Кондратенко Вікторія Володимирівна (Кидонь)

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Додаток

Е-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОСВІТА: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 1999р. Спеціальність – «Фізичне виховання і спорт». Кваліфікація (за дипломом) - тренер-викладач.

2019 року присвоєно вчений ступінь Кандидата наук з фізичного виховання та спорту. Спеціальності – 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт.

2021 року присвоєно звання Доцента по кафедрі фізичного виховання та спеціальної підготовки.

 

З 2004 року – президент федерації естетичної гімнастики у Дніпропетровській області. Головний тренер збірної команди Дніпропетровської області з естетичної гімнастики.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Фізичне виховання (спецпідготовка)

Вступ до спеціальності, Біомеханіка, Основи медичних знань, Фізкультурно-спортивні споруди і обладнання, Теорія і методика викладання гімнастики, Основи здорового способу життя, Безпека життєдіяльності.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, мотивація до здорового способу життя через систематичні заняття фізичною культурою, шляхи підвищення ефективності занять студентів основної та спеціальної медичної групи, лікарсько-педагогічний контроль та самоконтроль студентів в процесі занять фізичним вихованням.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (стажування):

27.09.2021-29.10.2021 р. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра тактико-спеціальної підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

18-25.10.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Google meet, Google classroom». Люблін, Республіка Польща.

23-30.08.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Microsoft Teams та Office 365». Люблін, Республіка Польща.

07-16.06.2021 р. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Кафедра боротьби, боксу і важкої атлетики.

05-12.04.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle». Люблін, Республіка Польща.

Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар на тему: « Психологічна підтримка та допомога під час війни: практичні техніки для застосування в освітньому процесі та задля самовідновлення» Сертифікат від 11.04.23.Шість годин./0.2 кридиту ЄКТС 

Міжнародний онлайн семінар-тренінг з 3D-тренерства з Марком Холлом (27-28 березня 2023 року) 3 години, 0,1 кредити ЄКТС

Міжнародний онлайн семінар-тренінг з 3D-тренерства з Марком Холлом (2-3 травня 2023 року) 3 години, 0,1 кредити ЄКТС Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар  «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні» 08.05-15.05.2023/ м.Люблін (Республіка Польща). Сертифікат ES № 13673 від 15.05.23 1,5 кредиту ECTS

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «Неформальна освіта в підготовці бакалавров в країнах европейського союзу та в Україні» 20 лютого – 27 лютого, 2023 Люблін (Республіка Польща) Сертифікат ES № 12280 від 27.02.23 1,5 кредиту ECTS

 

НАУКОВА І МЕТОДИЧНА РОБОТА:

Має наукові, науково-методичні публікації у фахових наукових виданнях України та наукометричних базах Scopus, Web of Science. Зокрема:

 1. Кидонь В.В., Головійчук І.М., Забіяко Ю.О. Участь закладів вищої освіти в національному дослідженні steps в україні: потенціал та перспективи. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2019. № 2 (18). С. 50-54.
 2. Kidon V. Improvement of technical skills of 14-16 years old athletes who are engaged in aesthetic group gymnastics / N. Dolbysheva, V. Kidon, N. Kovalenko, I. Holoviichuk, A. Koshcheyev, V. Chuhlovina. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2020. Vol.20 (2), Art 82, pp. 554 - 563.
 3. Кидонь В. Сучасний досвід у створенні сучасної спортивної системи підготовки спортсменів / В. Приходько, Н. Долбишева, О. Кощеєв, Г. Саленко, І. Балджи. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. 2020. Вип. 9 (28). Вінниця: ТОВ «Твори». С. 365-371.
 4. Кондратенко В.В. Зміни обсягу державного та приватного фінансування сфери професійного спорту / С.В. Черевко, Л.С. Індиченко, А.Д. Черевко, І.А. Зайцев. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: Видавець Панкова А.С., 2021. Вип. 20. С. 100-104.
 5. Кондратенко В.В. Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО. Моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання / І.А. Зайцев, В.А. Любимов, Л.В. Гомон, Г.М. Чикольба. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2021. Том 6, № 2. С. 137-144.
 6. Кондратенко В.В. Мотивація студентів у процесі фізичного виховання в Університеті митної справи та фінансів / І.А. Зайцев, В.А. Любимов, Л.В. Гомон, Т.О. Павлун. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2021. Том 7, № 1. С. 121-128.
 7. Кондратенко В.В. Оптимізація занять з фізичного виховання дистанційно в спеціальних медичних групах закладів вищої освіти / І.А. Зайцев, В.А. Любимов, Л.В. Гомон, Т.О. Павлун, Г.М. Чикольба. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2021. №1 (53). С. 26-32.
 8. Вдосконалення рівня фізичної підготовленості студентів засобами танцювальної аеробіки: Методичні рекомендації для студенток 1-4 курсів УМСФ / уклад. В. В. Кондратенко, І. М.  Головійчук. Дніпро: УМСФ, 2020. 64 с.
 9. Організація і проведення занять фізичними вправами для студентів спеціальної медичної групи: Методичні рекомендації для студентів СМГ УМСФ / уклад. В. В. Кондратенко, І. А.  Зайцев. Дніпро: УМСФ, 2020. 53 с.
 10. Організація самостійних занять та самоконтролю під час виконання фізичних вправ: Методичні рекомендації для студентів 1-4 курсів УМСФ / уклад. В.В.Кондратенко, І. А.  Зайцев. Дніпро: УМСФ, 2020. 48 с.
 11. Кондратенко В., Черевко А.,  Зайцев І., Любимов В., Черевко С. (2022). Особливості проведення занять з фізичної культури в період дистанційного навчання. Безперервна професійна освіта: теорія та практика, (2), С. 66-72.
 12. Kondratenko V., Ponomarenko L., Poliakova O., Cherevko A.,  Korotun O., Khoma K.  E-Learning For Students Of Ukraine In The Period Of Russia's Military Aggression Against Ukraine: Problems And Prospects For Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.6, June 2022.  PP. 431-434.
 13. Н.А. Нестеренко, В. В. Кондратенко. Вплив експерементальної методики на фунціональний стан організму та на розвиток спеціальної витривалості волейболістів 12-13 років. Зб. наукових праць: науково-педагогічні проблеми фізичної ультури (фізична культура і спорт). Київ, 2022. Вип. 12(158) 22. С.85-89. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.12(158).19  https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/1019
 14. Кондратенко, В. В. КарауловаС. I., Омельяненко, Г. А., Бессарабова, О. В., (2023). Вплив засобів одноборств на показники силових здібностей. Фізичне виховання та спорт, (4), 20-25 https://doi.org/10.26661/2663-5925-2022-4-03. http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/3054
 15. Кондратенко, В. В. Волков, В. В., Потапов, К. Ю., Соколова, О. В., Товстопятко, Ф. Ф., (2023). Сучасні засоби для підвищення рівня  фізичної підготовленості старшокласників. Фізичне виховання та спорт, (4), 5-12 https://doi.org/10.26661/2663-5925-2022-4-01. http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/3047
 16. Kondratenko, V. . .,  Dzhym, V. . ., Saienko, V. ., Pozdniakova, O. ., Zhadlenko, I. . (2023). Intensification of sport activities in the process of training higher education seekers of various specialities. Revista Eduweb, 17(2), 43–53. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.4 https://revistaeduweb.org/index.php/eduweb/article/view/516
 17. Кондратенко, В., Клочко , О. , Похода , О. , Рибалко , П. , Кравченко , А. , & Титович , А. (2022). Features of the implementation of inclusive education: The role of the teacher. Características de la implementación de la educación inclusiva: El papel del docente. Volumen 16, N° 4. 2022 С. 131 – 140.
 18. В. В. Кондратенко. Н.А. Нестеренко, В.В. Чухловіна,. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ: ЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ АКТУАЛІЗАЦІЇ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізично їкультури (фізичнакультура і спорт):зб. наукових праць/Заред.О.В.Тимошенка.–Київ:Видавництво УДУ імені Михайла Драгоманова,2023.–Випуск 9 (169) 23.– С. 105-111. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.9(169).
 19. Кондратенко, В. В.,  Панченко, Є., Омельяненко, Г. А., Бессарабова, О. В., & Караулова, С. І. (2023). ВИКОРИСТАННЯ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ В ОДНОБОРСТВАХ. Фізичне виховання та спорт, (2), 60-66. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-2-09

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання та спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», № державної реєстрації у 2013 році – 0134001551 та 2013-2019 р. – 0115U007039.

 

Керівник та виконавець науково-дослідної роботи «Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО. Моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання», № державної реєстрації у 2020 - 2023 р. – 0120U101468

Кондратенко Вікторія Володимирівна отримала подяку від Міністерства молоді і спорту України. Подяку за вагомий особистий внесок у розвиток естетичної групової гімнастики вручив президент Федерації естетичної групової гімнастики України Споришев Василь. Пишаємося нашими викладачами за їх труд, самовідданість та професіоналізм.