Галабурда Надія Анатоліївна

kopiya-dsc00021

Освіта:  вища юридична – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін.

У 2007 році закінчіла  магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, диплон МВ № 12505392 виданий 7 липня 2007 року;

З 2008 року по 2011 рік навчалася у ад’юнктурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

10.07.2011 року рішенням Атестаційноaї колегії МОН присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», диплом ДК № 000696 від 10 листопада 2011 року.

28.04.2015 року – рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара, диплом 12 ДЦ № 041854 від 28 квітня 2015 року.

Трудовий стаж складає понад 20 років в лавах МВС України.

У лютому 2020 році склала адвокатській іспит а у січні 2021 року отримала свідоцтво про заняття адвокатською діяльністтю  ДП № 5037 від 22 січня 2021 року.

Здійснює наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 081 Право. Є автором монографії, навчальних посібників, які висвітлюють різноманітні питання за напрямом наукової теми : верховенство права у правоохоронній діяльності. Галабурда Н.А. у складі авторського колективу працювала над Науково-практичним коментарем до Кодексу адміністративного судочинства України  за загальною редакцією Д.В.Журавльoва. Київ:  Видавничий дім «Професіонал», 2020. 431 с. та Науково-практичним коментарем  Криминального процесуального Кодексу  України за загальною редакцією М.В.Лошицького. Київ:  Видавничий дім «Професіонал», 2020. 1266 с.

Список праць