Антонова В.Ю. отримала сертифікат підвищення кваліфікації

13 січня 2022 року,  на запрошення Директорату науки та інновацій МОН України, к.філос.н., доцент кафедри гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей Антонова Вікторія Юріївна взяла участь у вебінарі на тему «Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці в Web of Science та InCites», який проводила експерт компанії Clarivate Ірина Тихонкова. Під час вебінару були розглянуті питання, як знайти і проаналізувати результати діяльності установ, використовуючи базу даних Web of Science та аналітичний інструмент InCites, як здійснювати за допомогою зазначених ресурсів пошук партнерів для співпраці та шукати інформацію про джерела фінансування досліджень. За результатами участі у даному заході Антонова В.Ю. отримала сертифікат участі.

13 січня 2022 року доцентом кафедри Антоновою В.Ю. було взято участь у вебінарі "Конкурентноспроможний педагог ХХІ ст.: вміння ставити та корегувати робочі цілі", який було організовано та проведено Inschooll Hub. Під час вебінару були розглянуті питання, про сутність та ключові риси цілепокладання, SMART-вимоги до формулювання мети, якформулювати мету відповідно до SMART-вимог; як саме ефективно застосовувати різні методи самомотивації для реалізації мети, визначати пріоритети під час планування власної діяльності; створювати психолого-педагогічні умови освітнього процесу та застосовувати педагогічні методи / вправи, які забезпечать формування навички цілепокладання у студентів. За результатами участі у даному заході Антонова В.Ю. отримала сертифікат підвищення кваліфікації 22/5651 від 13.01.2022 м.Полтава (загальною кількістю годин: 4 год./ 0,1 кредиту ЄКТС).