Чикаренко Олексій Олександрович

Освіта. 1. У 1987 році закінчив Дніпропетровський державний університет, фізико-технічний факультет, кваліфікація – «Інженер-електромеханік з систем автоматизованого управління» (диплом з відзнакою), спеціальність – «Системи автоматичного управління».

  1. У 2001 році закінчив Дніпропетровський філіал Української академії державного управління при Президентові України, кваліфікація – «керівник проектів і програм», (диплом з відзнакою), спеціальність – «Менеджмент», спеціалізація – «Управління проектами»
  2. У 2009 році закінчив Дніпропетровський регіональний інститут Національної академії державного управління, кваліфікація – «магістр державного управління» (диплом з відзнакою), спеціальність – «Державне управління».

Наукові ступені, вчені звання. Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба (2011), тема дисертації: «Управління стратегічним розвитком державної податкової служби: програмно-цільовий підхід».

Доцент кафедри менеджменту та управління проєктами (2013).

 

Викладає дисципліни: «Медіаменеджемент», «Міжнародні комунікації», «Стратегічне управління», «Управління проектами», «Інформаційні технології менеджменту».

 

Сфера наукових інтересів: управління проєктами; стратегічне планування розвитку територій, громад, організацій; бізнес-планування; інформаційні технології в публічному управлінні; муніципальний менеджмент; публічні комунікації органів публічної влади з громадськістю.

Профіль у Google Scholar

Профіль в ORCID 0000-0003-1464-378X

Профіль в Researcher ID

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 У зарубіжних індексованих наукових виданнях

Organizational and Legal Aspects of Elaboration of Amalgamated Territorial Communities Sustainable Development Strategies / I. A. Chykarenko, Т. V. Маматоvа, O. O. Chykarenko, E. O. Sergienko, O. O. Martseniuk // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11. – Iss. 05. – Р. 1084 – 1093. doi: 10.34218/IJM.11.5.2020.099. – Scopus Indexed. (Організаційно-правові аспекти розробки стратегій сталого розвитку об’єднаних територіальних громад)

Information Systems in Project Management of The Public Sphere / Маматоvа Т., Chykarenko I., Chykarenko O., Kravtsova Т., Kravtsov O. // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21. № 8. P. 141–148. doi: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.8.19. Web of Science.

URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202108/20210819.pdf (Інформаційні системи в управлінні проектами у публічній сфері)

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Цифровізація публічних послуг в Україні: регіональний аспект / Т. Маматова, О. Чикаренко, І. Чикаренко // Аспекти публічного управління. – Т. 8. – 2020. –  спецвипуск № 1. – С. 98 – 102.

Стратегія регіонального розвитку на основі смарт-спеціалізації: методологічні засади / І. А. Чикаренко, Т. В. Маматова, О. О. Чикаренко // Аспекти публічного управління. – 2020. – Том 8. – № 1. – С. 30 – 42. doi: 10.15421/152003 (in Ukrainian). Index Copernicus

Досвід стратегічного управління розвитком об'єднаних територіальних громад / І.А.Чикаренко, О.О.Чикаренко, А.С.Ушакова // Аспекти публічного управління. – 2018. – Том 6. – № 10. – С. 54 – 61. doi: 10.15421/151865 (in Ukrainian). Index Copernicus

Формування професійних компетентностей персоналу органів Державної фіскальної служби / О.О.Чикаренко, І.А.Чикаренко // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 6-7 (32-33). – С. 103 – 110 doi: 10.15421/151634 (in Ukrainian). Index Copernicus

 

Підручники, навчальні посібники

Проектний менеджмент у публічному управлінні : підручник / кол. авт. ; за наук. ред. Ю. П. Шарова. – К. : НАДУ, 2017. – 344 с. (авт. внесок – пп. 4.2, 4.4, 5.1, 5.2)

Управління проектами : навч. посіб. / Т. В.Маматова, В. М. Молоканова, І. А. Чикаренко, О. О. Чикаренко. – Д. : ГРАНІ, 2018. – 128 с. (авт. внесок – С. 33 – 76).

 

Монографії

Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / Колектив авторів ; за заг. та наук. ред. І.А. Чикаренко, Т.В. Маматової. –  Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. – 162 с. (авт. внесок - Розділ 3; пп. 4.1; 4.2; 5.3. – С. 52 – 96; 97 – 120; 138 – 144).

Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області : монографія / Колектив авторів ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ. – 2019. – 276 с. (авт. внесок – Розділ 5. Обґрунтування стратегічного вибору області. – С. 200 - 228).

Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, І. А. Чикаренко. –  Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 292 с. (авт. внесок: пп. 1.5, 3.1, 3.2. – С. 43 – 49; 194 - 208)

Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 276 с. – (авт. внесок: п.3.2. С. 185 – 194)

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

Основи управління проєктами: навчально-методичні матеріали з проектного менеджменту – третє видання, адаптоване до онлайн навчання ветеранів АТО/ООС / А.С. Ушакова; за науковим супровідом: Т. В. Маматова, В. М. Молоканова, І. А. Чикаренко, О. О. Чикаренко // Проєкт «Крок у майбутнє» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів.  – 2020. – 118 с.

Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Стратегічне управління» / уклад. : І.А. Чикаренко, О.О. Чикаренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 18 с.

Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу «Управління проектами місцевого розвитку – 8» / кол. авт. ; DESPRO. – 2018. – Режим доступу : http://udl.despro.org.ua/.

Ситуаційні вправи та тестові завдання з дисципліни «Управління проектами» : навч. посіб. / уклад. Ю.П. Шаров, І.А. Чикаренко, Т.В. Маматова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Шарова, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 90 с.

Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу «Управління проектами місцевого розвитку – 6» / кол. авт. ; DESPRO. – 2016. – Режим доступу : http://udl.despro.org.ua/.

Робоча програма обов’язкової навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / Розроб.: Ю.П. Шаров, О.О.Чикаренко, – ДРІДУ НАДУ: Дніпро, 2017.– 15 с.

Робоча програма обов’язкової навчальної дисципліни «Інформаційні інструменти управління проектами, програмами, портфелями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Розроб.: О.О. Чикаренко. – ДРІДУ НАДУ: Дніпро, 2020. – 12 с.

Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Управління ІТ-проектами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Розроб.: О.О. Чикаренко. – ДРІДУ НАДУ: Дніпро, 2020. – 12 с.

Робоча програма обов’язкової навчальної дисципліни «Проектний аналіз та бізнес-планування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» / Розроб.: О.О. Чикаренко. – ДРІДУ НАДУ: Дніпро, 2018. – 14 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації.

Methodological and Technological Aspects of Regional Development Strategy’s Design and Implementation: A Case of Dnipropetrovs’k Region Strategy 2027 / I. Chykarenko, T. Mamatova, O. Chykarenko // Public Administration: European Development Strategies: International Scientific and Practical Conference, March 12–13, 2021, Ca’Foscari University of Venice. – Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing”, 2021. – Р. 136 – 141.

Digital transformation as one of the local strategic development drivers: a case of Dnipropetrovs’k region /  Mamatova T.V., Chykarenko I. A., Chykarenko O. O. // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Abstracts of the I International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021. – URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-4-6-iyulya-2021-goda-berlin-germaniya/

Проєктний підхід до організації діяльності пресслужб органів публічного управління / О.О.Чикаренко // Journalism, advertising and PR: European development direction : international. Science. Conference proceedings, July 16-17, 2021. –  Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – З. 17 – 20.

Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об'єднаних територіальних громад / І.А.Чикаренко, Т.В.Маматова, О.О.Чикаренко // Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об'єднаних територіальних громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 27 листоп. 2020 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – C. 9 – 12.

Розвиток проектної культури публічних управлінців через навчання управлінню проектами: досвід ДРІДУ НАДУ / І.А.Чикаренко, Т.В.Маматова,  О.О.Чикаренко // Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 29 травня 2020 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя, 2020. С. 199 – 203.

Діджитал-трансформація як один із драйверів стратегічного розвитку об’єднаних територіальних громад / О.О.Чикаренко, І.А.Чикаренко // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 25 жовтня 2019 р., м. Дніпро. – Режим доступу : http://192.168.11.2/konf/konf_dridu.htm

Електронна демократія як один із основних факторів забезпечення успішності реформи децентралізації влади в Україні / І. А. Чикаренко, О. О. Чикаренко // Новітні інформаційно-комуніка-

ційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : матеріали наук.-практ. конф., м. Дніпро, 25 липня 2019 р. / за заг. ред. С.А.Квітки. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – Режим доступу : http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm

Особливості застосування методології бізнес-планування: від проектів бізнесу до проектів місцевого розвитку /Т.В.Маматова, О.О.Чикаренко // Інноваційний розвиток і підвищення рівня спроможності об'єднаних територіальних громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 30 жовтня – 29 листопада 2019 р. / за заг. ред. І.А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 354 с. – Режим доступу : http://192.168.11.2/konf/konf_dridu.htm

Методологічні засади розробки стратегії регіонального розвитку: досвід Дніпропетровської області / І.А.Чикаренко, Т.В.Маматова, О.О.Чикаренко // Інноваційний розвиток і підвищення рівня спроможності об'єднаних територіальних громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 30 жовтня – 29 листопада 2019 р. / за заг. ред. І.А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 354 с. – С. 9 – 13. – Режим доступу : http://192.168.11.2/konf/konf_dridu.htm

Сучасні технології та якісне водозабезпечення: проблеми та можливості фінансування галузі / І. А. Чикаренко, Т. В. Маматова, О. О. Чикаренко // Екологічний стан водних ресурсів України та перспективи забезпечення населення питною водою : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 04 липня 2019 р. / за заг. та наук. ред. С.М.Серьогіна, В.О. Безуса, І.А. Чикаренко. – Д. : Громадська спілка  ,,Українська асоціація питної води ,,Борисфен”; ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 57 – 61.

Управління інноваційним розвитком територій на основі кластерної моделі    / Т. В. Маматова, О. О. Чикаренко // Modern Transformation in Economics and Management : IIІ International Scientific Conference ; Conference Proceedings, Part I, March 29th, 2019. – Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. – 2019. – P. 33 – 37.

Підготовка та підвищення кваліфікації депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері управління стратегічним розвитком об'єднаних територіальних громад / О. О. Чикаренко // Development trends of the educational process in the sphere of public administration in Ukraine and EU countries: Scientific and pedagogic internship, March, 11-22, 2019. – Wolomin, Republic of Poland : University of Legal Sciences and Administration, 2019. – C. 67-72.

Управління стратегічним розвитком об'єднаних територіальних громад: досвід Дніпропетровської області // Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 30 жовтня – 30 листопада 2018 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 277 – 283.

Роль стратегічного та проектного підходів у розв'язанні проблем очищення Дніпра / І.А.Чикаренко, О.О.Чикаренко // Екологічний стан водних ресурсів України та перспективи забезпечення населення питною водою : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., 06-07 липня 2018, м. Дніпро. – Д. : Дніпропетровська обласна рада ; ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 33 – 37.

 

Участь у професійних об’єднаннях.

Член Української асоціації управління проектами (сертифікат IPMA, UPMA, Project Management Practitioner (International  Project Management Association, Level D), 24.10.2001, UPMA.D.01.00093);

Член ГО «Інститут Громадської Експертизи» (наказ «Про набуття членства Чикаренком О.О.» № 73 від 31.05.2921);

Член ГО «Центр Українсько-Європейського наукового співробітництва» (сертифікат дійсного члена наукової організації  (Centeer for Ukrainian and European Scientific Organisation) № 121586).

 

Міжнародна діяльність, зарубіжні стажування.

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. Напрям: «Управління проектами місцевого розвитку», розробник, тьютор, експерт дистанційних курсів, 2011 – 2020.

Програма «Е-врядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP, Фонд Східна Європа спільно з НАДУ – участь у складі робочої групи  щодо оптимізації процедур надання адміністративних послуг у всіх ЦНАП Дніпропетровській області на 2016-2017  роки, Дніпропетровська ОДА; участь у якості тренера за програмою тренінгів з е-урядування та е-демократії для публічних службовців Дніпропетровської області, 2018-2019 роки.

Проєкт «Крок у майбутнє» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів, 2020 – 2021 роки – участь у якості автора-розробника, тьютора дистанційного курсу «Основи управління проєктами», а також автора навч. посібника з курсу.

Проект «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – участь у реалізації загальної професійної програми підвищення кваліфікації «Управління об’єднаними територіальними громадами для менеджерів», затвердженої Наказом НАДС України №209-20 від 04.11.2020 р. та реалізується на підставі Угоди про співпрацю від 27.01.2020 р. №2/SP/DOBRE/2020, укладеної з Краківським економічним університетом.