02 червня 2022 р. в Університеті митної справи та фінансів відбулась Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА»

У роботі секції «Цифрові технології у сфері обліку та фінансів» взяли участь викладачі та студенти фінансового факультету, провідні фахівці та закордонні вчені з обліку і фінансів, а також відомі науковці з різних міст України (Дніпро, Київ, Харків, Тернопіль, Кропивницький, Умань, Львів, Чернівці та інші). Серед іноземних учасників в роботі секції взяли участь фахівці з Німеччини, Польщі, Словенії.

За тематикою секції представлені тези доповідей відомих професорів та молодих вчених із Західноукраїнського національного університету                    (м. Тернопіль), ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Державного біотехнологічного  університету (м. Харків), ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара та інших навчальних закладів України.

Тези доповідей учасників присвячені найактуальнішим темам цифровізації та діджиталізації процесів у сфері фінансів, обліку, аудиту і оподаткування, серед яких: роль цифровізації фінансів у захисті економіки воєнного часу; електронне документування в обліку та перспективи розвитку податкового аудиту; цифровізація та фінансування вищої освіти в умовах соціально-політичних перетворень; ринок криптовалюти та питання відображення віртуальних активів у фінансовій звітності підприємств; трансформація професії бухгалтера в умовах цифровізації економіки; блокчейн-технології та перспективи їх застосування в обліку, аудиті та у системі державних фінансів; цифрові технології як фактор забезпечення прозорості інтегрованої звітності; використання концепції «plan-do-check-act» при здійсненні аудиту трансфертного ціноутворення; таксономія фінансової звітності в умовах воєнного стану.

 

Керівник секції «Цифрові технології у сфері обліку та фінансів»,

д.е.н., професор кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування     Фесенко Валерія Валеріївна