pyvovar Oksana Kuzmenko Pavlo Liutikov Margaryta Liutikova Serhiy Kuvakin Inactivity of public authority as a subject of land dispute in administrative legal proceedingsREVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 3ª época. Año 11 N° 31, 2020 Iryna Pyvovar et al. /// Inactivity of public authority as a subject of land …360-375. Зарубіжне видання.

 49. Особенности квалификации нарушений таможенных правил, которые посягают на порядок перемещения товаров через таможенную границу с нарушением прав интеллектуальной собственности Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 25 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. Зарубіжне видання.

 50. Особливості кваліфікації адміністративного правопорушення, що пов’язане з корупцією, передбаченого ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро, УМСФ, 2021.

 

 

ІII. Основні навчально-методичні роботи

 

 

 1. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За заг. ред.. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. К.: Істина, 2007. – С.53-65.

 2. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил: Навч. посібник / За заг.ред. В.В. Ченцова. – К.: Істина, 2010. – 208 с.

 3. Митне право України: Навчальний посібник / За заг.ред. Ченцова В.В. К.: Істина, 2007. – 252-269. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист МОН України лист № 1/11–Г–216 від 29 січня 2007 р.

 4. Науково-практичний коментар Митного кодексу України. / За заг. ред.Додіна Є. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 488 с.

 5. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. д.ю.н., проф. Додіна Є.В. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.