Участь в Міжнародній науково-практичній конференції

Хороша теорія є запорукою успішної практики. Саме про теоретичні основи програм підтримки для дітей раннього віку та їх родин йдеться в тезах доповіді доцента кафедри психології, кандидатки психологічних наук Склянської Ольги Вадимівни на Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості», що відбулася 11-12 грудня 2020 року.

Інтерес до вказаної теми зумовлено активним впровадженням в Україні послуги раннього втручання в практику допомоги дітям з особливими потребами та їх сім’ям. Відповідно до визначення Європейської Асоціації Раннього Втручання (Eurlyaid), раннє втручання (від англ. Early Intervention) – це заходи, орієнтовані на розвиток дитини раннього віку, а також на супровід батьків цієї дитини.

Актуальними є наразі проблеми підготовки фахівців до роботи із родинами, що мають дітей раннього віку із порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень. А отже варто звернути увагу на теоретичні концепції, що мають скласти методологічну основу для досліджень та практичної роботи мультидисциплінарної команди фахівців раннього втручання.

Теоретичні положення, викладені в публікації, обґрунтовують специфічні принципи та методи реалізації програм, що адресовані дітям до трьох років та їх родинам.