Участь науково-педагогічних працівників кафедри соціального забезпечення та податкової політики у Міжнародній програмі Європейського Союзу Еразмус+

25-26 листопада 2021 р. науково-педагогічні працівники кафедри соціального забезпечення та податкової політики доцент Дулік Т.О. та старший викладач Александрюк Т.Ю. взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України» (м. Київ) у межах проекту Центру досконалості Жана Моне «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід». До обговорення працівниками кафедри була представлена доповідь на тему «Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні як інструмент захисту національних інтересів держави». Така тематика відповідає одному з напрямів наукових інтересів кафедри соціального забезпечення та податкової політики та є продовженням багаторічної участі у Міжнародній програмі Європейського Союзу Еразмус+.

Програма на 2021-2027 рр. має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства.