Склад приймальної комісії УМСФ

БОЧАРОВ Дмитро Олександрович – ректор, голова приймальної комісії;

ГАРМАШ Євген Васильович – проректор з навчальної роботи, заступник голови;
ТАРАНЕНКО Вікторія Євгенівна, завідувач кафедри соціального забезпечення та податкової політики, відповідальний секретар;

АЛЕКСАНДРЮК Тетяна Юріївна, старший викладач кафедри соціального забезпечення та податкової політики, заступник відповідального секретаря;

КУЗЬМЕНКО Альбіна Ігорівна – доцент кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики, заступник відповідального секретаря; 
ХАЛІПОВА Наталія Володимирівна – доцент кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики, заступник відповідального секретаря;
КУЗЕМКО Наталія Валеріївна – методист навчально-методичного відділу, заступник відповідального секретаря;

ШЕВЧЕНКО Наталія Іванівна – доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, заступник відповідального секретаря;
ОГДАНСЬКИЙ Кирило Миколайович – доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин, заступник відповідального секретаря;
УЛЬЯНОВСЬКА Юлія Вікторівна – завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, заступник відповідального секретаря;
ТОПОЛЕНКО Надія Михайлівна – доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, заступник відповідального секретаря;
КОНОВАЛОВА Олена Володимирівна – провідний фахівець кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, заступник відповідального секретаря; 
ГРИЦЕНКО Анатолій Миколайович, начальник режимно-секретного відділу, уповноважений з питань протидії корупції;
КІРЮХІНА Алла Іванівна – начальник відділу маркетингу та зв’язків з громадськістю, член комісії; 
РОССОХА Євген Віталійович – провідний інженер навчальної лабораторії системного адміністрування, уповноважений з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
ГУБА Олександр Іванович − декан факультету управління, член комісії;
АРХІРЕЙСЬКА Наталя Вікторівна –  декан фінансового факультету, член комісії;
ДАЦЕНКО Вікторія Володимирівна − декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин, член комісії;

КОРНЄЄВ Максим Валерійович – декан факультету інноваційних технологій, член комісії;
ЛІПИНСЬКИЙ Владислав Віталійович – директор ННІ права та міжнародно-правових відносин, член комісії.