АКРЕДИТОВАНО ОП «ПСИХОЛОГІЯ» в УМСФ!

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення акредитувати освітню програму «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Університету митної справи та фінансів. Сертфікат про акредитацію дійсний до 01.07.2027 року, що свідчить про те, що ОП «Психологія» відповідає всім критеріям оцінювання якості освітньої програми і здатна забезпечити якісну підготовку висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців спеціальності 053 “Психологія” галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Такому результату передувала тривала й кропітка робота проєктної групи на чолі із гарантом освітньої програми канд. психол. н., доцентом Галиною Панфіловою. Також в цьому процесі була задіяна безпосередньо кафедра психології УМСФ, всіх структурні підрозділи Університету, які забезпечують якість навчального процесу, а також здобувачі освіти і  стейкхолдери. 

Процес акредитації освітньої програми включав не тільки розробку програми, її презентацію та оцінку. Розгляд акредитаційної справи разом із експертною групою Національного агентства із забезпечення якості освіти в атмосфері конструктивної професійної співпраці дозволив нам відзначити найбільш успішні кейси і намітити шляхи подальшого вдосконалення фахової підготовки бакалаврів психології в УМСФ.

Кафедра психології отримала гідну оцінку своєї роботи!

Ми щиро вдячні Адміністрації Університету за забезпечення умов для розробки, презентації освітньої програми та забезпечення якісного освітнього процесу!

Сертифікат