Клим Вікторія Юріївна

кандидат технічних наук

Університет митної справи та фінансів

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського,2/4,

Тел. +38 (067) 525 26 15

E-mail: v0123klim@gmail.com

            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Соціальні мережі:

https/www.facebook.com/Виктория Клим

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій Вченій раді Д 08.084.01 при Національній металургійній академії України за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (з 2015 р. відповідає спеціальностям галузі 12 «Інформаційні технології»):

Математичне моделювання дисипативного розігріву і визначення температурних полів тіл при циклічному навантаженні – 2010.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Основи адміністрування розподілених баз даних, теорія алгоритмів, алгоритми та структури даних, об’єктно орієнтоване програмування, сучасні мови програмування, технологія програмування, мультиплатформені мови програмування, кросплатформені мови програмування, методи керування програмним проектом, верифікація і тестування програмного забезпечення, сучасні інформаційні технології.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Математичне моделювання в механіці суцільного середовища, кіберпросторі; застосування теорії алгоритмів для аналізу та кіберзахисту ПЗ; використання методів верифікації і тестування ПЗ

 

ОСВІТА:

У 1996 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Динаміка та міцність» (з 2015 р. відповідає спеціальності 113 «Прикладна математика»)

 

У 1999р. закінчила аспірантуру в Національній Металургійній Академії України за спеціальністю 05.23.17 «Будівельна механіка»

 

 

ДОСВІД РОБОТИ

09. 2019 – до сьогодні

доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро.

 

02. 2012 – 08.2019

доцент кафедри кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

 

04. 2000 – 02.2012

провідний інженер, м.н.с., н.с. науково-дослідної лабораторії «Механіка деформівного твердого тіла» кафедри обчислювальної механіки та міцності конструкцій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації

 

11.2021-12.2021

Міжнародне наукове стажування «Академічна доброчесність» Польща – Україна

Документ – сертифікат (180 год)

 

09.2021

Здача екзамену з англійської мови

Документ: Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти рівня В2

 

10.2020-11.2020

Онлайн курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг»

Документ: Сертифікат, наданий НАЗЯВО

 

08.2020

Курс «QA Engineer» в IMT Acadamy

Документ: Диплом КВ-15082020МА (24 год)

 

 

12.2019-06.2020

Підвищення кваліфікації (стажування) у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"

Довідка №1/23-701 від 11.06.2020 р. (180 год)

 

11.2018-04.2019

 

Підвищення кваліфікації (стажування) у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка  В. Лазаряна

Довідка №012/19 від 05.2019 р.

 

04.2015-05.2015

 

Підвищення кваліфікації (стажування) у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка  В. Лазаряна

Довідка від 05.2015 р

 

 

 

Науково-методична робота

Є автором близько 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких:  20 статей, опублікованих у фахових виданнях; більше 40 тез та матеріалів наукових конференцій; 3 посібника, 1 методична розробка до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти;

 

Здійснювала дослідження, як виконавець, у межах держбюджетних та ініціативних науково-дослідних тем, у тому числі:

  • в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара за темами: «Розробка методів розрахунку ростучих тіл з урахуванням фазових переходів» (номер держреєстрації 0100U005230), «Дослідження процесів нарощування з урахуванням фазових переходів та полів різної фізичної природи» (номер держреєстрації 0103U000536), «Моделі і методи оптимального проектування неоднорідних конструкцій в умовах контактної взаємодії та агресивних середовищ» (номер держреєстрації 0106U000780), «Теоретичні та експериментальні дослідження поведінки та оптимізація конструкцій в умовах накопичення пошкоджень суцільності, корозійного ураження та наявності отворів», (номер держреєстрації 0109U000131), «Математичне та експериментальне моделювання втрати несучої здатності елементів конструкцій в умовах накопичення пошкоджень різної природи», (номер держреєстрації 0112U000188), «Моделювання та оптимізація нелінійних еволюційних систем» (номер держреєстрації 0113U003030), «Оптимізація нелінійних систем з розподіленими параметрами: якісний аналіз, апроксимація розв’язків, необхідні умови оптимальності» (номер держреєстрації 0116U001525).

 

Працювала:

  • членом організаційного комітету Всеукраїнської наукової конференції «Диференціальні рівняння та проблеми аерогідромеханіки й тепломасопереносу» у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (м. Дніпро,2018);
  • членом журі Відкритого обласного математичного турніру «Еврика-2019» (м. Дніпро, 2019);
  • науковим секретарем Міжнародної наукової конференції «Інноваційні технології, моделі управління кібербезпекою ITMK-2020» в Університеті митної справи та фінансів, (м. Дніпро 2020)

 

 

  • відповідальним секретарем редакційної колегії наукового видання «Вісник Дніпровського університету. Серія: МЕХАНІКА» у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (2013 - 2018)

 

 

  • заступником відповідального секретаря приймальної комісії в Університеті митної справи та фінансів (2021)

 

Приймала участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент (2012, 2015, 2017)

 

 

                                                                                                                                                    

Здійснює керівництво діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою «Математичні моделі в інформаційних технологіях та кіберпросторі» кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій.

 

Здійснює наукове консультування установ, підприємств, організацій.

Дійсний член ГО «Українська Академія Кібербезпеки» (диплом від 25.03.2019 р.).

Долучена до реєстру експертів для проведення акредитацій освітніх программ (з 01.2021р.)

Куратор групи ГРС 20-3.

 

Посилання на профілі

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.             

 

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=h5JGZoAAAAAJ

2.             

 

Web of Science

http://www.researcherid.com/rid/V-7697-2017

3.             

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Victoria_Klym

4.             

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5887-1955