ВІД ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ – процес навчання триває для здобувачів освіти за магістерською програмою «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання – АПРОБАЦІЯ результатів магістерських досліджень в академічному середовищі

4 листопада 2022 року в Університеті митної справи та фінансів відбувся науковий комунікативний захід, присвячений висвітленню управлінських проблем в різних вимірах з позицій молодих дослідників. Проведення університетом Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд» створює можливості акцентування уваги на проблемах, які сьогодні можуть не перебувати на порядку денному органів державної влади, органів державного управління та органів місцевого самоврядування у зв’язку із збройною агресією РФ, однак з погляду молодих практиків публічноуправлінської сфери є гідними уваги з огляду на ризики в перспективі, які несуть із собою ці проблеми для українського суспільства (студенти групи ПУ21-мз, аспіранти кафедри).

Дякуємо керівництву університету та факультету управління за можливість подати на обговорення та обговорити у фаховому середовищі, отримати підтримку ідей та ініціатив дослідників практики – студентів магістерських програм заочної форми навчання!