Відкрита лекція д. психол. н., професора кафедри психології, І.Г. Батраченка

У відповідності до графіка відкритих занять, 25 жовтня 2021 року доктор психологічних наук, професор кафедри психології Іван Георгійович Батраченко провів відкриту лекцію для студентів першого курсу з дисципліни «Історія психології». Лекція була присвячена темі «Еволюція основних шкіл та напрямків психології у середині XX ст.», в рамках якої студенти ознайомились із основними психологічними школами та їх еволюцією. Особливу увагу було приділено концепції З. Фрейда та його вченню про несвідоме, аналітичній психології К.-Г. Юнга, індивідуальній психології А. Адлера, біхевіоральному підходу Дж. Уотсона, тілесно-оріентованому підходу В. Райха, а також багатьом іншим. Студенти опановують термінологію, вчаться розуміти закономірності та особливості розвитку та функціонування психічних явищ, ідентифікувати психологічні проблеми, проводити ретроспективний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду в розумінні природи виникнення, функціонування та розвитку психічного.

У студентів на науково-педагогічних працівників кафедри була можливість зануритися в цікавий світ історії психологічної науки, та, спираючись на минуле, знайти в ньому ресурс, взаємозв’язки з сьогоденням та знову закохатися у обрану спеціальність!