014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА)» Заочна форма навчання

Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література) – це освітня програма, метою якої є набуття здобувачами другого рівня вищої освіти компетентностей, необхідних для розуміння сутності сучасної педагогіки та психології середньої освіти; англійської мови та зарубіжної літератури; методики їх викладання у середній школі.

 Основний фокус освітньої програми: програма спрямована на формування таких компетентностей, які сприятимуть всебічному професійному, інтелектуальному, соціальному та творчому розвитку випускників із урахуванням нових реалій і викликів сьогодення. Поглиблюються знання магістрів з англійської мови, зарубіжної літератури та з методів викладання фахових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах. Акцент робиться на здатності організувати і здійснювати навчально-виховний процес у площині шкільних дисциплін з англійської мови та зарубіжної літератури у системі онлайн та офлайн-навчання.

 Місця працевлаштування:

в освітній галузі:

на викладацьких посадах у середній загальноосвітній школі, в дошкільних закладах, у школах з поглибленим вивченням англійської мови, у професійно-технічних училищах та технікумах, в учбових закладах технічного і гуманітарного профілю, в школах нового типу (гімназіях, ліцеях, колегіях) з поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін, в мовних школах/на мовних курсах;

на посаді методиста в центрах/відділах з методичного забезпечення навчального процесу в закладах загальної середньої освіти;

у науковій галузі:

продовжувати навчання на рівні аспірантури з отриманням ступеню доктора філософії в галузі філології чи доктора філософії з педагогічних наук.

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 1. Менеджмент в освіті
 2. Психолого-педагогічні аспекти забезпечення освітнього процесу
 3. Методологія наукових досліджень
 4. Англійська мова (комунікативний практикум)
 5. Сучасні технології викладання англійської мови
 6. Історія зарубіжної літератури
 7. Переговори і медіація
 8. Англійська мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі
 9. Теоретичний курс англійської мови (фонетика, лексикологія, граматика, стилістика)
 10. Сучасні технології викладання зарубіжної літератури в середній школі
 11. Новітня світова література

 Наші переваги:

 • освітня програма, що відповідає запитам ринку праці;
 • сучасний підхід у навчанні з застосуванням усіх отриманих знань та навичків на практиці;
 • розвиток soft skills з кращими міжнародними експертами та тренерам;
 • майстер-класи від провідних фахівців;
 • застосування інноваційних технологій та сучасних інтерактивних методик навчання;
 • актуальність спеціальності реалізується за допомогою наступних предметів:

Психолого-педагогічні аспекти забезпечення освітнього процесу

Сучасні технології викладання англійської мови

Новітня світова література

 Більше інформації про кафедру та спеціальність:

 Контакти:

м.Дніпро, вул. Вернадського 2/4, навч. корпус 1, кабінети 323, 326

  Facebook:

 ttps://www.facebook.com/foreign.philology.ucf/?paipv=0&eav=AfZSSluZjc5xh-6O9JrL43ig_2wIvuF2QLdqVL1mDpeGfpwiSUZJILqzVhGqcURdcrE&_rdr

 Instagram:

https://www.instagram.com/foreign_philology_ucf/?utm_medium=copy_link