Давлатов Шавкат Бобоєвич

Доцент кафедри – Давлатов Шавкат Бобоєвич

У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого (м. Харків), спеціаліст, кваліфікація - юрист

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України, (тема дисертації "Призначення додаткових покарань за кримінальним законодавством України)

Досвід роботи за фахом: 15 років:

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінальний процес, кримінальне виконавче право.

Дисципліна, що викладає у поточному навчальному році: Кримінальне право, Теоретичні основи кваліфікації у кримінальному праві.

З 2011 року очолює діяльність юридичної клініки при юридичному факультеті Університету митної справи та фінансів 

Електронна пошта: Dawlatow @ ukr.net, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Давлатов Ш.Б. Зародження і розвиток інституту додаткових покарань у вітчизняному кримінальному праві: юридические статьи / Ш.Б. Давлатов // Південноукраїнський правничий часопис: Науковий журнал.-2007. №4. С. 252-255
 2. Давлатов Ш.Б. Призначення додаткових покарань за кримінальним законодавством зарубіжних країн: юридические статьи / Ш.Б. Давлатов // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. -2008. –Вип. 48. –С. 203-212
 3. Давлатов Ш.Б. Деякі проблемні аспекти загальних засад призначення покарань: юридические статьи / Ш.Б. Давлатов // Митна справа: Науково аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. 2008. - №3. – С. 62-67
 4. Давлатов Ш.Б. Призначення додаткових покарань за кримінальним законодавством зарубіжних країн: юридические статьи/ Ш.Б. Давлатов // Науковий вісник Дніпропетровського державного Університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2008. №3 (39). ¬392 с.
 5. Давлатов Ш.Б. Поняття призначення додаткових покарань /Ш.Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України [Серія: «Право. –2010. –№2(5). – С.130-135.
 6. Давлатов Ш.Б. Призначення додаткового покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення: Матеріали між нар. наук. – практ. конф.10 квітня 2009. – Одеса. ОДУВС, 2009. ¬ 395 с.
 7. Давлатов Ш.Б. Проблеми вдосконалення правил призначення додаткових правил // «Права людини: теорія, реальність, перспективи» Матеріали регіональної науково – практичної конференції.05 грудня 2008 року Дніпропетровськ ДДУВС, 2008.-95 с.
 8. Давлатов Ш.Б. Особливості застосування конфіскації майна за контрабанду // Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України: Матеріали ІІІ - між нар. наук. – практ. конф.17 жовтня 2008 р. –Дніпропетровськ: Академії митної служби України, 2008. -460 с. (с. 341-344)
 9. Давлатов Ш.Б. Призначення позбавлення права керувати транспортними засобами як вид додаткового покарання // «Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті»: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 9-10 жовтня 2009 р. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 390 с.
 10. Давлатов Ш.Б. Призначення штрафу як додаткового виду покарання / Ш.Б. Давлатов // Науковий Вісник Львівського університету внутрішніх справ: серія юридична. – 2009. –№2. – С.200-206.
 11. Давлатов Ш.Б. До проблеми кримінально-правових заходів боротьби з контрабандою зброї та боєприпасів // Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки: Матеріали Міжнар. наук. – практ. конф. 23-24 жовтня 2009р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровськ ДДУВС, 2009. ¬ 95 с.
 12. Давлатов Ш.Б. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за контрабанду товарів // Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції 27 листопада 2009 р.
 13. Давлатов Ш.Б. Проблемні питання призначення додаткових покарань неповнолітнім //Международные стандарты прав человека и проблемы их реализации в уголовном и уголовно-процесуальном законодательстве стран СНГ: Материалы международной научно-практической конференции 28-29 мая 2010 года. ¬ г. Харьков
 14. Давлатов Ш.Б. Особливості застосування системи кримінальних покарань до неповнолітніх /Ш.Б. Давлатов// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасний проблеми – 2011». 14-15 квітня 2011 року. С. 3-5
 15. Давлатов Ш. Б. Позбавлення права обіймати певні посади або провадити певну діяльність як додатковий вид покарання / Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2012. - № 2. - С. 53-57.
 16. Давлатов Ш. Б. Поняття та система додаткових покарань / Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2013. - № 1. - С. 86-92.
 17. Давлатов Ш. Б. Окремі аспекти призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю / Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2014. - № 1. - С. 127-132.
 18. Давлатов Ш.Б. Аналіз доцільності застосування конфіскації майна за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки / Ш.Б. Давлатов, Р.А. Циндра // "Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 квітня 2015 р.) - Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2015. - Ч. ІІ. - с.104-107.
 19. Давлатов Ш.Б. Застосування конфіскація майна як додаткового покарання / Ш.Б. Давлатов// "Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності" (Одеський державний університет внутрішніх справ ,13 листопада 2015 року)- Одеса.
 20. Давлатов Ш.Б.//" Актуальні проблеми призначення та виконання конфіскації майна та їх вплив на перспективи існування даного покарання у кримінальному праві України "/ Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України( фахова стаття). Ужгородський національний університет" електроні науково фахові видання "Порівняльно – аналітичне право"Серія:.-Право.-30.10.2015.
 21. Давлатов Ш.Б. Міжнародна наукова конференція" Європейський простір знань і проблеми освітнього права України / В.В.Ченцов, Ш.Б.Давлатов// " До питання актуалізації статусу юридичних клінік вищих навчальних закладів відповідно до їх суспільної функції" електронно - фаховий журнал Часопис Академії адвокатури України - 2016.
 22. Давлатов Ш.Б. Міжнародна науково-практична конференція " Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства/ Ш.Б.Давлатов, Т.О.Антонова, К.М.Герега// "Види неправильної кримінально -правової кваліфікації-центр правових наукових досліджень. - Київ. - 8-9 квітня 2016.