Студентський науковий гурток кафедри Обліку, аудиту, аналізу і оподаткування продовжує свою роботу

З початком другого семестру продовжив свою роботу студентський науковий гурток кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування «Дослідження функцій обліку, аудиту, аналізу і оподаткування в системі управління економічними процесами», засідання якого відбулося 17.03.2023 року. 

Керівник гуртка доцент кафедри Тополенко Н. підвела підсумки роботи гуртка у 2022 році та  зазначила, що результатами наукової роботи членів гуртка за минулий рік за участі студентів, викладачів кафедри та керівника гуртка були: публікація тез у 24 Міжнародних та 1 Всеукраїнській конференції, а також публікація статті у фаховому науковому виданні. У конкурсі наукових робіт першого етапу призові місця зайняли три наукові роботи членів гуртка, виконані з науковими керівниками кафедри.

На засіданні гуртка було затверджено оновлений склад членів наукового гуртка, обрано його старосту (Берковська Поліна, гр. ЕО21-1) та замісника старости гуртка (Божинська Анастасія, гр. ЕО19-1), визначено напрямки та теми проведення засідань гуртка та закріплення за ними студентів-науковців. Керівник гуртка також звернула увагу студентів на правила написання тез, їх структуру та на необхідність дотримання вимог щодо їх оформлення, надала змістовні відповіді на питання студентів, що виникали протягом засідання. Студенти зацікавлено  сприймають участь у роботі гуртка і працюють над поглибленням своїх знань у обраних ними напрямах.