Навчальна лабораторія конвергентних медіа

Завідувач лабораторії: Чикаренко Олексій Олександрович

Положення про лабораторію конвергентних медіа

Основні напрямки діяльності навчальної лабораторії 

  • Організаційна та технічна підтримка освітнього процесу з використанням технічних засобів Лабораторії.
  • Підбір обладнання та програмних продуктів, які доцільно використовувати в освітньому процесі та при виконанні науково-дослідної роботи, вирішення питань щодо їх придбання.
  • Надання консультативної підтримки користувачам технічних засобів щодо їх практичного використання та застосування відповідних комп’ютерних і мультимедійних технологій.
  • Участь у створенні баз даних та мультимедійних матеріалів для проведення занять.
  • Забезпечення умов для проведення занять з використанням технічних засобів фото- та відеозйомки, звукозапису, створення та поширення аудіовізуального продукту із застосуванням відповідних комп’ютерних і мультимедійних технологій у підготовці фахівців спеціальності 061 «Журналістика».
  • Забезпечення практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи в Лабораторії для здобувачів вищої освіти та викладачів.
  • Забезпечення технічних можливостей для науково-дослідної роботи кафедри журналістики.

 

Матеріально-технічна база лабораторії складає технічні засоби фото- та відеозйомки, звукозапису, створення та поширення аудіовізуального продукту із застосуванням відповідних комп’ютерних і мультимедійних технологій.

 Контакти: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, н.к. № 3,  каб. № 708.