Міжкафедральна навчальна лабораторія інноваційних технологій

Завідувач:

Дівас Сергій Олександрович

Основною метою є супровід освітнього процесу з використанням ПЕОМ у комп’ютерних класах факультету інноваційних технологій.

Положення

Основні завдання:

Забезпечення функціонування локально-обчислювальної мережі та комп’ютерної техніки в лабораторії.

Супровід лабораторних та практичних занять з використанням ПЕОМ.

Встановлення та супровід програмного забезпечення, адміністрування серверів та мережі в лабораторії.

Контролювання відповідності лабораторії до вимог освітнього процесу.

Проведення поточного та підсумкового контролю знань і практичних навичок студентів з використанням ПЕОМ. 

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Вернадського, 2/4, навчальний корпус № 1, кім. № 322г