Вчена рада

Положення про вчену раду

План вченої ради 2022-2023

Порядок присвоєння вчених звань

Перелік документів для присвоєння вченого звання

Рішення вченої ради  2020-2021 

Рішення вченої ради 2019-2020

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ 

Університету митної справи та фінансів

1. 

Ченцов 

Віктор Васильович

Перший проректор – голова вченої ради

2. 

Бочаров 

Дмитро Олександрович

Ректор

3. 

Гармаш 

Євген Васильович

Проректор з навчальної роботи

4. 

Приймаченко 

Дмитро Володимирович

Проректор з наукової роботи

5. 

Жир 

Сергій Іванович

Проректор з організаційно-гуманітарної роботи

6. 

Гуменюк 

Валерій Євгенович

Проректор з адміністративно господарської діяльності

7. 

Брус 

Тетяна Миколаївна

Учений секретар

8. 

Архірейська  

Наталія Вікторівна

Декан фінансового факультету

9. 

Бикова 

Адель Леонідівна

Завідувач кафедри економіки та  соціально-трудових відносин

10. 

Білозубенко  

Володимир Станіславович

Завідувач кафедри міжнародних  економічних відносин, регіональних  студій та туризму

11. 

Боровик  

Катерина Вадимівна

Студентка факультету інноваційних  технологій

12. 

Вакульчик 

Олена Михайлівна

Завідувач кафедри облiку, аудиту, аналізу та оподаткування

13. 

Варава 

Володимир Вікторович

Завідувач кафедри правоохоронної  діяльності та кримінально 

правових дисциплін

14. 

Войченко 

Дарина Русланівна

Студентка фінансового факультету

15. 

Головійчук 

Ірина Миколаївна 

В.о. завідувача кафедри фізичного  виховання та спеціальної підготовки

16. 

Губа 

Олександр Іванович

Декан факультету управління

17. 

Даценко 

Вікторія Володимирівна

Декан факультету економіки, бізнесу та  міжнародних відносин

18. 

Демідов 

Віталій Валентинович 

В.о. завідувача кафедри військової  підготовки

19. 

Жадько 

Костянтин Степанович

Завідувач кафедри підприємництва,  маркетингу та 

економіки підприємств20. 

Заруцька 

ОленаПавлівна

Завідувач кафедри грошового обігу та  банківської справи

21. 

Калашникова 

Ольга Леонідівна

Завідувач кафедри гуманітарної психологічної підготовки та митної  ідентифікації культурних цінностей

22. 

Коваль 

Ірина Сергіївна

Головний бухгалтер

23. 

Ковальов 

Віктор Георгійович

Завідувач кафедри публічного управління  та митного адміністрування

24. 

Ковальчук  

Марина Олегівна

Студентка факультету економіки, бізнесу  та міжнародних відносин

25. 

Колесников 

Костянтин Миколайович

Завідувач кафедри теорії та історії  держави і права

26. 

Коновальська 

Каріна Андріївна

Студент ННІ права та міжнародних  відносин

27. 

Корнєєв 

Максим Валерійович

Декан факультету інноваційних  технологій

28. 

Легеза 

Євген Олександрович

Голова Ради молодих вчених

29. 

Лесюк 

Ольга Василівна

Директор бібліотеки

30. 

Ліпинський 

Владислав Віталійович

Директор ННІ права та міжнародних  відносин

31. 

Лютіков 

Павло Сергійович 

В.о. завідувача кафедри  адміністративного та митного права

32. 

Мінченко 

Андрій Олександрович

Завідувач кафедри цивільного,  господарського та екологічного права

33. 

Павленко 

Олена Олександрівна

Завідувач кафедри іноземної філології,  перекладу та професійної мовної а  підготовки

34. 

Панфілова 

Галина Борисівна

В.о. завідувача кафедри психології та  журналістики

35. 

Перепьолкін  

Сергій Михайлович 

Завідувач кафедри міжнародного права

36. 

Петрівська 

Руслана Миколаївна

Голова Студентського парламенту  Університету

37. 

Петруня 

Юрій Євгенович

Завідувач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності

38. 

Прокопович-Ткаченко  Дмитро Ігорович

В.о. завідувача кафедри кібербезпеки та  інформаційних технологій

39. 

Прокоф’єва 

Ольга Ігорівна

Голова профкому

40. 

Сохацький 

Анатолій Валентинович

Завідувач кафедри транспортних систем і  технологій41. 

Тараненко  

Вікторія Євгенівна 

В.о. завідувача кафедри соціального  забезпечення та податкової політики

42. 

Ульяновська 

Юлія Вікторівна

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та  інженерії програмного забезпечення

43. 

Шпак  

Катерина Олегівна

Студентка факультету управління