Бузоверя Анна Генадіївна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Додаток

Е-Mail: buzoveria@umsf.dp.ua

ОСВІТА: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2014 р. Диплом бакалавра. Спеціальність -  «Спорт». Кваліфікація (за дипломом) – бакалавр спорту.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2015 р. Диплом магістра. Спеціальність - «Спорт». Кваліфікація (за дипломом) – магістр зі спорту.

2021 року присвоєно вчений ступінь Кандидата наук з фізичного виховання та спорту. Спеціальність – 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт.

Засновник та керівник Громадської організації «Енергія спорту». Тренер багаторазових чемпіонів Всеукраїнських та обласних змагань з черлідингу та чир-спору.

Голова тренерського складу «Всеукраїнської федерації черлідингу та чир-спору».

Суддя Національної категорії.

Президент відокремленого підрозділу «Всеукраїнської федерації черлідингу та чир-спору» у місті Дніпро.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Фізичне виховання (спецпідготовка), Історія фізичної культури, Олімпійський та Параолімпійський спорт, Основи медичних знань.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, мотивація до здорового способу життя різних верст населення. Інноваційні методики тренувань і організації змагальної діяльності з черлідингу та чир-спору.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (стажування):

27.09.2021-29.10.2021 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра тактико-спеціальної підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

15.11 – 24.12.2021 Республіка Польща, Варшава,  Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) – «Академічна доброчесність при підготовці фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія в країнах європейського союзу та Україні»

23.02. – 02.03.2023 Всеукраїнський марафон освітніх практик на тему: «Чирлідинг - універсальна форма мотивації та активізація учнів на уроках фізичної культури та фізично-оздоровчих заходах» 15 годин/0,5 кредиту ЄКСТ. Сертифікат № ПК-ФК-2023/1326

НАУКОВА І МЕТОДИЧНА РОБОТА:

Автор 18 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО. Моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання», № державної реєстрації у 2020 - 2023 р. – 0120U101468