Практична підготовка студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»