РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ

04 листопада 2022 року в Університеті митної справи та фінансів була проведена міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд». Зокрема відбулося засідання секції «Розвиток міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій: політичний та економічний аспекти». Відкрив це засідання ректор Університету Дмитро Олександрович Бочаров. Із привітальним словом виступила декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Вікторія Володимирівна Даценко.

Тематика секції зацікавила насамперед здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за спеціальностями «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-професійна програма «Країнознавство») та «Міжнародні економічні відносини» (освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини»).

Одна з унікальних конкурентних переваг, яку мають здобувачі, котрі обрали ці спеціальності, – вільне володіння англійською мовою, яке вони продемонстрували під час своїх виступів та участі в обговоренні, адже засідання секції конференції проводилося як українською, так і англійською мовами. Доповіді здобувачів були змістовними та актуальними, містили в собі елементи прогнозування. Серед інших були розглянуті такі теми як «Australia in contemporary international relations», «Features of cooperation between Ukraine and Finland», «India in contemporary international relations: economic dimension», зміст яких безпосередньо пов’язаний з їх навчальною практикою. Здобувачі мали можливість здійснити апробацію результатів проходження практики, яка виступає одним із важливих елементів їх підготовки як майбутніх фахівців-міжнародників.

Здобувачі інших спеціальностей Університету також виявили бажання взяти участь у цьому науковому заході. Так, до роботи секції конференції долучилися здобувачі, які навчаються за спеціальностями «Готельно-ресторанна справа», «Туризм» та ін. Зацікавила тематика секції й представників інших закладів освіти, які подали свої тези доповідей.

Проведення подібних заходів є важливим як з точки зору розвитку студентської науки, так і в контексті формування soft skills у здобувачів вищої освіти.

Дякуємо організаторам та чекаємо на наступну конференцію!