ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» та освітньо-професійної програми «Країнознавство» разом із викладачами кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій долучились до дискусійної платформи «Першочергові кроки щодо відновлення ефективної митної служби» за участі досвідченого українського митника та науковця, помічника-консультанта голови підкомітету з митної справи Верховної Ради України, доктора економічних наук Івана Григоровича Бережнюка.

У своїй доповіді на тему «Першочергові кроки щодо відновлення ефективної митної служби» спікер зупинився на актуальних питаннях реформування митної служби України у відповідності до нових реалій та перспектив, і, зокрема, на адаптації вітчизняного митного законодавства, організаційної структури та функцій служби до норм і стандартів Європейського Союзу. Значну увагу було приділено побудові репутації та позитивного іміджу як митної служби в цілому, так і її підрозділів, окремих митниць, а також окремих службовців.

Доповідь викликала надзвичайний інтерес аудиторії, запитання та обговорення.

Ми щиро вдячні Івану Григоровичу за цінну зустріч та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!