Кодацька Наталя Олександрівна

Завідувач кафедри, к. соц. н., доцент Кодацька Наталя Олександрівна

У 2003 році завершила навчання в Дніпропетровському національному університеті імені О. Гончара, спеціальність «Соціальна робота», ступінь вищої освіти – магістр.

У 2004 році завершила навчання в Дніпропетровському національному університеті імені О. Гончара, спеціальність «Правознавство», кваліфікація - юрист.

У 2020 році завершила навчання в Харківському національному економічному університеті імені С. Кузнеця за спеціальністю «Журналістика», кваліфікація – магістр за спеціальністю «Журналістика».

 

Кандидат соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології (2011 р.). Тема дисертації: «Девіації соціальних практик материнства в сучасній Україні». Присвоєння вченого звання: доцент кафедри журналістики, атестат доцента АД №009592 від 01.02.22 р.

Членкиня Національної спілки журналістів України. Позаштатна авторка газети «Днепр вечерний».

 

Викладає дисципліни:

«Соціологія», «Історія журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю», «Етика журналістської, рекламної та PR діяльності», «Міжнародні комунікації», «Кризові комунікації та медіабезпека», «Рекламні технології», «Медіаметрія». «Комунікаційні технології», «Конфліктологія та теорія переговорів».

 

Сфера наукових інтересів: соціологічні дослідження, соціальні комунікації, медіабезпека, медіакомунікації, журналістика та зв’язки з громадскістю.

Профіль у GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RUudSr4AAAAJ&hl=ru

Профіль в Researcher ID A-9649-2019

Профіль в ORCID: http://orcid.org/0000-000300516-5333

Scopus Author ID: 57221372516

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

У зарубіжних індексованих наукових виданнях:

 1. Kodatska N. Girman A. Scientific development and achievements: monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 1, P. 408-420.

http://www.sciemcee.org/library/books/london/scientificdevelopmentandachievements/index.html

 1. Bessarab A., Mitchuk O., Baranetska A., Kodatska N., Kvasnytsia O., Mykytiv G. Social networks as a Phenomenon of the information Society. Journal of Optimization in Industrial Engineering Vol.14, Issue 1, Winter & Spring 2021, 35-42 DOI: 10.22094/JOIE.2020.677811

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Ятчук О.М., Кодацька Н.О. Соціально-комунікативна парадигма розвитку телебачення. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації”. 2019. №3. С.68–72. (особисто авторові належить 3 с.). Фахове видання.
 2. Ятчук О.М., Кодацька Н.О. Аудиторія телебачення як чинник формування соціально-комунікативних відносин. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69). № 4. С.183–188. (особисто авторові належить 3 с.). Фахове видання.
 3. Кодацька Н.О., Ятчук О.М., Лесюк О.В. Використання досліджень громадської думки в журналістській діяльності. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації”. 2019. №4. С. 44–49. (особисто авторові належить 3 с.). Фахове видання.
 4. Ятчук О.М., Кодацька Н.О. Телевізійна комунікація в контексті розвитку суспільства. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації”. 2020. №1. С.68–74. (особисто авторові належить 3 с.). Фахове видання.
 5. Kodatska N., Girman A. Development of public policy network communications in modern political systems. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2020. № 1. С.91-97. (особисто авторові належить 3 с.) Фахове видання.
 6. Кодацька Н.О., Чириченко Ю.В. Соціологічний вимір медіакомунікацій. Науковий журнал “Габітус”. 2020. №13. С. 74-78. (особисто авторові належить 3 с.). Фахове видання.
 7. Kodatska N., Chirichenko Y.V. Hospitality industry: behavioral economics and psychology of communications in COVID-19 era. Інфраструктура ринку. 2020. №42. С.54-57. (особисто авторові належить 2 с.). Фахове видання.
 8. Кодацька Н.О., Лесюк О.В., Ятчук О.М. Формування цифрових компетенцій фахівців галузі соціальних комунікацій. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації”. 2020. Вип.3. С.80-85. (особисто авторові належить 2 с.). Фахове видання.
 9. Кодацька Н.О., Гірман А.П. Міжнародні регіональні студії: комунікаційний аспект. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації”. 2021. Вип.1 (45). С.20-24. (особисто авторові належить 3 с.). Фахове видання.
 10. Кодацька Н.О., Лесюк О.В., Ятчук О.М. Соціальна спрямованість студентських засобів масової комунікації як частини сучасного медіапростору. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 32 (71), № 1, 2021. С.265-270. Фахове видання.

 Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

      Практика рекламної та PR-діяльності  [Електронний ресурс]: практикум / За ред. Н.О. Кодацької, Г.В Чечельницької. Дніпро: Середняк Т. К., 2021.  357 c.   Режим доступу: http: //biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4349 (особистий внесок – т.5-8, 21).           

      Конспект лекцій обов’язкової дисципліни «Міжнародні комунікації» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузі знань 06 «урналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл. к.соц.н.  Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 142 с.

            Конспект лекцій вибіркової дисципліни «Інформаційні війни та кризові комунікації» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 061 «Журналістика» / укл. к.соц.н.  Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 98 с.

            Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародні комунікації» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», спеціальністю 061 «Журналістика» / укл. к.соц.н.  Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 42 с.

            Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія та практика комунікації» підготовки фахівців ступеня вищої освіти “бакалавр”, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / укл.  Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 41 с.

            Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціальні комунікації» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»/ укл. Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 34 с.

Конспект лекцій обов’язкової дисципліни «Технології ефективної комунікації» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / укл. к.соц.н.  Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 52 с.

Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціологія масових комунікацій» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузі знань 61 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл.  Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 36 с.

Конспект лекцій обов’язкової дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / укл. д.е.н Чириченко Ю.В., к.соц.н.  Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 72 с.

Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Корпоративна культура та корпоративні медіа» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузі знань 61 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл.  Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 38 с.

Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація досліджень соціально-комунікативних процесів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузі знань 61 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» / укл.  Кодацька Н.О. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 36 с.

Монографії:

Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (зовнішньоекономічна діяльність, промислове виробництво та транспорт): монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. Дніпро: Журфонд. 2019. С.113–127.

(особистий внесок - Розділ 2.2. Інтернетизація та комунікації в публічній регіональній політиці – С. 113–127).

New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2019. – 474 p. (Сhapter «Social communications». Socio-communicative dimension of television development – р.403-420).

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

            Kodatska N. Internetazation and communications in public policy // Proceedings of VI International scientific conference “Scientific achievements during the rapid technological development”. Berlin, tredition GmbH, 2019. р.200-204.

            Kodatska N. Business ethics as a mechanism of effective communication // “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference. December 20, 2019, Stuttgart, Germany. p. 162-171.

Методи оцінювання рівня медіаграмотності як основи ефективної комунікації // Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні: збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 29 листопада 2019 р., ДонДУУ). Маріуполь: ДонДУУ, 2019. С. 31-35.

Кодацька Н.О. Технології ефективних комунікацій як засіб економічної та соціальної інтеграції / Н.О. Кодацька, Є.А. Товстик// Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. – Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С.20-22.

Кодацька Н.О. Гендерний підхід в дослідженні суспільних комунікацій/ Н.О. Кодацька // Молодий вчений. – 2016. – №4(31) – С. 475 – 479.

Кодацька Н.О. Механізми міжкультурної комунікації у вищому навчальному закладі// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив» 25-26 березня 2020 року, м. Запоріжжя. С.238-242.

Кодацька Н.О. Сучасні технології ділових комунікацій в туризмі//  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції науковців, молодих вчених і студентів «Глобальні та регіональні аспекти розвитку туризму та гостинності». Дніпро, 22 травня 2020. С.19-22.

Кодацька Н.О. Критичне мислення як необхідна складова сучасної інформаційної динаміки суспільства // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив» 25-26 березня 2020 року, м.Запоріжжя. С.217-221.

Кодацька Н.О. Особливості і перспективи розвитку медіаосвіти в Україні// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив» 25-26 березня 2020 року, м.Запоріжжя. С.247-253.

Кодацька Н.О. Специфіка соціального прогнозування в умовах кризи // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою ІТМК-2020». Дніпро, 2020. С.21-23.

 

Участь у професійних об’єднаннях

Членство в Національній спілці журналістів України.

Членство у Всеукраїнській громадській організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».  

Членство в Асоціації журналістів України «АЖУР».

 

Зарубіжні стажування

        Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Europe Level B2. October 2016, Certificate Number 0055981986.

Warsaw, Poland, February 05, 2020, Collegium Humanum-Szkola Glovna Menedzerska, Sertificate №IS/CH-SGM-003/2020 about Scientific Training and Advanced Skills.

 

Організаційно-консультативна діяльність.

Керівник студентського наукового гуртка «Суспільні комунікації та зв’язки з громадськістю». Напрям роботи гуртка: дослідження широкого спектру питань суспільних комунікацій, медіакомунікацій та зв’язків з громадськістю.

Наукове консультування ТОВ «Резиденція реклами» – Міжнародним PR- агентством FABERGE-MEDIA (договір про надання послуг з наукового консультування від  01.10.2020 р. з питань соціальних комунікацій).

Розробка та проведення комунікативних тренінгів з безробітними, зареєстрованими в Державній службі зайнятості. Розробка та проведення тренінгів з підвищення рівня професійної компетенції спеціалістів Державної службі зайнятості. Розробка та проведення психологічних тренінгів зі слухачами Університету третього віку.

Членкиня проєктної групи освітньої програми «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю» спеціальності 061 Журналістика.

 

Розробка та проведення психологічних тренінгів зі слухачами Університету третього віку.

Членкиня проєктної групи освітньої програми «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю» спеціальності 061 Журналістика.