Кузьменко Альбіна Ігорівна

Доцент кафедри, доцент, кандидат технічних наук – Кузьменко Альбіна Ігорівна

У 1993 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І. Калініна за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізницях», отримавши диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію «Інженер з організації та управління».

У 2001 році прийшла працювати в Академію митної служби України. У даний час працює доцентом кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики.

У 2006 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.22.01 Транспортні системи, а у 2013 отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за тією ж спеціальністю, захистивши дисертацію на тему: «Удосконалення технології переробки вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини».

У 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри транспортних систем та технологій.

Є гарантом освітньої програми освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

З 2018 р. є членом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація логістики» (Сертифікат ЛА № 00127).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації – 20 років.

 


Основні дисципліни, що викладає: «Вантажні перевезення», «Пасажирські перевезення», «Взаємодія видів транспорту»; керівництво випускними кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів.

 


Сфера наукових інтересів: дослідження процесів взаємодії різних видів транспорту, транспортна логістика, оптимізація вантажних та пасажирських перевезень наземними видами транспорту.

 


Науково-дослідна робота: співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи «Методологія модернізації транспортних систем та технологій перевезення вантажів і пасажирів – ТЕХНОТРАНС 1» (номер державної реєстрації. – 0119U100096; фундаментальна), 2019 - 2022 р.р.

 


Підвищення кваліфікації: з "26" лютого 2021року по "26" жовтня 2021року пройшла підвищення кваліфікації (стажування) обсягом 180 годин / 6 кредитів ЄКТС у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в підрозділі кафедра «Локомотиви» за темою «Опанування сучасними технологіями та методами організації взаємодії різних видів транспорту» (Посвідчення № 32002 від 28.10.2021 р.).

 


Організаційна робота:

Є співкерівником постійно діючого студентського наукового гуртка «Удосконалення транспортно-логістичної інфраструктури» при кафедрі транспортних технологій та міжнародної логістики. Член наукового гуртка Малютіна Софія отримала Диплом ІІІ ступеня на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні технології» 2019-2020, що пройшов на кафедрі транспортних технологій КрНУ імені Михайла Остроградського, за роботу, виконану під керівництвом доцента Кузьменко А.І., на тему «Організація нерегулярних пасажирських перевезень в зоні проведення операції об’єднаних сил».

З 2018 року виконує обов’язки заступника головного редактора наукового журналу «Системи та технології».

З 2020 року є заступником відповідального секретаря приймальної комісії.

 


Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Web of Science Core Collection:

https://publons.com/researcher/AAO-4616-2021/

Профіль у Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201028810

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=C1X7PH0AAAAJ&hl=ru

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7278-3647