Освітня діяльність Кафедра міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму

Науково-педагогічні працівники кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Міжнародна економіка
 • Вступ до спеціальності Міжнародні економічні відносини
 • Вступ до спеціальності Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Цивілізації світу
 • Історія міжнародних відносин
 • Країнознавство
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Фізична географія країн світу
 • Економічна та соціальна географія країн світу
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації
 • Міжнародний бізнес
 • Економіка та зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу
 • Географія туризму (географія туризму, туристичне країнознавство)
 • Організація туризму (основи туризмознавства, організація туристичних подорожей, організація екскурсійної діяльності, організація анімаційної діяльності, туроперейтинг)
 • Діловий туризм та бізнес-комунікації
 • Географія туризму
 • Організація туризму
 • Туристичне країнознавство
 • Основи туризмознавства
 • Спеціалізований туризм
 • Міжнародний туризм
 • Діловий етикет і протокол у туристичній діяльності
 • Страхування у туризмі
 • Економіка туристичного бізнесу
 • Організація готельного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Політологія
 • Технології ефективної комунікації
 • Теорія та практика комунікацій
 • Соціальні комунікації
 • Маркетинг (маркетинг; маркетинг у туризмі)
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Теорія міжнародних відносин
 • Світова економіка та міжнародні економічні відносини
 • Основи економіки
 • Основи економіки транспорту
 • Європейська інтеграція
 • Світовий ринок товарів і послуг
 • Організація та управління бізнесом
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародні економічні відносини

Освітній ступінь «Магістр»:

 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародна інноваційна діяльність
 • Міжнародні економічні відносини
 • Поведінкова та експериментальна економіка
 • Міжнародний туризм та готельно-ресторанній бізнес
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Управління міжнародним бізнесом
 • Європейський бізнес
 • Міжнародний фінансовий та страховий менеджмент
 • Управління міжнародними інвестиційними проектами
 • Міжнародна торгівля
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
Студенти проходять практику на кожному курсі, крім першого (для спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»):

 Наскрізна програма практики для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ:

 • 2 курс - навчальна практика;
 • 3 курс - виробнича практика;
 • 4 курс – переддипломна практика (для бакалаврату);
 • 5 курс – переддипломна практика;

 Наскрізна програма практики для спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ:

 • 2 курс - навчальна практика;
 • 3 курс - виробнича практика;
 •   4 курс – переддипломна практика.

 Наскрізна програма практики для спеціальності 242 «Туризм»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ:

 • 1 курс – навчальна практика «Вступ до фаху»
 • 1 курс – навчальна практика «Туристично-краєзнавча»
 • 2 курс – екскурсійна практика;
 • 3 курс – виробнича практика;
 • 4 курс – перекладацька практика
 • 4 курс – переддипломна практика.

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»:

 • Освітній ступінь «Магістр»