Сохацький Анатолій Валентинович

Доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії наук України, Член наукової ради Міністерства освіти і науки України – Сохацький Анатолій Валентинович

У 1982 році з відзнакою закінчив Киівський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Експлуатація літальних апаратів та двигунів», отримав диплом з відзнакою за кваліфікацію «Інженера-механіка». Після закінчення вищого навчального закладу працював на інженерних посадах в виробничих та наукових підприємствах та організаціях. Пройшов трудовий шлях від інженера до професора, доктора технічних наук.

У 1999 році був запрошений на роботу в Академію митної служби України на кафедру «Транспортних систем та технологій» на посаду доцента.

В 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук з галузі «Авіаційно-космічна техніка в транспорт».

В червні 2010 році рішенням загальних зборів Транспортної академії наук України, обраний академіком Транспортної академії наук України,

В 2003 -2006 роках займався організацією співпраці Академії митної служби України з Аргонською національною лабораторією з питань підготовки фахівців для Митної служби України з питань нерозповсюдження зброї масового знищення, систем доставки та товарів подвійного використання.

У 2010 р. присвоєно спеціальне звання Державної митної служби України – “Радник митної служби І рангу”.

Стаж науково -педагогічної роботи у наукових установах Національної академії наук України та вищих навчальних закладах ІV рівнів акредитації більше 30 років.

Викладаєцілий ряд дисциплін таких як: «Вступ до спеціальності», «Моделювання транспортних потоків», «CVF в транспортних технологіях»; «Практикум з наукових досліджень магістерського проекту», «Введення в моделювання транспортних потоків» «Основи експлуатації транспортних засобів». Веде керівництво випускними кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів та науковою роботою студентів спеціальності «Транспортні технології». Під його керівництвом студенти не однократно ставали переможцями у Всеукраїнських конкурсах з наукової роботи.

 
Сфера наукових інтересів: математичне та експериментальне моделювання в транспортних системах та технологіях.

Активно займається науково-дослідною роботою. Є членом наукової ради Міністерства освіти і науки України з напряму «Авіаційно-космічна техніка і транспорт». Має більше 350 наукових та науково- методичних праць. В даний час є науковим керівником науково-дослідної роботи за темою «Методологія модернізації транспортних систем та технологій перевезення вантажів і пасажирів » (номер державної реєстрації. – 0119U100096; фундаментальна). р.

Неодноразово підвищував свій кваліфікаційний рівень в вищих навчальних закладах України та наукових установах Національної академії наук України.

Є членом спеціалізованої ради з присудження наукових степенів кандидата та доктора наук Національного технічного університету «Харківський авіаційний інститут».

З 2012 року по 2022 рік доктор технічних наук,  професор  Сохацький А.В. очолював кафедру транспортних систем та технологій  Академії митної служби України, а в подальшому Університету митної справи та фінансів. Під його керівництвом кафедра транспортних систем та технологій  пройшла  акридетацію з спеціальності «Транспортні технології» рівня бакалавр та магістр терміном на десять років та отримала  право готувати  фахівців даної  спеціальності  до 2027 року.

Завдяки його наполегливості та працездатності  кафедра Транспортних систем та технологій й  реалізовувала  міжнародний науковий проект  з нерозповсюдження зброї масового знищення  та систем доставки з Аргонською національною лабораторією Сполучених штатів Америки.

За активну науково-педагогічну роботу  доктор технічних наук,  професор  Сохацький А.В. нагороджений іменним годинником від Голови Державної митної служби України.

В 2020 році підручник «Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів.  Частина 1. Тягово-швидкісні властивості автотранспортних засобів. Паливна економічність»,  автори  СохацькийА.В.,  Трофімов.О.В., Фірсов О.Д. став переможцем  конкурсу, що проводився Транспортною академією України.

В 2022 році під загальною редакцією  доктора технічних наук,  професора  Сохацького А.В.викладачами кафедри було підготовлено та видано монографію «Моделювання в транспортних технологіях. Частина 1»,  автори Сохацький А.В.,  Леснікова І.Ю.,  Трофімов О.В.,  Халіпова Н.В., Кузьменко А.І.

Під керівництвом доктора технічних наук,  професора  Сохацького А.В. студенти кафедри транспортних систем та технологій  спеціальності  275 «Транспортні технології» неодноразово  ставали лауреатами та  переможцями республіканських  конкурсів та олімпіад.  

За  відгуками керівників транспортно-логістичних компаній Дніпропетровщини  кафедра транспортних систем та технологій (в  подальшому переіменована в кафедру транспортних технологій та міжнародної логістики) , очолювана в 2012-2022 рр  д.т.н., проф. Сохацьким А.В. є однією з найкращих, що готує фахівців спеціальності  275 «Транспортні технології».  

Доктор технічних наук,  професор  Сохацький А.В. має наукові публікації у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях,  підтримує активні наукові зв’язки з науковцями Інститутів Національної академії наук України, вищих навчальних закладів МОН України, іншими вітчизняними  та закордонними науковцями.

Проф. Сохацький А.В. приймає активну участь в атестації наукових кадрів, як опонент та як член постійної спеціалізованої вченої ради. Бере активну участь рецензуванні  освітньо-професйних програм ряду спеціальностей  вищих навчальних закладів України. 

 

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ORCID: 0000-0002-3593-6517