ЗАПРОШУЄМО ДО ВСТУПУ НА КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ УМСФ

Кафедра військової підготовки

Кафедра військової підготовки здійснює підготовку офіцерів запасу за такими спеціальностями:

  • Бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації.)
  • Організація фельд’єгерського-поштового зв’язку
  • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, систем захисту інформації та кібернетичної безпеки.
  • Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)

Термін навчання - 2 роки.

Вартість навчання  у 2021 навчальному році – 9800,00грн.

До 28.08.2021 здійснюється прийом документів для вступу на кафедру військової підготовки УМСФ.

Перелік документів для конкурсного відбору на 2021-2022 навчальний рік необхідних для вступу:

1) оригінал та копія паспорта громадянина України (1,2 сторінки та місце реєстрації);

2) копія ідентифікаційного коду;

3) копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);

4) довідка військово-лікарської комісії з відмітками про придатність до військової служби за станом здоров’я (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом за місцем перебування на військовому обліку (при тимчасовому перебуванні на військовому обліку за місцем навчання, для осіб жіночої статі за місцем проживання або навчання);

5) копія навчальної картки студента з деканату ЗВО за попередні семестри навчання (екзамени, заліки);

6) довідка, що студент навчається у ЗВО (крім студенів УМСФ);

7) копія диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра);

8) ксерокопія посвідчення водія (за наявності).

До вступних випробувань допускаються громадяни України, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (станом на липень 2023 року) всіх форм навчання, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Придатність громадян до військової служби за станом здоров’я визначається на підставі:

– чоловіки: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної  підтримки (військових комісаріатів) за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації) з оформленням довідки за формою №4.

– жінки: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної  підтримки (військових комісаріатів) за місцем проживання (навчання) з оформленням довідки.

Медичний огляд проводиться за направленням від КВП УМСФ.

Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється на підставі письмової заяви та вищезазначених документів, необхідних для вступу та за результатами конкурсного відбору.

Конкурсний відбір з громадянами, які в повному обсязі представлять визначені для вступу документи, проводиться з 30 серпня по 04 вересня 2021 року.

Конкурсний відбір складається з:

 Оцінки рівня успішності навчання та допризивної підготовки громадян;

Професійного психологічного відбору;

Оцінки рівня фізичної підготовки.

Рівень успішності навчання

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень знань з допризовної підготовки

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування громадян, яке складається з 5 завдань у письмовій формі. 

Теоретична частина оцінюється за результатами тестування з 5 завдань, які будуть представлені кожному окремо за наступними розділами:

І – військово-гуманітарна   підготовка – перевіряється  зріз  знань  з  історії України та Збройних Сил, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України;

ІІ – статути Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітньому закладі;

ІІІ – вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб;

ІV – тактична підготовка та основи військової топографії, охоплює розділи основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні, положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії;

V – військово-медична підготовка, основи цивільного захисту – перевіряється зріз знань щодо основних термінів і визначень з ВМП та ОЦЗ.

Усі питання не виходять за межі змісту підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх закладів. Вступникам надається можливість вибрати правильний варіант відповіді з чотирьох.  За кожним розділом (завданням) у тесті дається 5 запитань. Усього – 25 запитань. Правильна відповідь на одне запитання дає вступнику 4 бали. Максимальний бал за теоретичну частину складає – 100 балів.

Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року № 355, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909 та Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, затверджених наказом Міністра оборони України від 22.03.2010 року №152 ДСК.

Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями відповідають вимогам конкретної військово-облікової спеціальності.

Рівень фізичної підготовки

Рівень фізичної підготовки громадян визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до наказу Начальника  Головнокомандувача Збройних сил України від 11.02.2014 № 35 «Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних силах України», введеного в дію наказом Міністра оборони України від 05.03.2015 № 105.

 Випробування проводиться за трьома фізичними вправами:

-  для осіб чоловічої статі – біг на 100 м., підтягування на перекладині, біг - на 1000 м.;

 для осіб жіночої статі - біг на 100 м., комплексна силова вправа, біг на - 1000 м.

Усі фізичні вправи приймаються в один день. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовки громадян не дозволяється.

Списки вступників з датами проведення та розкладом випробувань дивіться з 12:00 29 серпня 2021 р. на сайті umsf.dp.ua

Для зручності прийом документів організовано у центральному корпусі  УМСФ кабінет 137.

За більш детальної інформацією можете звертатись за телефонами:

(056) 756-05-00

(098) 451-01-82

(066) 510-01-35

А також в соцмережі https://instagram.com/kvp_umsf?utm_medium=copy_link