Халіпова Наталія Володимирівна

Доцент кафедри, доцент, кандидат технічних наук – Халіпова Наталія Володимирівна

У 1984 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І. Калініна за спеціальністю «Прикладна математика» та здобула кваліфікацію «Інженер - математик».

У 2003 отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.06 Залізнична колія, захистивши дисертацію на тему: «Обґрунтування норм утримання колії в перехідних кривих по неспівпадінню відводів кривизни та підвищення».

У 2004 році прийшла працювати в Академію митної служби України. У даний час працює доцентом кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики.

У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри транспортних систем та технологій.

Є гарантом освітньої програми освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

З 2018 р. є дійсним членом співтовариства автотранспортних інженерів SAE International ID 6148718986.

Є членом ВГО «Українська асоціація логістики», сертифікат ЛА №00126 від 25.10.2018 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації – 17 років.

 

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194705991

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nm_EFQ0AAAAJ&hl=ru

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5605-6781


Основні дисципліни, що викладає: «Логістика», «Проектний аналіз», «Проектування транспортних процесів», «Управління ланцюгом постачань»; керівництво випускними кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів.

 
Сфера наукових інтересів: дослідження проблем ефективності транспортно-логістичних систем, удосконалення транспортно-логістичних процесів.

 


Науково-дослідна робота: була співвиконавцем НДР “Удосконалення технічних параметрів транспортних засобів, систем та їх елементів” (ДР №0104U008457); “Формування стратегії розвитку транспортно-митної інфраструктури логістичних центрів” (ДР 0112U003855); “Напрями удосконалення транспортних засобів, систем та технологій перевезення вантажів та пасажирів” (ДР № 0115U000595).

 


Підвищення кваліфікації: з "9 по "18" жовтня 2018 року пройшла міжнародне стажування обсягом 120 годин / 4 кредити ЄКТС у Польщі, м. Жешув, в фундації IIASC з метою вивчення європейських інноваційних практик у сфері управління транспортом і логістикою за темою : Інноваційні логістичні технології : європейський досвід та його застосування в навчанні фахівців транспорту» (Сертифікат RZ-17/1018 від 18.10.2018 р.).

З "04" по "25" лютого 2020 року пройшла курс підвищення кваліфікації в сфері проектного підходу та організації міжсекторної міжнародної співпраці обсягом 30 годин / 1 кредит ЄКТС, організоване в фундацією та ГО «Асоціація проектних менеджерів України» за темою : Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР (Сертифікат № 0168.20).

В серпні 2020 року пройшла курс підвищення кваліфікації з застосування сучасних методів організаціх та проведення навчального процесу в дистанційній та змішаній формі обсягом 30 годин / 1 кредит ЄКТС, організоване в фундацією та ГО «Асоціація проектних менеджерів України» за темою : Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі (Сертифікат № 1113.20).

З 16 по 20 листопада 2020 та з 7 по 10 грудня 2020 в рамках проекту ERASMUS+ відвідала он-лайн майстер класи за темою «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)», організовані факультетом транспорту Варшавської Політехніки обсягом 60 годин / 2 кредити ЄКТС (Сертифікат від 23 грудня 2020, Варшава, Польща).

 


Організаційна робота:

З 2007 р. по сьогодні виконує обов’язки вченого секретаря факультету інноваційних технологій.

З 2018 року є членом редакційної колегії наукового журналу «Системи та технології», включеного до переліку наукових фахових видань України.

З червня 2019 р. по даний час є Членом Наукової Ради МОН (13 секція - Авіаційно - космічна техніка і транспорт).

Є співкерівником постійно діючого студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми транспортних систем та технологій» при кафедрі транспортних технологій та міжнародної логістики. Член наукового гуртка Возненко Аліна отримала Диплом ІІІ ступеня на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні системи. Логістика» 2020-2021, що пройшов Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова, за роботу, виконану під керівництвом доцента Халіпової Н.В., на тему «Оптимізація схеми доставки вантажу в міжнародному сполученні».

 


Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194705991

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=nm_EFQ0AAAAJ&hl=ru

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-5605-6781