Батраченко Тетяна Сергіївна

Доцент кафедри – Батраченко Тетяна Сергіївна

У 2009 році здобула вищу юридичну освіту у Луганському університеті внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (м. Луганськ, Україна) та здобула кваліфікацію магістра права.

Викладає в Університеті митної справи та фінансів з 2011 року.

У 2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації «Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії) блоку)».

Основний напрям наукової роботи – злочини у сфері виборчого права України.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar 

Батраченко Т. С. Кримінальна відповідальність за порушення фінансування на виборах: відповідність до виборчого законодавства / Т. С.  Батраченко // Вісник ЛДУВС. Спец.вип. «Актуальні проблеми діяльності правоохоронних органів» – 2013. – №3. – С. 108-113.

Батраченко Т.С. Визначення чинників протидії політичній корупції як засіб забезпечення економічної безпеки в Україні / Т.С. Батраченко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29 листопада 2013 р., Дніпропетровськ, 2013. – С. 284-286.

Батраченко Т.С. Визначення окремих проблемних питань щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб / Т.С. Батраченко // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право» – 2013 – №2

Батраченко Т.С. Деякі проблеми юридичної техніки на прикладі ст. 159-1 КК України / Т.С. Батраченко // Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні» - 2014, с. 92-94

Батраченко Т.С. Щодо нормативного закріплення кримінальної відповідальності юридичної особи / Т.С. Батраченко // Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку, 24-25 жовтня 2014 р.» - 2014, с. 40-43

Батраченко Т.С. Щодо деяких проблем юридичної техніки на прикладі статті 1591 КК України / Т.С. Батраченко // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення, 10-11 жовтня 2014 р.» - 2014, с. 15-19

Батраченко Т.С. / Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування на виборах // Т.С. Батраченко, К.В. Антонов. Науковий часопис Національної академії прокуратури України № 4, 2014

Батраченко Т.С. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 315 КК УКРАЇНИ ВЧИНЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ  МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ / Т.С. Батраченко // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. № 2.- 2015. с.

Батраченко Т.С. Кримінально-правова відповідальність за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з використанням мережі інтернет / Т.С. Батраченко // Международная научно-практическая конференция «Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» г. Кишинев, Республика Молдова 25-26 марта 2016 г. – С. 112-116

Батраченко Т.С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) : монографія / Т.С. Батраченко, - Вид-во «Адверта». – Дніпропетровськ, 2016 – 181 с.

Батраченко Т.С. Питання запровадження смертної кари в Україні: міжнародний досвід // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції на тему «Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у XXI столітті», 29-30 квітня 2016 року, м. Запоріжя, КПУ. – с.

Батраченко Т.С. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за провокацію підкупу законодавства України та зарубіжних країн // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. № 1.- 2016. с.

Батраченко Т.С. Кримінальна відповідальність за злочини що посягають на інтереси, життя та здоров’я захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги // VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Адвокатура: минуле та сучасність», 12 листопада 2016 року «Одеська юридична академія», м. Одеса

Батраченко Т.С. Кримінально-правове регулювання економічної безпеки в Україні // міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів», 25 листопада 2016 року, м. Дніпро.

Батраченко Т.С. Особливості кримінального законодавства у сфері корупційних злочинів // Збірника наукових праць «Право та державне управління» № 4 (2017)

 

Батраченко Т.С. Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань: проблеми кримінально-правової кваліфікації // збірник наукових праць «Право та державне управління» № 4 (2017)

Батраченко Т.С. Проблеми кримінально-правової кваліфікації шахрайства з фінансовими ресурсами // східноукраїнська наукова юридична організація. - міжнародна науково-практична конференція «юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» 3-4 листопада 2017 р.

Батраченко Т. С. Особливості реалізації принципів кримінального права під час встановлення відповідальності (на прикладі ст. 159-1 КК) / Т. С. Батраченко // Правова позиція. - 2018. - № 2. - С. 151–158

International experience in preventing intentional homicide by criminal police units. Y Khyzhniak, V Kapustnyk, T Batrachenko… - Cuestiones Políticas, 2021

Батраченко Т.С. Міжнародні поштові експрес-відправлення в аспекті ухиляння від сплати митних платежів та шляхи протидії // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України» 26 лютого 2021 року м. Херсон

Батраченко Т.С. Щодо криміналізації відповідальності за правопорушення проти життя та здоров’я медичного працівника // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР: ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА ГЛОБАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ВИКЛИКИ». – УМСФ. 14 травня 2021 р. м. Дніпро

Батраченко Т.С. Проблемні аспекти криміналізації за кібертероризм // Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та національні аспекти вдосконалення правоохоронної та судово-експертної діяльності в умовах глобалізації», м. Херсон, 26 листопада 2021 р. -  Херсон : ОДУВС, 2021

 

Батраченко Т.С. Інтеграція міжнародної практики захисту прав засуджених в законодавстві України // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства», м. Полтава, 02 грудня 2021 р. – Полтава : Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2021  

 

Батраченко Т.С. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських та практичних занять з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина». Дніпро: Поліграфічно-видавничий центр «Арбуз», 2022. 110 с.