Проведення засідання студентського наукового гуртка «Актуальні питання історико-філософського дискурсу» на тему «Тиждень академічної доброчесності (тези як вид наукового тексту і творчості)»

11 травня о 16:00, у форматі відео конференції zoom, професорсько-викладацьким складом кафедри заплановано проведення засідання студентського наукового гуртка «Актуальні питання історико-філософського дискурсу» на тему «Тиждень академічної доброчесності (тези як вид наукового тексту і творчості)», присвяченого дотриманню основних принципів академічної доброчесності. До участі в даному заході заплановано залучити й майбутніх абітурієнтів, які мають наміри вступати на навчання до УМСФ за освітньою програмою «Експертиза культурних цінностей».

Оволодівши методикою написання наукових тез, усвідомивши роль морально-етичних принципів у навчальній та науково-дослідній роботі. студенти зможуть не лише стати учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, але й, на більш високому рівні готуватимуться до захисту курсових й дипломних проєктів. Питання щодо виховування порядного громадянина та справедливої людини в собі та у своєму середовищі є на сьогодні особливо актуальним для України. Саме з цією метою заплановано проведення даного заходу.