ЄДИНА В УКРАЇНІ ОП «ІСТОРІЯ ТА АНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА», ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Шановні абітурієнти, наближаться час визначення з майбутнім фахом, тому вибір освітньої програми є виваженим та копітким процесом. Вже багато років поспіль в УМСФ здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 032 «Історія та археологія» з єдиною в Україні освітньою програмою «Історія та антропологія права».

Вступивши на ОП «Історія та антропологія права», студенти отримують можливість багатогранного опанування фахом.

Насичене студентське життя в аудиторії сповнене цікавим навчальним процесом та вивченням низки історико-правових дисциплін. Лекції студентам читають не лише викладачі кафедри та національних ЗВО, а й професори іноземних вузів, фахівці Національної академії наук України, керівники урядових організації, профільних архівних установ, закладів освіти (школи, ліцеї), музеїв та бібліотек області,  українського бізнесу та консалтингу, психологи-практики, військові, митники, правоохоронці.

Закріплення теоретичних знань відбувається на практиці в музеях та архівних установах області, навчальних закладах країни та органах державної влади тощо як в Україні, так і закордоном .

          Академічна мобільність студентів та викладачів сприяє можливостям навчання й викладання у вишах країн ЄС. Студенти відвідують лекції іноземних істориків, що приїжджають з лекціями до УМСФ.

В УМСФ створено можливості вступу до військової кафедри.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

  • заклади освіти;
  • історико-архівна галузь, музеї, бібліотеки;
  • академічні інституції НАН України;
  • державні органи влади та місцевого самоврядування;
  • інтернет-блогінг, історико-правові діджитал портали;
  • митні органи;
  • неурядові та міжнародні організації;
  • політичні осередки та громадські об’єднання;
  • оборонна сфера та сфера національної безпеки тощо.